2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
EVRENSEL BİR
OLAĞANLIK
MANİFESTOSUNA
DOĞRU

EMMET BYRNE VE ALEX DEARMOND

Doğum yeri: Raleigh ve Tucson, ABD

Merkez: Minneapolis, ABD

Manifesto malzeme: büyük format vinil baskı, çeşitli basılı malzeme

Emmet Byrne ve Alex DeArmond, tasarım manifestolarındaki formun, yakın geleceği düşlemede nasıl bir araç görevi görebileceğini anlamak üzere “Dünyevi Bilimkurgu Manifestosu”nu (MSFM) yeniden ele alıyor. 2002’de yazar Geoff Ryman ve arkadaşlarının önerdiği ve sonra geri çektiği MSFM metni, yazarları, türe özgü klişelerden (ışık hızını aşan seyahat, ışınlanma, uzaylılarla etkileşim) vazgeçmeye ve yakın geleceği konu alan makul spekülasyonlar üzerinde çalışmaya davet ediyordu. Orijinal metni analiz eden ve yapısökümden geçirerek baştan oluşturan Bryne ve DeArmond ise, tasarım disiplinlerine aktarılabilecek parçalı bir grafik kit meydana getiriyor.

2009’da MSFM ile ilgilenmeye başlayan Byrne ve DeArmond, (Bryne, DeArmond ve tasarımcı Jon Sueda tarafından hazırlanan) dönemsel Task Newsletter yayınının ikinci sayısında tasarımcıları bu manifestoya yanıt vermeye çağırdı. Söz konusu sayı, bienal süresince Byrne ve DeArmond tarafından yeniden ele alınıyor ve “şöyle olsa” demek yerine,“öyle olmasa nasıl olur?” diye sormaya teşvik ediyor.

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
TOWARD A
UNIVERSAL
MUNDANE
MANIFESTO

EMMET BYRNE AND ALEX DEARMOND

Born: Raleigh and Tucson, USA

Based: Minneapolis, USA

Manifesto materials: large-format vinyl print, various printed materials

Emmet Byrne and Alex DeArmond revisit the “Mundane Science Fiction Manifesto” (MSFM) to see how the form of the design manifesto can be a tool for imagining the future proche (near future). The original MSFM, from 2002 (proposed and then retracted by author Geoff Ryman, Julian Todd, and others)challenged writers to put aside the clichés of the genre (faster than light travel, teleportation, interactions with alien cultures)to instead work within plausible near­future speculations. For the biennial Byrne and DeArmond analyze, deconstruct, and re­construct the original document, creating a graphic kit­of­parts that can be transported across design disciplines.

Byrne and DeArmond became interested in the MSFM in 2009 and invited designers to respond to the manifesto for the second issue of their occasional Task Newsletter (edited by Byrne, DeArmond, and designer Jon Sueda). This issue of Task has been revisited for the biennial through which Byrne and DeArmond encourage us to ask: “What if not?” rather than “what if?”

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —