2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
YÜZÜN MÜLKİYETİ

KRISTINA CRANFELD

Doğum yeri: Taşkent, Özbekistan

Merkez: Londra, Birleşik Krallık

Manifesto malzemeleri: yüz ifadeleri, özel yapım gözlük ve maskeler, resepsiyon görevlisi rolündeki aktris, polis memuru, satış temsilcisi ve uçuş görevlisi

Yüzün Mülkiyeti, yüze ait iletişimsel özellikleri ve yüz ifadeleri üzerindeki kontrolü sorgulayan bir grup spekülatif “aksesuardan” oluşuyor. Projede, büyütme etkisiyle gözdeki ifadeyi vurgulayan bir göz maskesiyle birlikte, yüzün bir kısmını gizlemek ya da değiştirmek üzere tasarlanmış kumaş ve dijital maskeler yer alıyor. Onlara eşlik eden film ise, bu aletleri kullanan çalışanların yüz ifadesi egzersizi yapmaları için hazırlanmış, kurmaca bir “eğitim kılavuzu”.

Tasarımın sosyal ve etik yansımaları ile ilgilenen Cranfeld toplum bağlamında bireysel kimlik ve hür irade konularına odaklanan bir tasarım yaklaşımı geliştiriyor. Kendi deneyimlerinden ve gündelik yaşama dair gözlemlerinden yola çıkan Cranfeld, eleştirel düşünmeye ve toplumsal dönüşüme teşvik eden senaryo, nesne, film, enstalasyon, fotoğraf ve canlı performanslar yaratıyor.

Cranfeld’in manifestosu, temel iletişim araçlarımız üzerindeki otoritemizi tartışmaya açıyor ve yüz ifadelerimiz aracılığıyla kendimizi ifade etmekte ne kadar özgür olduğumuzu soruyor.

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
OWNERSHIP OF
THE FACE

KRISTINA CRANFELD

Born: Tashkent, Uzbekistan

Based: London, UK

Manifesto materials: facial expressions, custom glasses and masks, actress in the role of receptionist, police officer, sales person, and flight attendant

Ownership of the Face is a group of speculative “accessories” that question the communicative characteristics and control over facial expressions. The project includes a magnifying eye mask that accentuates expressions of the eyes, and a series of cloth and digital masks designed to remove or alter aspects of the face. The accompanying film is a fictional “training guide” for workers to exercise their facial expressions using these devices.

Interested in the social and ethical implications of design, Cranfeld has developed an approach to design that focuses on human identity and self determination in society. Drawing from her own experiences and observations of everyday life, Cranfeld creates scenarios and objects, films, installations, photographs, and live performances, to provoke critical reflection and encourage social transformation.

Cranfeld’s manifesto questions our authority over our basic tools of communication, asking: How free are we to express ourselves through our facial expressions?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —