2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
BİLGİ-ARAÇLAR-HAFIZA

STUDIO MISCHER’TRAXLER

Katharina Mischer ve Thomas Traxler

Doğum yeri: St. Pölten, Avusturya ve Linz, Avusturya

Merkez: Viyana, Avusturya

Manifesto gereçleri: koyun yünü, posa, el araçları, talimatlar

Bilgi-araçlar-hafıza projesi, gündelik hayat için temel nesnelerin yaratılması (burada bir yaprak kâğıt ve bir battaniye) ve bir dizi talimat ile onları uygulamak için gereken araçların sağlanması hakkında bir manifestodur.

Mischer’traxler bu nesnelerin üretim modellerini gösterirken ikisi birbirinden oldukça farklı malzeme hikâyeleri anlatıyor. Battaniye, koyun kırpmaktan lifleri burmaya, battaniyenin kendisini örmeye kadar bir yün üretimi hikâyesi. Kâğıdın yapım hikâyesi, bitki liflerinin bir sıvı posaya dönüştürülerek, düz bir kâğıt yaratmak üzere bir süzgeçten veya filtreden geçirilmesini gösteriyor. Mischer’traxler bilgi araçlarını yaratmak için, taşınabilir setleri bir araya getiriyor; battaniye ve çizim kitabı kendi üretim modellerini taşıyan çantalar haline geliyor.

Bu proje ile tasarımcılar soruyor: Üretime dair derinlemesine bilgi sahibi olmak, ortaya çıkan son ürünün özünde olan değerini değiştirir mi?

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
KNOWLEDGE-TOOLS-MEMORY

STUDIO MISCHER’TRAXLER

Katharina Mischer and Thomas Traxler

Born: St. Pölten and Linz, Austria

Based: Vienna, Austria

Manifesto materials: fleece, pulp, hand tools, instructions

The knowledge-tools-memory project is a manifesto about the creation of basic objects for everyday life—here a sheet of paper and a blanket—and provides a set of instructions and the tools needed to perform them.

By illustrating each object’s mode of production, mischer‘traxler describes two quite different material stories. The blanket is a story of wool production, from sheep shearing and twisting the fibers into wool to weaving the blanket itself. The story of paper­making illustrates the transformation of plant fibers into a liquid pulp that can be strained or sieved to create a flat sheet. To create their knowledge tools, mischer’traxler assemble portable kits; the blanket and sketch book become the carrying cases of their own means of production.

With this project, the designers ask: does an intimate knowledge of production change the inherent value of the product that results?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —