2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
DYSLEXIE YAZI TİPİ

CHRISTIAN BOER

Doğum yeri: Zeiss, Hollanda

Merkez: Amsterdam, Hollanda

Manifesto malzemeleri: harfler arasında daha geniş boşluklar, kalınlaştırılmış taban hattı, daha uzun alt ve üst çıkıntılar

Dyslexie Yazı Tipi, disleksik kişilerin rahatlıkla metin okuyabilmesini sağlıyor. Manifestolar tarih boyunca kelimeler aracılığıyla toplumlara meydan okudu. Günlük yaşamda kelime ve metinlerle çevriliyiz. E­posta, kısa mesaj ve basılı not gibi yazı dizgileriyle iletişim, iş yaşamındaki verimlilik açısından da gitgide önem kazanıyor.

Dyslexie Yazı Tipi, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde onunu oluşturan disleksik kişilerin harf okuma düzeylerini geliştirmeyi hedefliyor. Disleksi, dil ve görsel işleme yetileri arasında kopukluğa yol açan nörolojik bir rahatsızlık. Disleksik kişiler, basılı ya da yazılı harfleri, yer veya yön değiştirmiş resim ve nesneler olarak algılıyorlar.

Kendisi de bir disleksik olan Christian Boer, Dyslexie Yazı Tipi’ni Utrecht Sanat Akademisi’ndeki tez projesi kapsamında geliştirdi. Taban çizgisinin kalınlaştırılması, alt ve üst harf çıkıntılarının uzatılması, harf açıklıklarının genişletilmesi ve hafif eğim verilmesi gibi değişikliklerle ortaya çıkan yazı, tipik bir font görünümü sergilemekle birlikte, disleksik kişilere okuma kolaylığı sağlıyor. Boer’un manifestosu iletişimi yeniden nasıl düşüneceğimizi soruyor.

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
DYSLEXIE
TYPEFACE

CHRISTIAN BOER

Born: Zeiss, the Netherlands

Based: Amsterdam, the Netherlands

Manifesto materials: increased spaces between letters, heavier baselines, longer ascenders and descenders

The Dyslexie Typeface allows dyslexics to fluidly read text. Historically manifestos challenged society through words. In our everyday lives we are surrounded by words and text, and increasingly workplace productivity depends on typeset communication, be it e­mail, text message, or printed memo.

The Dyslexie Typeface aims to improve type­literacy for dyslexics, an estimated ten percent of the world’s population. Dyslexia is a neurological disorder that causes a disconnect between language and visual processing. When dyslexics see printed or written words, they perceive letters as pictures or objects rotating and flipping in space.

Dyslexic himself, Christian Boer developed The Dyslexie Typeface as his thesis project at the Utrecht Art Academy. With modifications to letterforms such as a heavier baseline, longer ascenders and descenders, larger openings in the letterforms, and a slight slant, Boer’s letters resemble those of a typical typeface but are easier for dyslexics to read. His manifesto asks: How will you rethink communications?

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —