2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
ALTINCI SOY TÜKENMESİ İÇİN TASARIM

ALEXANDRA DAISY GINSBERG

Doğum yeri: Londra, Birleşik Krallık

Merkez: Londra, Birleşik Krallık

Manifesto malzemeleri: orman görüntüsü (Sentetik Biyoloji Aracılığıyla Koruma), model sülük, patent başvurusu çizimleri, sentetik organizma görselleri, şemalar

Alexandra Daisy Ginsberg imzalı Altıncı Soy Tükenmesi için Tasarım, geli?me fikirlerini sorgulayan ve tasarım ile bilimin kesişimindeki, kimi zaman sorunlu arayüzün altını çizen, kurgusal bir sentetik biyoloji projesi.

Ginsberg’ün kısa süre önce çıkan kitabı Sentetik Estetik (Jane Calvert, Pablo Schyfter, Alistair Elfick ve Drew Endy ile ortak çalışma), yeni filizlenen sentetik biyoloji alanını anlamak için önemli bir kaynak haline geliyor. Biyolojik araştırmaları, standardizasyon ve modülerlik gibi mühendisliğe ait araç ve yöntemlerle birleştiren sentetik biyoloji, tıbbi uygulamalardan biyoyakıtlara, farklı pek çok amaca cevap veren biyolojik parça, gereç ve sistemler tasarlıyor ve oluşturuyor.

Altıncı Soy Tükenmesi için Tasarım, toksik çevreyi düzeltebilecek ve yaklaşmakta olan ekolojik çöküşü önleyebilecek bir dizi yeni makine hayal ediyor ve bunlardan biri olan “biyoremidasyon sülüğü” üzerine yapılan araştırmanın “ekoloji”sine ilişkin fikirler sunuyor.

Gingsberg’ün “Sentetik” manifestosu, çelişki yaratması hayli olası türlü türlü kaynağı bir araya getirmenin nasıl sonuçlar doğurabileceğini etraflıca sorguluyor.

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
DESIGNING FOR THE SIXTH EXTINCTION

ALEXANDRA DAISY GINSBERG

Born: London, UK

Based: London, UK

Manifesto materials: forest image (Rewilding Using Synthetic Biology), model slug, patent application drawings, images of synthetic organisms, diagrams

Alexandra Daisy Ginsberg’s Designing for the Sixth Extinction, is a speculative synthetic biology project that questions ideas of progress and highlights the at times troubling interface between design and science.

Ginsberg’s recently published book Synthetic Aesthetics (co­authored with Jane Calvert, Pablo Schyfter, Alistair Elfick, and Drew Endy) is rapidly becoming the textbook for understanding the emerging field of synthetic biology. Synthetic biology combines biological research with tools and approaches borrowed from engineering, such as standardization and modularity, to design and construct new biological parts, devices, and systems for purposes as diverse as medical applications and biofuels.

Designing for the Sixth Extinction, imagines a series of new machines that might repair toxic landscapes and forestall imminent ecological collapse. For the biennial, Ginsberg offers insights into the “ecology” of her own research for one of these machines, a “bio­remediating slug.”

Her “synthetic” manifesto, asks multiple “what if?” questions about the implications of bringing together multifarious and potentially contradictory ideas.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —