2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
ABC MANİFESTO
ŞİRKETİ YAZAR VE
DANIŞMANLARI

DISTURBATI COLLECTIVE

Natalia Agati, Emanuele Caporrella, Emanuela Di Felice, Olimpia Fiorentino, Matteo Locci, Florian Loesch, Serena Olcuire, Francesco Restuccia, Maria Rocco ve Panagiotis Samsarelos

Doğum yeri: Roma, Soriano nel Cimino; Orbetello, Avellino, Larissa, İtalya

Merkez: Roma, İtalya

Manifesto gereçleri: İstanbul Tasarım Bienali ziyaretçileri, ofisler, bir toplantı odası, birebir deği? toku?, bir manifesto ar?ivi, muhtemel nefret edilebilir nesneler, sıfatlar, fiiller, ruh halleri, teçhizatın synthesizer’ı, bir podyum, bir kâğıt öğütücü

ABC Manifesto ?irketi Yazar ve Danı?manları, ismini Tristan Tzara’nın “Bir manifesto ilan etmek için A.B.C.’yi istemeniz ve 1, 2, 3’e kar?ı ate? püskürmeniz gerekir” diyen “Dada Manifestosu”ndan (1918) alıyor. Bienal platformunu kullanarak ?irket manifestonun bir retorik aygıt olarak kapasitesini sınıyor ve söylemsel bir sürecin bir manifesto formüle edip edemeyeceğini ara?tırıyor.

?irket burada içerikten üretime kadar, bir dizi kolay adımda ana hatları belirlenmi?, “ısmarlama” manifesto yaratımı hizmeti sunuyor. Hadi, neden deneyip, kendi manifestonuzu yaratmıyorsunuz? Süreç boyunca kendinize güven kazanmaya, bir bakı? açısı olu?turmaya ve onu yüksek sesle dile getirmeye te?vik ediliyor olacaksınız.

Bienalde bir ele?tirel dü?ünce ânı olarak, ABC Manifesto ?irketi manifestoya taze bir perspektif öneriyor ve manifestonun, yeni seslerin ortaya çıkmasını te?vik etmek için nasıl bir katalizör olabileceğini soruyor.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
ABC MANIFESTO
CORPORATION
WRITERS AND
CONSULTANTS

DISTURBATI COLLECTIVE

Natalia Agati, Emanuele Caporrella, Emanuela Di Felice, Olimpia Fiorentino, Matteo Locci, Florian Loesch, Serena Olcuire, Francesco Restuccia, Maria Rocco and Panagiotis Samsarelos

Born: Rome, Soriano nel Cimino, Orbetello, Avellino and Larissa, Italy

Based: Rome, Italy

Manifesto materials: Istanbul Design Biennial visitors, offices, a meeting room, one-to-one exchange, a manifesto archive, potentially hate-able objects, adjectives, verbs, moods, the apparatus’ synthesizer, a podium, a shredder

ABC Manifesto Corporation Writers and Consultants takes its name from Tristan Tzara’s “Dada Manifesto” (1918), which states, “To proclaim a manifesto you have to want: A.B.C., thunder against 1, 2, 3[...]” Using the platform of the biennial, the Corporation tests the capacity of the manifesto as a rhetorical device and explores whether a discursive process can formulate a manifesto.

The Corporation offers the “service” of bespoke manifesto creation, from content to production, in a series of easy steps outlined here. Go on, why not have a go and make your own! Throughout the process, you will be encouraged to gain confidence, create a point of view, and to speak it aloud.

As a moment of critical reflection in the biennial, the ABC Manifesto Corporation offers a fresh perspective, and asks: How might the manifesto be a catalyst for encouraging new voices to be heard?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —