2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
NASALO KOKU
SÖZLÜĞÜ

SISSEL TOLAAS

Doğum yeri: Stavanger, Norveç

Merkez: Berlin, Almanya

Manifesto malzemeleri: haritalama, bir kelime dağarcığı, koku molekülleri ve burunlar

Sissel Tolaas kokuyu açık seçik belirtmek için görsel ya da somut metaforlar üzerinden anlatma alışkanlığımızı kıran bir sözlük icat etti. Bu yeni dağarcık DOCASA (kebap ve parfüm) ve CASCA (metal araba parçaları ile ter karışımı) gibi hayli somut koku tariflerinden, FREEIS (boş vakit) ve BMAI (albeni, büyüleyicilik, cazibe, çekicilik) gibi kavramsal ifadelere uzanıyor. Tolaas bizi kokuları “iyi” ya da “kötü” gibi yerleşik yargılara başvurmadan algılamaya ve yeni bir iletişim şeklinin ortaya çıkmasına olanak sağlamaya davet ediyor.

Tolaas, bienal için, bir süredir devam eden araştırmasına “şehrin kokuları”nı ekliyor ve bu doğrultuda, İstanbul’da, birbiriyle ilişkili üç koku toplama ve inceleme yaklaşımına başvuruyor: Koku coğrafyası ve haritalama içeren “analog analiz”, parfüm sektöründe organik kokuları toplayan ve sentezleyen bir koku toplama teknolojisini kullanan “kimyasal analiz” ve öznel koku deneyiminin ve algısının kaydedilmesini kapsayan “gövde analizi." Mekâna özgü bu araştırma geleceğin kokusunun ne olacağını soruyor.

2. İstanbul Tasarım Bienali için üretilen bu proje, Kağıthane Houseofpaper ve IFF International Flavors and Fragrances tarafından desteklenmiştir. Cansu Şekular'ın katkılarıyla.

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
NASALO
DICTIONARY OF
SMELL

SISSEL TOLAAS

Born: Stavanger, Norway

Based: Berlin, Germany

Manifesto materials: mapping, a lexicon, smell molecules, and noses

Sissel Tolaas has invented a lexicon for articulating smell that breaks our habit of using visual or material metaphors. These range from more concrete physical smell references such as DOCASA (kebab and perfumes) and CASCA (sweat mixed with old metal of cars) to more conceptual ones such as FREEIS (leisure) or BMAI (allure; bewitching; charm; magnetism). Tolaas invites us to perceive smells without preconceived judgments of “good” or “bad,” thus allowing for a new kind of communication to take place.

For the biennial, Tolaas built on her ongoing research into the “smells of the city,” using three interrelated approaches to smell collection and analysis in Istanbul: “analogue analysis,” (including smell geography and mapping); “chemical analysis,” (using smell collection technology from the perfume industry to collect and synthesize organic smells); and “corpus analysis,” (recording the subjective experience and perception of smell). Shown here, her site­specific analysis asks: What will be the future of smelling?

This commission for the 2nd Istanbul Design Biennial has been generously supported by Kağıthane Houseofpaper and IFF International Flavors and Fragrances, with the kind collaboration of Cansu Şekular.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —