2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
ONARIM TOPLUMU

REPAIR SOCIETY

Gabriele Oropallo, Joanna van der Zanden ve Cynthia Hathaway ile birlikte Vandejong: Lucie Pindat

Doğum yeri: Newmarket, Kanada, Benevento, İtalya ve Franston, Avustralya

Merkez: Amsterdam, Hollanda

Manifesto gereçleri: değerler mübadelesi

Repair Society, ilk olarak Amsterdam’daki Platform 21’de 2009 yılında başlatılan "Repair Manifesto’yu" (Onarım Manifestosu) yeniden açıyor. Finansal kriz sırasında başlatılan orijinal manifesto bir “Geri dönüşümü durdurma [ve] onarmaya başlama” çağrısıydı.

İstanbul Tasarım Bienali’nde Repair Society orijinal "Onarım Manifestosu"’nun orijinal üyeleriyle birlikte yeni ortaklar tarafından temsil edilecek. Takım, Joanna van der Zanden tarafından önerilen başka bir kullanım amacına uygun hale getirme eylemi fikirlerinden; Cynthia Hathaway’in tasarım ve sosyal sürdürülebilirlik üzerine arşiv çalışmasına; Gabriele Oropallo’nun çalışmalarındaki tasarım mukavemeti araştırmalarına kadar çeşitli bakış açılarını bir araya getiriyor.

Orijinal Onarım Manifestosu ilkelerden oluşuyordu. 2014 yılındaki İstanbul Tasarım Bienali için hazırlanan ikinci Onarım Manifestosu ise İstanbul’daki onarım fikrini yeniden düşünen hikâyelerden oluşacak. Repair Society soruyor: Onarıma merkezi bir rol verilseydi toplum neye benzerdi?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
REPAIR SOCIETY

REPAIR SOCIETY

Cynthia Hathaway, Gabriele Oropallo and Joanna van der Zanden with Vandejong; Lucie Pindat

Born: Newmarket, Canada; Benevento, Italy; and Franston, Australia

Based: Amsterdam, the Netherlands

Manifesto materials: an exchange of values

Repair Society reopens the “Repair Manifesto” originally launched in 2009 at Platform 21, Amsterdam. Launched during the financial crisis, the original manifesto was a call to “Stop recycling [and] start repairing.”

The Repair Society at the Istanbul Design Biennial is represented by original members of the original "Repair Manifesto" and new collaborators. The team brings together multiple points of view: from ideas on active repurposing proposed by Joanna van der Zanden; to archival work on design and social sustainability by Cynthia Hathaway; to research on design durability in the work of Gabriele Oropallo.

The original Repair Manifesto was made of tenets. The Repair Manifesto at the Istanbul Design Biennial 2014 will be made of stories rethinking the idea of repair in Istanbul. The Repair Society asks: What would society look like if we assigned a central role to repair?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —