2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
AY YÜRÜYÜŞÜ
MAKİNESİ-SELENA’NIN
ADIMI

SPUTNIKO!

Doğum yeri: Tokyo, Japonya

Merkez: Boston ve New York, ABD

Manifesto malzemeleri: bir blog, bir bilgisayar, gerçek yaşam olayları, hayal gücü, gümüş topuklu ayakkabılar, bir ters kepçe, sanal ay yürüyüşü kapasitesine sahip bir makine.

Sanatçı, pop star, bilgisayar mühendisi ve programcı Sputniko!, MIT Media Lab’de yardımcı doçent olarak görev yapıyor ve teknoloji, toplum ve bireysel kimlikler arasındaki ilişkileri tasarım üzerinden inceliyor. Ay Yürüyüşü Makinesi - Selena’nın Adımı feminizm, bilim, teknoloji ve doğa ile ilgili sorular ortaya atan alternatif tarihler yaratarak, sanatçının Japon medyasındaki kadın temsillerini sorgulamaya olan ilgisini resmediyor.

Şaşırtıcı bir süper kahraman hikâyesinin anlatıldığı (Yüksek topuklu ayakkabılarla aya atılan ilk adım anlatılıyor) bu multimedya enstalasyonunda başroldeki “Lunar Girl” blog yazarı, evdeki laboratuvarında çalışan bir mucit ya da uzay kaşifi bir süper kahraman kılıklarından hangisine bürünürse bürünsün, aktif bir değişim temsilcisi. Videodaki şarkının “Ah miras, dans et benimle!” diye kulaklara kazınan nakaratı, gerçek ile kurguyu ve geçmiş ile şimdiyi şaşırtıcı bir koreografiyle çarpıştıran filmi özetliyor. Manifesto olarak yeniden ele alınan proje “Muzip tasarım, ciddi konulara eğilen bir söyleşiye nasıl ön ayak olabilir?” sorusunu soruyor.

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
THE MOONWALK
MACHINE-SELENA’S
STEP

SPUTNIKO!

Born: Tokyo, Japan

Based: Boston and New York, USA

Manifesto materials: a blog, a computer, real life events, imagination, silver high heels, a backhoe, a machine capable of a virtual moon walk

Sputniko! is an artist, pop star, and computer scientist and programmer who is now an assistant professor at the MIT Media Lab. She uses design to explore relationships between technology, society, and personal identity. The Moonwalk Machine—Selena’s Step illustrates her interest in questioning female representation in Japanese media by imagining alternate histories that raise questions about feminism, science, technology, and nature.

Depicting a surprising superhero story— (the first step on the moon as taken in high heels), this multi­media installation stars “Lunar Girl,” an active agent for change whether in the guise of a blogger, a home­lab inventor, or the polished superhero space explorer. “Dance with me oh legacy!” repeats the catchy refrain of the video’s song, summing up the film, in which fact and fiction, past and present collide in a surprising choreography.

Revisited as a manifesto, the project asks: How can playful design open up a conversation around serious topics?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —