2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
TOPLANTI
KÜLTÜRLERİ

Manifesto malzemeleri: yaklaşık 220 sayfa, dört renk baskı, özel yapım bir masa, birkaç giysi ve ayakkabı, yayın ekibi, görüşler

STUDIO MIESSEN

Markus Miessen ile birlikte MOULD dergisi, New Tendency ve Ayzit Bostan; Federica Bueti, Patricia Reed, Trish Lorenz, Diogo Seixas Lopes, Joseph Grima, Maria Lind, Ana Teixeira Pinto, Benjamin Bratton & Metahaven, Hito Steyerl, Flaka Haliti, Trevor Paglen, Maria Nogueira, Marcus Knupp ve Adidas’ın katkılarıyla.

Doğum yeri: Bonn, Almanya

Merkez: Berlin, Almanya

Mimar, danışman ve yazar Markus Miessen katılım parametrelerine meydan okuyan bir uygulama yaptı.

Bienalde MOULD dergisinin ilk sayısını hazırlamakta olan Miessen ve işbirlikçileri, canlı bir yayıncılık platformu da yarattılar. Bienaldeki fikir birliği/ayrılığı, işbirliği, dağınık mekân, mekân politikaları, halk gösterimleri gibi başlıca konulara değinen proje burada göreceğiniz özel yapım bir ofisi içeriyor.

Bu geçici yayın ofisi ile Miessen, yeni mekânsal, sosyal ve editoryal uğraşların yeni manifesto biçimleri doğurabileceğini öne sürüyor. Britanya Parlamentosu’ndaki hükümet ve muhalefet sıraları arasında, farklı bir yöne bakar şekilde oturan bağımsızlar ve azınlık partisi üyelerinden gelen “Ayrı oturan” terimini bir strateji olarak ele alıyor ve bienal süresince bu stratejiyi farklı bakış açıları sağlamak amacıyla sohbetlere müdahale etmek için bir yol olarak kullanıyor. Manifesto tasarım aracılığıyla diyalog ve alışveriş için alternatif süreç ve alanların nasıl desteklenebileceğini soruyor.

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
CULTURES OF
ASSEMBLY

STUDIO MIESSEN

Markus Miessen in collaboration with MOULD magazine, New Tendency, and Ayzit Bostan; with contributions by Federica Bueti, Patricia Reed, Trish Lorenz, Diogo Seixas Lopes, Joseph Grima, Maria Lind, Ana Teixeira Pinto, Benjamin Bratton & Metahaven, Hito Steyerl, Flaka Haliti, Trevor Paglen, Maria Nogueira, Marcus Knupp & Adidas.

Born: Bonn, Germany

Based: Bonn, Germany

Manifesto materials: approx. 220 pages, four-color printing, a custom table, several garments and footwear, editorial staff, opinions

Architect, consultant, and writer Markus Miessen has made a practice of challenging the parameters of “participation.”

Launching the inaugural issue of MOULD magazine at the biennial, Miessen and his collaborators have also created a live publishing platform. Touching on key issues of the biennial—consensus/dissensus, collaboration, discursive space, spatial politics, public viewing—the project includes the custom­made office, seen here.

With this ephemeral editorial office, Miessen suggests that new forms of manifestos might emerge from new types of spatial, social and editorial engagement. This includes “crossbenching”—a term borrowed from politics and referring to independent members of parliament (as in Britain) who are not directly affiliated with any political party. Miessen employs this strategy as a way to intervene in conversations during the biennial to provide different points of view, and ask: How can alternative processes or spaces for dialogue and exchange be fostered through design?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —