2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
OKUMA ODASI

FUTURE ANECDOTES ISTANBUL

Can Altay ve Aslı Altay

Doğum yeri: Ankara, Türkiye

Merkez: İstanbul, Türkiye

Manifesto malzemeleri: öneriler, bir okuma grubu, belirlenmiş bir alan (bir halı), belirlenmiş bir alana girip çıkan şeyler (kitap arabaları), arabalar üzerindeki şeyler (yayınlar, filmler ve daha fazlası)

Okuma Odası genişlemiş bir kitap kulübü görevi görüyor. Hem bienal küratörleri, tasarımcıları ve ekibinden, hem de uluslararası düşünür ve eleştirmenlerden gelen “manifesto okuma önerileri”ni içeriyor.

İş arkadaşı ve işbirlikçi olarak çalışan Can Altay (tasarımcı ve sanatçı) ve Aslı Altay (grafik tasarımcı) çifti, ortak stüdyolarında sürekli diyalog halindeler ve belirli bir çerçeve dâhilinde zaman zaman değişen ilgi alanlarını paylaşıyorlar. Çiftin kütüphanelerin arşiv işlevine duydukları hayranlıktan doğan Okuma Odası, yapıt deneyimi ve okuma eylemi ile birlikte, sezgisel ve yaratıcı keşif süreçlerine odaklanıyor.

Sonuçta Okuma Odasında ortaya çıkan manifesto havuzu, bir katalogda toplanarak “Öngörüler”, “Araçlar” ve “Yöntemler” gibi kategoriler içeren serbest gruplar halinde etiketleniyor. Altay çifti tarafından tasarlanan mekândaki kitap arabalarına yerleştirilen bu yeni kütüphane, derin bir düşünmeye yönlendiriyor ve birden fazla bakış açısı sunuyor. Manifesto okuma eyleminin alternatif bir manifesto haline gelip gelemeyeceğini sorguluyor.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
A READING ROOM

FUTURE ANECDOTES ISTANBUL

Can Altay and Aslı Altay

Born: Ankara, Turkey

Based: Istanbul, Turkey

Manifesto materials: recommendations, a reading group, a defined space (a carpet), things that move in and out of a defined space (book carts), things on carts (publications, films, and more).

A Reading Room functions as a kind of expanded book club. It consists of “recommended manifesto reading” from biennial curators, designers, and staff, as well as international thinkers and critics.

Can and Aslı Altay are collaborators and co­conspirators; a couple, they share a studio (he is a designer and artist, she is a graphic designer), an ongoing conversation, and a shifting but defined sphere of interests. A Reading Room draws on their fascination with the library as archive, but focuses on the experience of artifacts, the action of reading itself, and processes of intuitive and creative discovery.

The resulting pool of alternate manifestos in A Reading Room are catalogued and tagged within loose groupings including Forecasts (i.e., sci­fi reflections), Tools (i.e., cookbooks), Methods (i.e., exhibition catalogues). Housed on book carts in a space designed by the Altays, this new library encourages reflection and offers multiple points of view, asking can the act of reading become an alternate manifesto?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —