2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
TAKVİM
CALENDAR
Geçmiş Etkinlikler
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
10/17/2014

Galata – Şişhane Tasarım Yürüyüşü İKSV Tasarım Mağazası önü / Galata – Şişhane Design Walk İKSV Design Shop, 11.00

Moda Tasarım Yürüyüşü, Eski Moda İskelesi Önü / Moda Design Walk, Old Moda Ferry Quay, 11.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
10/18/2014

Fener - Balat Tasarım Yürüyüşü, Rezan Has Müzesi önü, Cibali / Fener-Balat Design Walk, Rezan Has Museum, Cibali, 11.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
10/23/2014

Peter Greenaway ile Sinematik Bir Sohbet, Koç Üniversitesi, Sevgi Gönül Kültür Merkezi / A Cinematic talk with Peter Greenaway, Koç University, Sevgi Gönül Cultural Center, 19.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
10/24/2014

Kuzguncuk Tasarım Yürüyüşü, Kuzguncuk İskelesi / Kuzguncuk Design Walk, Kuzguncuk Ferry Quay, 11.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
10/25/2014

Beyoğlu - Galatasaray - Cihangir Tasarım Rotası Firuzağa Meydanı / Beyoğlu - Galatasaray - Cihangir Design Walk Firuzağa Square, 11.00

Çemberlitaş - Kapalıçarşı – Sultanahmet Tasarım Rotası, Büyük Saray Mozaikleri Müzesi / Column of Constantine - Grand Bazaar – Sultanahmet Design Walk, Istanbul Great Palace Mosaic Museum, 11.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
10/30/2014

Zero Design Festival, Antrepo 7 (1/11’e kadar)

Şimdi Burada Ütopya, Ortak Alan / Utopia Now Here, Biennial Hub (6/11’e kadar)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
10/31/2014

Tasarım Manifestolarının Geleceği / The Future of Design Manifestos, Panel, 14.00 - 15.00

Studio X İstanbul, Panel: Geri Çekilme, Ortak Alan / Studio X İstanbul, Panel Discussion: Retreat, Biennial Hub, 16.00 - 17.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11/1/2014

Hiperarkaik Tektonik: Bilgisayar Destekli Tasarım, Dijital Üretim ve Zanaat ile Üretilen Mermer Mozaikler Sergisi / Hyperarchaic Tectonics: An Exhibition of Marble Mosaics Produced Using Computational Design, Digital Fabrication and Handcraft, 311 Artworks (29/11’e kadar)

Tekrarsız,  Ortak Alan, Danışma Noktası / Unrepeatable, Biennial Hub, Info Point (14/12’ye kadar)

Polska In Between Polonya Tasarım Sergisi /Polska In Between The Polish Design Presentation, Antrepo 7 (14/12’ye kadar)

SALON/dantel, Adahan İstanbul Hotel (14/12’ye kadar)

“Kağıttan Elektronikler: Temelleri öğrenmek” Atölyesi, Ortak Alan / “Paper electronics: Learning the bases”, Biennial Hub, 10.30 – 13.00

Kadıköy Font Rotası, Haydarpaşa Tren İstasyonu / Kadıköy Font Route, Haydarpaşa Railway Station, 10.00

Fener - Balat Tasarım Yürüyüşü, Rezan Has Müzesi önü, Cibali / Fener-Balat Design Walk, Rezan Has Museum, Cibali, 11.00

Beyoğlu - Galatasaray - Cihangir Tasarım Rotası Firuzağa Meydanı / Beyoğlu - Galatasaray - Cihangir Design Walk Firuzağa Square, 11.00

Tasarımcılarla Söyleşiler: Gelecek...?, Ortak Alan / Designers in Dialogue: The Future is?, Biennial Hub, 14.00 - 16.00

Sergilerin Geleceği Paneli, Ortak Alan / The Future of Exhibitions, Panel, Biennial Hub, 16.30 - 17.30

Kitap Tanıtımı: After the Manifesto / Book Launch: After the Manifesto, Studio-X Istanbul, 18.00

Sergi Açılışı: Air Manifest: Los Angeles, 1965 / Exhibition Opening: Air Manifest: Los Angeles, 1965, Studio-X Istanbul, 19.30

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11/2/2014

“Kağıttan Hoparlörler: Bir hoparlör nasıl çalışır?” Atölyesi / “Paper speakers: How does a speaker work?” Workshop, Atölye İstanbul, 11.00 – 13.30

Ek-Biç Kütüphanesi, Konuşma, Ortak Alan / Ek-Biç Library, Talk, Biennial Hub, 11:00 - 13:00

“Yeni Hayatta Kalmacılık: Alternatif Bir Acil Durum Çantası Tasarlamak”Atölyesi, Ortak Alan / “New Survivalism: Design An Alternative Bug-Out-Bag” Workshop, Biennial Hub, 11.00 – 14.00

Tasarımcılarla Söyleşiler: Gelecek...? Paneli, Ortak Alan / Designers in Dialogue: The Future is?, Panel, Biennial Hub, 14.00 - 16.00

Yayıncılığın Geleceği Paneli, Ortak Alan / The Future of Publishing, Panel, Biennial Hub, 16.30 - 17.30

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11/3/2014

Talimatlar: Üretim Sürecine ve Müellifliğe Dair Bir Sergi  / Instructions: An Exhibition on Process and Authorship, dhoku (14/12’ye kadar)

33. Grafik Ürünler Sergisi, Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi Galerisi / 33rd Graphic Design Products Exhibition Marmara University’s Cumhuriyet Museum (19/12’ye kadar)

MUIP Bienali, 3. Uluslararası Çağrılı Afiş Bienali, Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi Galerisi / MUIP Biennial, 3rd International Invitational Poster Biennial, Marmara University’s Cumhuriyet Museum (19/12’ye kadar)

“Yeraltı İmgeleri”, Marmara Üniveristesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ana Galeri / “Underground Images” Marmara University Faculty of Fine Arts, Main Gallery  (19/12’ye kadar)

 WBYA? Atölyesi / WBYA? Workshop, Studio-X Istanbul, 16.00

“Küçük Ütopyalar, Tarih, Araştırma ve Yenileşim Arasında Üçüncü Milenyum İtalyan Mimarisi” Konferansı, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Konferans Salonu / “Small Utopias, Italian Architecture of the Third Millennium Between History, Research and Innovation” Conference, ITU Conference Hall, 17:00

Küçük Ütopyalar, Tarih, Araştırma ve Yenileşim Arasında Üçüncü Milenyum İtalyan Mimarisi Sergi Açılışı, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Sinan Salonu / Small Utopias, Italian Architecture of the Third Millennium Between History, Research and Innovation Exhibition Opening, ITU Sinan Hall, 19:00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11/4/2014

Şimdi Burada Ütopya Sunumu, Ortak Alan / Utopia Now Here Presentation, Biennial Hub, 16.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11/5/2014

Süreç ve Tasarım Atölyeleri, “Elektrörgü” Atölyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi / Process and Design Workshops, “Electroknit” Workshop, Istanbul Bilgi University, Faculty of Architecture, 10.00 - 17.00

Açık Alanların... Geleceği Paneli, Ortak Alan / The Future of... Open Spaces, Panel, Biennial Hub, 17.00 - 19.00

Süreç ve Tasarım Atölyeleri, “Uçsuz Kentlerin Geleceği” Paneli, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi / Process and Design Workshops, “The Future of Endless Cities” Panel, Istanbul Bilgi University, Faculty of Architecture, 18:00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11/6/2014

Süreç ve Tasarım Atölyeleri, “[Make] Sense, Multi-Disipliner Etkileşimli Tasarım Üretimi” Atölyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi / Process and Design Workshops, “[Make] Sense, Multi-Discipline Collaborative Interactive Design, Additive” Workshop, Istanbul Bilgi University, Faculty of Architecture, 10.00 – 17.00

Tasarım Sarayları Rotası, Romen Kültür Merkezi / Design Palaces Walking Tour, Romanian Cultural Institute, 10.30

Eileen Gray: Invitation to a voyage, Film gösterimi, Ortak Alan / Film screening, Biennial Hub, 19.30

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11/7/2014

Süreç ve Tasarım Atölyeleri, “Şarjsız mı kaldın?” Atölyesi İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi / Process and Design Workshops, “Left without a charger?” Workshop, Istanbul Bilgi University, Faculty of Architecture, 10:00 – 12:00

Galata – Şişhane Tasarım Yürüyüşü İKSV Tasarım Mağazası önü / Galata – Şişhane Design Walk İKSV Design Shop, 11.00

Süreç ve Tasarım Atölyeleri, “Duyarlı Günlük Objeler ve Dokunsal Arayüz” Atölyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi / Process and Design Workshops, “Responsive Everyday Objects and Tactile Interface” Workshop, Istanbul Bilgi University, Faculty of Architecture, 12:00 – 17:00

Süreç ve Tasarım Atölyeleri, “Kırılmış Oyuncaklar” Atölyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi / Process and Design Workshops, “Hacked Toys” Workshop, Istanbul Bilgi University, Faculty of Architecture, 13.00 – 17.00

HEY! Hayal Edilebilir Yörüngeler Atölyesi / HEY! Imaginable Guidelines Workshop, Studio-X Istanbul, 16.00

Enformel Akademi “Yakın ve Uzak: Zanaat Kültürü Geçici Müzesi“ Konuşma ve Tartışma / Informal Academy “Near and Far: The Temporary Museum for Craft Cultures” Talk & Discussion, Ortak Alan / Biennial Hub, 18.00

Süreç ve Tasarım Atölyeleri, “What is Next?” Paneli, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, / Process and Design Workshops “What is Next?” Panel, Istanbul Bilgi University, Faculty of Architecture, 18:00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11/8/2014

Her yer Bahçe, Balkon Bahçeciliği, Konuşma, Ortak Alan / Everywhere is a Garden, Balcony Gardens, Talk, Biennial Hub, 10:30-12:30

Moda Tasarım Yürüyüşü, Eski Moda İskelesi Önü / Moda Design Walk, Old Moda Ferry Quay, 11.00

Fener - Balat Tasarım Yürüyüşü, Rezan Has Müzesi önü, Cibali / Fener-Balat Design Walk, Rezan Has Museum, Cibali, 11.00

Enformel Akademi Yürüyüş ve Atölyesi, Galata Kulesi Meydanı / Informal Academy Walk & Workshop, Galata Tower Square, 11.00

“Tasarlasak da mı Kaplasak?” TAK Konuşma Programı / “Shall we design to pack it up?”, TAK Talks Program, TAK Kadıköy, 13.00-17.00

Yiyeceğin... Geleceği Paneli, Ortak Alan / The Future of... Food, Panel, Biennial Hub, 15.00 - 17.00

“Hafif Konuşmalar” Açık Sinema / “Light Talks” Open Cinema, SALT Beyoğlu, 15.00-17.00

Yavaşla & Keşfet! Atölyesi, Üsküdar ve Beşiktaş’ta Belirlenen Kentsel Açık Alanlar (Sadece hafta sonları) / Slow Down & Discover! Workshop, Open urban spaces at Üsküdar and Beşiktaş, (Only weekends) (30/11’e kadar)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11/9/2014

Beden ve Mekan için Arayüzler / Interfaces for Body and Space, SALT Beyoğlu, 12:00 - 18:00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11/11/2014

Microtopia, Film Gösterimi / Film screening, TAK Kadıköy, 19.30

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11/12/2014

Kolektif Hareketin... Geleceği Paneli, Ortak Alan / The Future of... Collective Action, Panel, Biennial Hub, 17.00 - 19.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11/13/2014

Les Glaneurs et la Glaneuse, Film Gösterimi, Ortak Alan / Film screening, Biennial Hub, 19.30

Enformel Akademi “Turistler İçin Tasarım Kılavuzu” Atölye ve Sergisi / Informal Academy “Design Manual for Tourists” Workshop & Exhibition (18/11’e kadar)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11/14/2014

Kadıköy Ses Rotası, Eminönü-Karaköy İskelesi / Kadıköy Sound Route, Eminönü-Karaköy Ferry Quay, 10.00

Kuzguncuk Tasarım Yürüyüşü, Kuzguncuk İskelesi / Kuzguncuk Design Walk, Kuzguncuk Ferry Quay, 11.00

Çemberlitaş - Kapalıçarşı – Sultanahmet Tasarım Rotası, Büyük Saray Mozaikleri Müzesi / Column of Constantine - Grand Bazaar – Sultanahmet Design Walk, Istanbul Great Palace Mosaic Museum, 11.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11/15/2014

Koku Tasarım Rotası, Rota I: Gedikpaşa Ayakkabı Üreticileri, Çemberlitaş Hamamı / Odour Design Walks Route I: Gedikpaşa Shoe Manufacturers, Çemberlitaş Turkish Bath, 10.00

2014 Maslak: Çeperde Archi-Walk, Ortak Alan / 2014 Maslak: Liminal Archi-Walk, Biennial Hub, 10.00

Fener - Balat Tasarım Yürüyüşü, Rezan Has Müzesi önü, Cibali / Fener-Balat Design Walk, Rezan Has Museum, Cibali, 11.00

Beyoğlu - Galatasaray - Cihangir Tasarım Rotası Firuzağa Meydanı / Beyoğlu - Galatasaray - Cihangir Design Walk Firuzağa Square, 11.00

Zuzanna Skalska ile Trend Analizi Paneli / Trend Analysis With Zuzanna Skalska, Panel, Antrepo 7

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11/18/2014
akıllı yaşam (...) akıllı tasarım / smart life (...) smart design
Atölye / Workshop - Jacob de Baan
Tasarımcı Jacob de Baan, lambalarının yapımının altyapısını gösterecek ve katılımcıları birçok muhtemel kombinasyonda SAFIR lamba inşa etmeye davet edecek. / Designer Jacob de Baan will show the making of his lamps and invite participants to try building SAFIR in its many possible combinations.

Ortak alan / Biennial hub, 14.30 – 15.30


The man who prints houses, Film gösterimi / Screening, TAK Kadıköy, 19.30

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11/19/2014

Mimari Tasarım Araçlarının Geleceği Paneli, Ortak Alan / The Future of Architectural Design Tools?, Panel, Biennial Hub, 17.00 - 19.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11/20/2014

Re-Set, New Wings for Architecture & Rosas danst Rosas, Film gösterimi, Ortak Alan / Film screening, Biennial Hub, 19.30

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11/21/2014

Dror Benshetrit, Konuşma / Dror Benshetrit, Public Lecture Antrepo 7

Moda Tasarım Yürüyüşü, Eski Moda İskelesi Önü / Moda Design Walk, Old Moda Ferry Quay, 11.00

Beyoğlu - Galatasaray - Cihangir Tasarım Rotası Firuzağa Meydanı / Beyoğlu - Galatasaray - Cihangir Design Walk Firuzağa Square, 11.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11/22/2014

% 100 Tasarım Atölyesi / 100 % Design Workshop, Antrepo 7

Enformel Akademi Turistler İçin Tasarım Kılavuzu, Yürüyüş & Sunum / Informal Academy Design Manual for Tourists, Walk & Presentation

Kadıköy Ağaç Rotası / Kadıköy Tree Walks, TAK Kadıköy (TAK), 10.00

Kadıköy Font Rotası, Haydarpaşa Tren İstasyonu / Kadıköy Font Route, Haydarpaşa Railway Station, 10.00

Her Yer Bahçe, Çatı Bahçeciliği Atölyesi, Shaul’un Cihangir’deki çatı bahçesi / Everywhere is a Garden, Rooftop Gardening, Shaul’s Cihangir Rooftop, 10:30 - 12:30

Galata – Şişhane Tasarım Yürüyüşü İKSV Tasarım Mağazası önü / Galata – Şişhane Design Walk İKSV Design Shop, 11.00
Çemberlitaş - Kapalıçarşı – Sultanahmet Tasarım Rotası, Büyük Saray Mozaikleri Müzesi / Column of Constantine - Grand Bazaar – Sultanahmet Design Walk, Istanbul Great Palace Mosaic Museum, 11.00


akıllı yaşam (...) akıllı tasarım / smart life (...) smart design
Atölye / Workshop - Rianne Koens
Ortak alan / Biennial hub, 15.00 – 16.00

“Kolektivite ve otorite: Tasarım ve komşu disiplinlerden yansımalar” Paneli, Ortak Alan / “Collectivity and authority: Reflections from design and neighbouring disciplines” Talk, Biennial Hub, 15.00 – 17.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11/25/2014

Auto*mat, Film gösterimi / Film screening, TAK Kadıköy, 19.30

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11/26/2014

Şeylerin... Geleceği Paneli, Ortak Alan / The Future of... Things, Panel, Biennial Hub, 17.00 - 19.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11/27/2014

Enformel Akademi “Zanaatkar: Bilgi ve Deneyimden Paylaşıma” Konuşma ve Tartışma / Informal Academy “Craftsman: From Knowledge and Experience to Share” Talk & Discussion, Antrepo 7, 16.00

Utopia 3, World’s Largest Shopping Mall & The Gruen Effect,  Film gösterimi, Ortak Alan / Film Screening, Biennial Hub, 19.30

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11/28/2014

Çemberlitaş - Kapalıçarşı – Sultanahmet Tasarım Rotası, Büyük Saray Mozaikleri Müzesi / Column of Constantine - Grand Bazaar – Sultanahmet Design Walk, Istanbul Great Palace Mosaic Museum, 11.00

Kuzguncuk Tasarım Yürüyüşü, Kuzguncuk İskelesi / Kuzguncuk Design Walk, Kuzguncuk Ferry Quay, 11.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11/29/2014

“Yaratıcı Endüstrilerin Yükselişi ve Fikri Haklar” Paneli, Ortak Alan / “The Rise of the Creative Economy and Intellectual Property Rights” Panel, Biennial Hub

“Paylaştığımız Tuvaletler” Atölyesi / “Our Shared Toilets” Workshop, Antrepo 7

Kadıköy Ağaç Rotası / Kadıköy Tree Walks, TAK Kadıköy (TAK), 10.00

Fener - Balat Tasarım Yürüyüşü, Rezan Has Müzesi önü, Cibali / Fener-Balat Design Walk, Rezan Has Museum, Cibali, 11.00

HEY! Hayal Edilebilir Yörüngeler Atölyesi / HEY! Imaginable Guidelines Workshop, Studio-X Istanbul, 16.00

1960 Bildirileri Söyleşisi, SALT Galata Oditoryum / 1960 Manifestos, Interview, SALT Galata Auditorium, 18.30 - 20.30

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
12/2/2014

Les Glaneurs et la Glaneuse, Film Gösterimi / Film screening, TAK Kadıköy, 19.30

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
12/3/2014

Gelecek artık eskisi gibi değil! (bir yıl sonra... ve şimdiden itibaren iki yıl!) Paneli, Ortak Alan / The future is not what it used to be! (a year later... and two years from now!), Panel, Biennial Hub, 17.00 - 19.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
12/4/2014

Enformel Akademi “Önlüğü Çekip Çalışma Sevdası” Konuşma ve Tartışma / Informal Academy “For the Love of Donning an Apron and Getting to Work” Talk & Discussion, Efsane Avize, 18.00

 The man who prints houses, Film gösterimi, Ortak Alan / Film screening, Biennial Hub, 19.30

Daan Roosegaarde Sunumu / Presentation by Daan Roosegaarde, Dutch Chapel, 19.30

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
12/5/2014

Kadıköy Ses Rotası, Eminönü-Karaköy İskelesi / Kadıköy Sound Route Eminönü-Karaköy Ferry Quay, 10.00

Kuzguncuk Tasarım Yürüyüşü, Kuzguncuk İskelesi / Kuzguncuk Design Walk, Kuzguncuk Ferry Quay, 11.00

Beyoğlu - Galatasaray - Cihangir Tasarım Rotası Firuzağa Meydanı / Beyoğlu - Galatasaray – Cihangir Design Walk Firuzağa Square, 11.00

Prof. Hartmut Esslinger Atölyesi/ Prof. Hartmur Esslinger Workshop, Antrepo 7 ( 6/12’ye kadar)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
12/6/2014

2014 Maslak: Çeperde Archi-Walk, Ortak Alan / 2014 Maslak: Liminal Archi-Walk, Biennial Hub, 10.00

Her Yer Bahçe Gerilla Bahçecilik Sunum ve Atölyesi / Everywhere is a Garden Guerrilla Gardening Presentation & Workshop,  Ek-Biç, Ye-İç, Taksim, 10.30 – 12.30

Galata – Şişhane Tasarım Yürüyüşü İKSV Tasarım Mağazası önü / Galata – Şişhane Design Walk İKSV Design Shop, 11.00

Kütüphanelerin... Geleceği Paneli, Ortak Alan / The Future of... Libraries, Panel, Biennial Hub, 12.00 - 19.00

Yeldeğirmeni Oyuncak Atölyesi / Toy Atelier, TAK Kadıköy, 13.00-17.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
12/8/2014

Enformel Akademi Design Academy Eindhoven & İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ve Made In Şişhane Atölyesi / Informal Academy Design Academy Eindhoven &  İstanbul Bilgi University Department of Industrial Design & Made in Şişhane Workshop (12/12’ye kadar)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
12/9/2014

Eileen Gray: Invitation to a voyage, Film gösterimi / Film screening, TAK Kadıköy, 19.30

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
12/10/2014

Değiş Tokuşun... Geleceği Paneli, Ortak Alan / The Future of... Exchange, Panel, Biennial Hub, 17.00 - 19.00

İstanbul Akıllı Şehir: Kamu Bilgilendirme Ağları Atölyesi / Smart City: Public Information Hubs Workshop, TAK Kadıköy

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
12/11/2014

Microtopia, Film Gösterimi, Ortak Alan / Film screening, Biennial Hub, 19.30

İstanbul Akıllı Şehir: Kamu Bilgilendirme Ağları Paneli / Smart City: Public Information Hubs Panel, İstanbul Conrad Hotel

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
12/12/2014

Galata – Şişhane Tasarım Yürüyüşü İKSV Tasarım Mağazası önü / Galata – Şişhane Design Walk İKSV Design Shop, 11.00

Kuzguncuk Tasarım Yürüyüşü, Kuzguncuk İskelesi / Kuzguncuk Design Walk, Kuzguncuk Ferry Quay, 11.00

Çemberlitaş - Kapalıçarşı – Sultanahmet Tasarım Rotası, Büyük Saray Mozaikleri Müzesi / Column of Constantine - Grand Bazaar – Sultanahmet Design Walk, Istanbul Great Palace Mosaic Museum, 11.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
12/13/2014

Koku Tasarım Rotası, Rota II: Kadıköy’den Moda’ya, Karaköy-Eminönü İskelesi / Odour Design Walks Route II: From Kadıköy to Moda, Karaköy-Eminönü Ferry Quay, 10.00

Moda Tasarım Yürüyüşü, Eski Moda İskelesi Önü / Moda Design Walk, Old Moda Ferry Quay, 11.00

Fener - Balat Tasarım Yürüyüşü, Rezan Has Müzesi önü, Cibali / Fener-Balat Design Walk, Rezan Has Museum, Cibali, 11.00

Enformel Akademi Şişhane & Galata Yürüyüşü, Galata Kulesi Meydanı / Informal Academy Şişhane & Galata Walk, Galata Tower Square, 11.00

Enformel Akademi “Bir Sonraki Günün Emeği”, Konuşma &Tartışma / Informal Academy “The Next Day’s Work”, Talk & Discussion, 18.00

Hackathon: Teknoloji Aracıyla Sosyal Yenilik Tasarımı / Hackathon: Social Innovation Design with Technology, TAK Kadıköy ( 14/12’ye kadar)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
12/14/2014

Her Yer Bahçe Yürüyüşü, “Ek-Biç Kütüphanesi Ek-Biç, Ye-İç’e taşınıyor” Galata Özel Rum İlköğretim Okulu’ndan Taksim’deki Ek-Biç, Ye-İç’e / Everywhere is a Garden Walk, Ek-Biç Library moves to Ek-Biç, Ye-İç, from Galata Greek School to Ek-Biç, Ye-İç Taksim, 11:00 -15:00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —