2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
SADECESUEKLE

KOZ SUSANI DESIGN

Defne Koz, Marco Susani

Doğum yeri: Ankara, Türkiye ve Milano, İtalya

Merkez: Chicago, ABD

Manifesto gereçleri: moleküler gastronomi, yoğunlaştırılmış lezzetler, suda çözünebilir kapsüller, mutfak teçhizatları, üretim

Sadecesuekle, yenilikçi gastronomiden, moleküler aşçılıktan ve endüstriyel tasarımdan faydalanan, tasarlanmış bir yemek sistemidir. Son zamanlardaki aşçılık eğilimleri yavaş, çiğ ve işlenmemişi tercih etmekten yana. Defne Koz ve Marco Susani, yemeğe aşırı rafine edilmiş, aşırı işlenmiş, aşırı pratik bir yaklaşım önererek bu eğilimlere itiraz ediyor.

Bienal için yaptığı öneride Koz Susani Design, “fast food’un slow food’dan daha lezzetli olduğu” bir dünya hayal edip, yemeğin kendisinden onu hazırlamaya yarayan aletlere kadar bütün bir yemek deneyimini tasarlamaya girişiyor. Önerdikleri sistem, “katalizör” denen, yemek işleyici özel tasarım birimlerini kullanarak, Flavorpills (Lezzet Hapları) ile yerel üretimi birleştiriyor.

Bir manifesto olarak akıllı teknolojiyi esenliğin, keyfin ve hayat kalitesinin hizmetine sunan bir gereç hayal eden Sadecesuekle soruyor: Yemek hazırlamak üzerine yeni bir estetik dil, yemek pişirme ve yemeyle kurulacak yeni bir ilişkiye nasıl ilham verebilir?

Bu proje, 2. İstanbul Tasarım Bienali için Garanti Bankası tarafından desteklenmiştir.

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
JUSTADDWATER

KOZ SUSANI DESIGN

Defne Koz, Marco Susani

Born: Ankara, Turkey and Milan, Italy

Based: Chicago, USA

Manifesto materials: molecular gastronomy, concentrated flavors, water-soluble capsules, kitchen appliances, produce

Justaddwater is a designed food system that utilizes innovative gastronomy, molecular cuisine, and industrial design. Recent culinary trends have favored the slow, the raw, and the unprocessed. Defne Koz and Marco Susani buck these trends by proposing an ultrarefined, ultraprocessed, ultraconvenient approach to food.

In their proposal for the biennial, Koz Susani Design imagines a world in which “fast food . . . tastes better than slow food,” attempting to design the entire food experience, from the food itself to the devices used to prepare it. The system they propose combines Flavorpills—water­soluble capsules containing flavor essences— with local produce, using “catalysts,” custom designed units that process the food.

As a manifesto, Justaddwater envisions putting smart technology in the service of wellness, pleasure, and quality of life. Justaddwater asks: How might a new aesthetic language of food preparation inspire a new relationship to cooking and eating?

This commission for the 2nd Istanbul Design Biennial has been generously supported by Garanti Bank.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —