2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
AKILLI TASARIM (. . .)
AKILLI YAŞAM

JACOB DE BAAN, GIORGIO CAIONE VE RIANNE KOENS

Doğum yeri: Spijkeniess, Hollanda, Borgomanero, İtalya ve Lochem, Hollanda

Merkez: İstanbul, Türkiye, Amsterdam, Hollanda ve Torino, İtalya

Manifesto malzemeleri: İstanbul Tasarım Bienali ziyaretçileri, kararlar, tasarım nesneleri, nesne hikayeleri

Akıllı tasarım (. . .) akıllı ya?am manifestosu, Rianne Koens ve Jacob de Baan’ın, çalı?malarının toplum tarafından nasıl algılandığını görmek üzere küratör Giorgio Caione ile i? birliği içinde hazırladıkları bir dizi kriterden olu?uyor. Proje, iyi tasarımın ne olduğunu ve onu gördüğümüzde fark edip edemeyeceğimizi sorguluyor. Bienal süresince ziyaretçiler, bir grup tasarımcı tarafından geli?tirilmi? nesneleri; biçimsellik ve i?levselliğinin yanı sıra etik zorunluluklar açısından da değerlendirmeye davetliler.

Nesnelerin tümü ev içi kullanıma yönelik. Fakat her biri, tasarımıyla hayli ilginç ?eylere imkan veriyor; mağaza vitrin ve düzenlemelerinden ilham alan yerle?tirme ?ekilleri de, yapım hikayeleri hakkında ipuçları sağlıyor. Tasarım nesnelerine ili?kin algılarımıza meydan okuyan Akıllı tasarım (. . .) akıllı ya?am manifestosu, üretim süreçlerini etkileyen kararları genel kitle açısından görünür kılıyor ve soruyor: Tasarım kararları etik temellere dayandığı takdirde, farklı seçimler yapar mıydınız?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
SMART DESIGN (. . .)
SMART LIFE

JACOB DE BAAN, GIORGIO CAIONE AND RIANNE KOENS

Born: Spijkenisse, the Netherlands; Borgomanero, Italy; and Lochem, the Netherlands

Based: Istanbul, Turkey; Amsterdam, the Netherlands; and Turin, Italy

Manifesto materials: Istanbul Design Biennial visitors, decisions, designed objects, object stories

The smart design (. . .) smart life manifesto is a set of criteria developed by designers Rianne Koens and Jacob de Baan with curator Giorgio Caione to test the public perception of their own work. This project asks what is good design, and will we recognize it when we see it? Throughout the biennial visitors are invited to evaluate a group of the designer’s objects based on formal, functional, as well as ethical imperatives.

The objects are all for domestic use. In each case, however, the design of the object does something quite unusual, and their installation, which borrows from shop windows and department store displays, reveals details of their backstory. The smart design (. . .) smart life manifesto challenges our perception of designed objects, investigating how to make the decisions behind their creation more visible to the general public. It asks: If design decisions are made on ethical grounds will you make different choices?

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —