2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
YENİ ENERJİ
ORTAMLARI

SEAN LALLY

Doğum yeri: Lakewood, ABD

Merkez: Chicago, ABD

Manifesto malzemeleri: dostluk, sıcaklık, maket yapma, fotoğrafçılık, yeni enerji teknolojileri araştırması

Duvarsız yapı mimarisi konusunda süregiden araştırmaları gözler önüne seren Yeni Enerji Ortamları’nda Sean Lally, enerji ve malzeme teknolojilerindeki gelişmelerden yararlanarak, güç ihtiyacını elementler aracılığıyla karşılayan iklim kontrollü ortamlar yaratıyor.

Lally’nin, merkezi Chicago’da bulunan ve yerinde bir tercihle Weathers diye adlandırılmış şirketi, serbest bir gruba ait araştırmaları bir araya getiriyor. Lars Müller ile birlikte çıkardığı yeni kitabı Diğer Gezegenlerden Gelen Hava’da, kendi olanaklarımızla enerji üretmeye yönelik yeni yaklaşımlara odaklanan sekiz yıllık araştırmanın sonuçlarını ortaya koymuş olan Lally; elektromanyetik, termodinamik, akustik ve kimyasal enerjiler kullanarak, koruyucu çeper fikrini baştan ele alan yeni bir “sürdürülebilir” mimari formu oluşturmayı öneriyor. Lally’nin yarattığı alternatif gerçeklikte (ısı, ses ve/veya manyetik alan şeklindeki) enerji, mimari örtüyü doldurmaktansa bizzat onun yerini alıyor.

Burada görselleştirilmiş olan bu sunumlar görüşmeler için bir başlangıç noktası haline geliyor ve yeni mimari biçimler doğrultusunda gündelik yaşam tarzlarımızı nasıl yeniden ele alabileceğimizi sorguluyor.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
NEW ENERGY
LANDSCAPES

SEAN LALLY

Born: Lakewood, USA

Based: Chicago, USA

Manifesto materials: camaraderie, warmth, model making, photography, new energy technology research

New Energy Landscapes shows research currently in progress, on building architecture without walls. Using new advances in energy and materials technologies, Sean Lally creates climate controlled areas in the landscape that are powered by the elements.

Lally’s Chicago­based office, aptly named Weathers, encompasses the research of a loose group of collaborators. His recent book, The Air from Other Planets (Lars Müller), presents the culmination of eight years of research into new approaches to designing energy within our environment. Lally proposes harnessing electromagnetic, thermodynamic, acoustic, and chemical energies to create a new form of “sustainable” architecture that rethinks the idea of the protective perimeter. In the alternate reality that Lally is actively creating, energy (in the form of heat, sound and/or magnetic field) does not fill an architectural envelope, but is the envelope itself.

Visualized here, these representations become starting points for conversations, and asks: How can we rethink our everyday lifestyles through new forms of architecture?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —