2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
AŞKIN RESMİNİ
BEYAN ETMEK

HAELO DESIGN

Helen Maria Nugent ve Ron Kirkpatrick ile birlikte Miguel Perez, Zach Pino ve Sanaz Sohrabi

Doğum yeri: Glasgow, İskoçya ve Colorado Springs, ABD

Merkez: Chicago, ABD

Manifesto malzemeleri: aşık iki insan, göz takip yazılımı, dijital üretim kağıt, söğüt/kamış, seramik, teneke/nikel, gümüş

“Aşkın resmi” sanat eserlerinde, filmlerde ve çizgi romanlarda tasvir edilmiştir. Örneğin, birbirlerine ilk görüşte aşık olan çiftleri göstermek için kullanışlı bir hikaye aracı olmuştur. Bu projede Haelo Design, aşık iki kişi arasındaki soyut alanı yeni teknolojiler kullanarak inceliyor ve somutlaştırıyor.

Aşkın Resmini Beyan Etmek çiftlere kişiselleştirilmiş bir nesnenin şeklinde kendi aşklarının görünümünü yakalamak için fırsat sağlamaya yönelik, önerilen bir tasarım hizmetidir. Özel yapım bir göz tarama yazılımı bakış mahalindeki katılımcılara ait göz hareketlerinin ücretsiz portrelerini çıkarıyor. Yazılım, veriyi kaydederek ve şema haline getirerek üç boyutlu bir dijital “bakış haritası” yaratıyor. Ortaya çıkan taramalar, tasarımcılar tarafından Avrupa ve Amerika kültürlerinde yaygın olan yıldönümü hediyelerine dönüştürülüyor: Kağıt (ilk yıldönümü), söğüt/kamış (dokuzuncu), seramik (on ikinci) ya da gümüşten (yirmi beşinci).

Haelo’nun aşk manifestosu birden çok “aşkın resmi”ni karşılaştırmanın bize ne gösterebileceğini soruyor.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
MANIFESTING THE
LOOK OF LOVE

HAELO DESIGN

Helen Maria Nugent and Ron Kirkpatrick, with Miguel Perez, Zach Pino, and Sanaz Sohrabi

Born: Glasgow, Scotland and Colorado Springs, USA

Based: Chicago, USA

Manifesto materials: two people in love, eye-tracking software, digital output to paper, willow/reed, ceramic, tin/nickel, silver

The “look of love” has been depicted in paintings, films, and cartoons. It has been a useful plot device, for example, to show “love at first sight” from across a room. In this project, Haelo Design uses new technologies to investigate and materialize the intangible space between two people in love.

Manifesting the Look of Love is a proposed design service that provides couples with the opportunity to capture their own look of love in the form of a personalized object. Customized eye­scanning software builds two complimentary portraits of the participants’ eye patterns when looking at each other. The software captures and diagrams the data to build a digital three­dimensional “gaze map.” The resulting scans are translated into anniversary gifts made by the designers in the traditional European­American symbolic materials: Paper (first anniversary), willow/reed (ninth), ceramic (twentieth) and silver (twenty­fifth).

Haelo’s manifesto of love asks: What might a comparison of many “looks of love” reveal to us?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —