2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
140JOURNOS: 
VERİ SOMUTLAŞTIRMA

YARATICI FİKİRLER ENSTİTÜSÜ


Can Pürüzsüz, Cem Aydoğdu, Elif Cansu Akoğuz, Engin Önder, Hilal Koyuncu, İgal Nassima, Melda Şener, Meriç Şeker, Orkun Aşa, Yudum Yelda Akyıldız


Doğum yeri: Çeşitli


Merkez: İstanbul, Türkiye


Manifesto malzemeleri: çevrim içi platform, haritalama, yurttaşlar


140journos, geleneksel medyanın yer vermediği bakış açılarını gündeme taşımak üzere sosyal medyayı platform olarak kullanan katılımcı bir haber kaynağı.


140journos katılımcılara içerik paylaşma ve teyit etme olanağı ("resmi" haberlerin siyasi gündem veya yanlılık yüzünden filtrelendiği ortamlarda bilhassa önemli bir özellik) sunan bir haber platformu. Platforma katkıda bulunan hem gazeteci hem de gazeteci olmayan yurttaşlar daha geniş bir bakış açısı aktarabiliyor.


140journos bienal kapsamında yeni veri haritalama yöntemleri deniyor. Bilgiyi konumla ilişkilendirerek, Türkiye'de bilgiye erişimin, bilginin nasıl toplandığı ve anlaşıldığı üzerinde de etkili olduğunu göstermeye çalışıyor. Geniş kapsamlı bir manifesto olarak soruyor: Kırsal ve kentsel bölgelerdeki toplulukların hızla dönüşüm geçirdiği Türkiye gibi bir yerde gerçek zamanlı bilgiye erişimin artırılması hangi yeni potansiyelleri harekete geçirebilir?

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
140JOURNOS:
DATA CONCRETIZATION

INSTITUTE OF CREATIVE MINDS


Can Pürüzsüz, Cem Aydoğdu, Elif Cansu Akoğuz, Engin Önder, Hilal Koyuncu, İgal Nassima, Melda Şener, Meriç Şeker, Orkun Aşa, Yudum Yelda Akyıldız


Born: Various


Based: Istanbul, Turkey 


Manifesto materials: online platform, mapping, citizens


140journos is participatory news source that uses social media as a platform to deliver points of view not covered in traditional media.


As a peer-reviewed news exchange, it permits participants to exchange and verify content - a particularly relevant feature in contexts where the "official news is being edited based on bias or political agendas. Citizen-contributors to the platform include journalists and nonjournalists, to gather a wide spectrum of points of view.


For the biennial, 140journos tests new methods of mapping data. Keying information to place, they attempt to show how access to technology in Turkey is also shaping how information is collected and read. As a dispersed manifesto, it asks: In a place like Turkey with rapidly transforming rural and urban communities, what new potentials might be released through increased access to real-time information?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —