2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
ELEKTRONİK VE
DİJİTAL ARAÇLARI
BAŞTAN İNŞA
ETMEK

CORALIE GOURGUECHON

Doğum yeri: Colombes, Fransa

Merkez: Londra, Birleşik Krallık ve Paris, Fransa

Manifesto malzemeleri: kâğıt, iletken mürekkep, elektronik unsurlar, bir dizi talimat, siz

Karmaşık sistemleri parçalara ayırıp, onları kâğıttan tekrar inşa eden ürün tasarımcısı Coralie Gourguechon, teknolojinin gizemini ortadan kaldırmaya çabalıyor. Teknoloji sayesinde dünyanın daha iyiye gideceğine dair beklentilere rağmen, teknolojik aletlerin nasıl çalıştıklarına dair toplumsal bilinç zayıflıyor. Dijital aletlerle olan ilişkimiz sembolik bir hale büründü ve piyasa tarafından yönetiliyor. Kontrolümüz dışındaki güncelleme ve operasyonlara bağlı olan elektronik aletlerimiz, araç olarak kullanım değerlerinin ne olduğuna değil, pazarlama ve statüye göre belirleniyor. Gourguechon’un manifestosu “elektronik ve dijital nesneleri ürün değil araç olarak” tasarlamak için bir çağrı.

Gourguechon bu hedefe ulaşmak için üç strateji öneriyor: “İş üstünde öğrenme imkânı sağlamak”, “sistemleri şeffaflaştırmak ve “elektronik imalatını basitleştirmek”. Bienalde bu üç yaklaşımı birleştiren Gourguechon, elektronik parçaların anatomisini gözler önüne seren, kâğıttan bir hoparlör ve “kod yapısıyla inşa etme” talimatları sunuyor ve teknolojiyle nasıl daha sağlıklı bir ilişki kurabileceğimizi soruyor.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
REBUILD THE
ELECTRONIC AND
DIGITAL TOOLS

CORALIE GOURGUECHON

Born: Colombes, France

Based: London, UK, and Paris, France

Manifesto materials: paper, conductive ink, electronic components, sets of instructions, you

By taking apart complex systems and rebuilding them out of paper, product designer Coralie Gourguechon attempts to demystify technology. Expectations of a better world through technology paradoxically coexist with decreasing public awareness of how technological devices actually function. Our attachment to our digital devices has become market driven and symbolic, tied to updates and operations outside of our control, to marketing and status rather than the use value of electronic devices as tools. Gourguechon’s manifesto is a call to design “electronic and digital objects as tools rather than products.”

To accomplish this goal, Gourguechon proposes three strategies: “learning by making;” “giving transparency to systems;” and “simplifying the fabrication of electronics.” For the biennial, Gourguechon has combined all of these approaches, exhibiting a paper speaker prototype that reveals the basic anatomy of its electronic components, accompanied by a set of “building by coding” instructions, and in so doing asks: How can we achieve a healthier relationship with technology?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —