2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
CEVHER: KAMUSAL ŞAHANELİK
HALK KÜTÜPHANESİNİN 
GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEK

ALEXIS ŞANAL VE ALİ TAPTIK

Katılımcı Okay Karadayılar ile

Doğum yeri: Los Angeles, ABD ve İstanbul, Türkiye

Merkez: İstanbul, Türkiye

Manifesto malzemeleri: iş birliğine istekli kişiler, bir kütüphane, bir kültür parkı, haritalama, topografya, belgeler, tartışma

Ortak Geleceğimizi Düşlemek, bienal sırasında ve sonrasında Atatürk Kitaplığı’nda gerçekleşen bir eylem. Şehircilik alanında araştırmalar yapan fotoğrafçı Ali Taptık ile mimar ve şehirci Alexis Şanal İstanbul Atatürk Kitaplığı’nı hem bir başlangıç noktası, hem de bilgi toplama ve paylaşma çalışmalarının geçmiş ve geleceğine dair bir sohbet alanı olarak değerlendiriyor.

Bienalle başlayan ve altı haftalık bienal süreci sonrasında da devam edecek çok katmanlı bir program çerçevesinde, Taptık ve Şanal, saydam bir manifesto meydana getirmeyi amaçlayarak sosyal diyalogu artıracak bir dizi buluşma planladı. Kütüphaneciler, kültür yöneticileri, şehir tasarımcıları, mimarlar peyzaj tasarımcıları, resmi görevliler ve halkın katılımıyla kütüphanenin kültürel bir merkez olarak yeniden düşünülmesine yönelik tartışmalar gerçekleştirilecek.

Maddelerin yayılımı ve toplanması için yeni dijital yöntemlerin ışığında, proje kütüphanelerin bilgi yaratımı ve el değiştirmesi için nasıl fonksiyonel olabileceğini sorguluyor. Gelişen diyalogla ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen, Atatürk Kütüphanesi’ni ziyaret ediniz.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
CEVHER: PUBLIC EXCELLENCY
IMAGINING THE FUTURE OF 
THE PUBLIC LIBRARY

ALEXIS ŞANAL AND ALİ TAPTIK

With collaborator Okay Karadayılar

Born: Los Angeles, USA, and Istanbul, Turkey

Based: Istanbul, Turkey

Manifesto materials: engaged collaborators, a library, a culture park, mapping, surveying, documents, discussion

Imagining Our Shared Future is an action that unfolds at the Atatürk Library during the biennial’s run and beyond. Urban researcher and photographer Ali Taptık and architect and urbanist Alexis Şanal, take the Istanbul Atatürk Kitaplığı (Atatürk Library) as a starting point and site for conversation about the past and future of information gathering and sharing.

In a multiphase program that begins with the biennial but extends beyond its six­week duration, Taptık and Şanal aim to create a transparent manifesto, inviting dialogue in a planned series of working sessions. Librarians, cultural managers, architects, urban designers, landscape designers, city officials, and the general public will participate in discussions on rethinking the library as a cultural hub.

In light of new digital methods for the collection and dissemination of materials, the projects asks: How do libraries now function as sites for information exchange and knowledge creation? Please visit the Atatürk Library to learn more about this conversation­in­process.

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —