2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
YENİ HAYATTA
KALMACILIK

JESSICA CHARLESWORTH VE TIM PARSONS

Doğum yeri: Chichester ve Chertsey, Birleşik Krallık

Merkez: Chicago, ABD

Manifesto malzemeleri: tahta alet kutusu, bitki bazlı solar hücre, santrifüj, radyo anteni, ayak esnetici, el baltası, tarot kartları, minyatür Rosetta Taşı, ihtiyaç duyulan diğer malzemeler.

Yeni Hayatta Kalmacılık, afet sonrası acil tahliye süreçlerinde kullanılan taşınabilir kitlerin nasıl hazırlandığına odaklanan Jessica Charlesworth ve Tim Parsons’ın araştırmaları sonucunda ortaya çıktı. Genellikle “acil durum çantası” diye adlandırılan bu kitlerde; ilk yardım malzemeleri, yiyecek, giyecek gibi temel hayatta kalma ekipmanı bulunur. Charlesworth ve Parsons’ın tasarladığı alternatif çantalar ise temel ihtiyaçların ötesine geçiyor. Acil durumlarda ortaya çıkan kişisel ihtiyaçları da göz önünde bulunduruyor ancak gündelik hayat için de bu çantaları toplum için yeni yapı taşları olarak düşlüyor.

Tasarımcı ikili, yeni teknolojiler, sosyal davranışlar ve doğal ortama ilişkin endişeler gibi konulara karşılık gelen fikirlerini resmetmek için birkaç örnek yarattılar. Bununla birlikte sizi de “kendi­maceranı­kendin­seç” tarzında bir anketi kullanarak kendinize ait bir tane yapmaya çağırıyorlar.

Bu manifesto bizleri birey olarak kim olduğumuz ve ilgi alanlarımıza göre bir krizin ne anlama gelebileceği üzerine düşünmeye çağırıyor ve gelecek için neyi paketleyeceğimizi soruyor.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
NEW SURVIVALISM

JESSICA CHARLESWORTH AND TIM PARSONS

Born: Chichester and Chertsey, UK

Based: Chicago, USA

Manifesto materials: wooden tool box, plant-based solar cell, centrifuge, radio antenna, ballet foot stretcher, hand axe, tarot cards, miniature Rosetta Stone, other materials as needed

New Survivalism emerged from Jessica Charlesworth and Tim Parsons’ research into the common practice of preparing a portable kit for short­term evacuation after a disaster. Often referred to as “bug­out bags,” they usually contain basic survival equipment such as first aid supplies, food, and clothing.

Charlesworth and Parsons’ alternative bags go beyond the bare necessities. Taking into account personal needs in emergency situations, but also daily life, the bags are imagined as new building blocks for society.

The design duo has created a few examples to illustrate their ideas—made in response to issues such as new technologies and social behavior, and concerns about the natural environment. However, they also invite you to make your own using a choose­your­own­adventure­style questionnaire.

This manifesto invites us to reflect on who we are as individuals and what a crisis might mean for our interests. It asks: How will you pack for the future?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —