2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
CRAFTED IN
ISTANBUL

CRAFTED IN ISTANBUL

Seda Erdural, Barış Gümüştaş ve Bilal Yılmaz

Doğum yeri: Konya, İstanbul ve Manisa, Türkiye

Merkez: İstanbul, Türkiye

Manifesto malzemeleri: bir web sitesi, iletişim bilgisi, tasarımcılar, zanaatkarlar

Crafted in İstanbul, zanaatkarları daha görünür ve ulaşılabilir kılmak üzere geliştirilen bir çevrim içi haritalama sistemidir. Bu sistem endüstriyel tasarım üretimi (Seda Erdural), bilgisayar mühendisliği (Barış Gümüştaş), ve tasarımcı­imalatçı yaklaşımı (Bilal Yılmaz) geçmişine sahip disiplinlerarası bir ekibin uzmanlığından faydalanır. Ortaya çıkan çevrim içi harita, el sanatları ustalığının gizli bir bilgi olduğu görüşünü yıkıp, aksine bu kaynakların daha geniş kesimler ve tasarımcılar tarafından bilinmesini ve böylelikle el sanatlarının geleceğinin güvence altına alınmasını sağlamaktadır.

Crafted in İstanbul, bienal çalışması kapsamında, belirli tasarımcıları bu çevrim içi platformu denemeye ve yeni ürünler üretmeye davet etti. Ziyaretçiler (üretilen) objelerin tasarımdan üretime kadar geçtiği evreleri şehrin yürüyüş haritaları üzerinden takip edebilirken, Dolapdere, Şişhane ve Eminönü’ndeki el sanatları atölyelerini ziyaret edebiliyorlar.

Proje tasarımın, üreticiler arasında nasıl yeni bağlar kurabileceğini soruyor.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
CRAFTED IN
ISTANBUL

CRAFTED IN ISTANBUL

Seda Erdural, Barış Gümüştaş and Bilal Yılmaz

Born: Konya, Istanbul, and Manisa, Turkey

Based: Istanbul, Turkey

Manifesto materials: a website, contact information, designers, craftspeople

Crafted In Istanbul, is an online mapping system that will make craftspeople more visible and accessible. It draws from the expertise of an interdisciplinary team with backgrounds in industrial design production (Seda Erdural), computer engineering (Barış Gümüştaş), and the designer­maker approach (Bilal Yılmaz). The resulting online map breaks from the idea of craft expertise as a secret knowledge, instead making these resources known to a larger public of designers and others to ensure a productive future for handcrafts.

For the biennial, Crafted In Istanbul invited selected designers to test the online platform to design and fabricate new products. Visitors can follow the path that the objects take from conception to production through walking maps of the city, visiting clusters of craft studios in the neighborhoods of Dolapdere, Şişhane, and Eminönü. The project asks: How might design forge new connections between makers?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —