2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
AÇIK MANİFESTO

FORMAFANTASMA

Simone Farresin ve Andrea Trimarchi

Doğum yeri: Malo ve Bolzano, İtalya

Merkez: Amsterdam, Hollanda

Manifesto malzemeleri: bitkisel plastik, balık derisi, kömür filtreler, nadir tür kitapları, mimari tezler, malzeme örnekleri, işe yaramaz aletler, nasıl-yapılır videoları

Açık Manifesto, Studio FormaFantasma’nın çalışma sürecini sergiliyor. Araştırma temelli yaklaşımları, bitki polimerleri ve balık derileri gibi alternatif malzemelerin incelenmesi yoluyla mevcut zanaat üretimini hızlandıran bir simyacının yaklaşımına benzetiliyor.

Plastik yapımını anlatan videolar ve Hindistan’daki plastik geri dönüşümü ile ilgili belgesel çekimlerden, çizimlere, maketlere, aletlere dek, Açık Manifesto, malzemelerin yaşam öykülerini anlatıyor ve stüdyo çalışanları tarafından işleniyor. Enstalasyon, arkeolojik bir kazıyı ya da bir tarih müzesindeki didaktik sunumları hatırlatıyor ve her ikisinden de unsurlar içeriyor.

Tasarımcılar, “açık” bir manifestoyla, ya benimsenen ya da reddedilen bir niyet ifadesi olarak görülen alışıldık manifesto formatına meydan okuyor. Bunun yerine, tasarım yoluyla bir merak ve sorgulama durumu yaratmanın mümkün olup olamayacağını soran bir manifesto öneriyorlar.

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
OPEN MANIFESTO

FORMAFANTASMA

Simone Farresin and Andrea Trimarchi

Born: Malo and Bolzano, Italy

Based: Amsterdam, the Netherlands

Manifesto materials: sap-plastic, fish-leather, charcoal filters, rare specimen books, architectural treatises, material samples, obsolete tools, how-to videos

Open Manifesto shows the working process of Studio FormaFantasma. Their research­based approach has been compared to that of an alchemist, catalyzing existing craft production through the investigation of alternate materials, such as vegetable polymers and fish skins.

From informal videos on how to make plastic and documentary footage of plastic recycling in India, as well as sketches, mock­ups, and tools—their Open Manifesto tells the life stories of the materials and processes employed by the studio. The installation resembles the results of an archaeological dig or the didactic display at a historical museum, and borrows elements from both.

As an “open” manifesto, the designers challenge the usual format of the manifesto as a statement of purpose that can either be embraced or denied, proposing instead a manifesto that asks: Is it possible to create a condition of wondering and questioning through design?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —