2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
GERİ ÇEKİLME

DPR-BARCELONA: ETHEL BARAONA, STUDIO-X; GSAPP, COLUMBIA UNIVERSITY: MARINA OTERO; VE FAST, THE NEW INSTITUTE, ROTTERDAM: MALKIT SHOSAN

Doğum yeri: San Salvador, El Salvador; A Coruña, İspanya ve Hayfa, İsrail

Merkez: Barselona, İspanya, New York, ABD ve Amsterdam, Hollanda

Manifesto malzemeleri: araştırma, söyleşiler, insansız hava araçları, kafesler, bakış açıları

Geri Çekilme, sivil hayattan elini ayağını çekme eylemini tanımlayan bir “sözlük” veya lisan envanteri. “Kaçış” lisanını mekân üzerinden ele alan Malkit Shoshan, Ethel Baraona ve Marina Otero günümüzdeki küresel olaylara dikkat çekmek üzere güvenlik, gözetleme ve kendine yetme gibi tanıdık terimleri genişletiyor.

Geri Çekilme dağarcığı, sayısız bakış açısından farklı yaklaşımları ifade eden sözcükleri bir araya topluyor. Bunun sonucunda sadece askeri bölgeleri değil, dünyanın dört bir yanındaki insanların durumunu ifade eden bir geri çekilme betimi sunan proje, sivil toplum bütününde bireysel hak ve özgürlüklerimizi nasıl müzakere edebileceğimizi daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.

Bienal manifestoları arasındaki Geri Çekilme sözlüğü, gelişmeye ve küresel dengesizliklerin telafisine ilişkin bir duruş öneriyor ve soruyor: Geri çekilme, savaşta ve barışta ne anlama gelir?

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
RETREAT

DPR-BARCELONA: ETHEL BARAONA, STUDIO-X; GSAPP, COLUMBIA UNIVERSITY: MARINA OTERO; AND FAST, THE NEW INSTITUTE, ROTTERDAM: MALKIT SHOSAN

Born: San Salvador, El Salvador; A Coruña, Spain and Haifa, Israel

Based: Barcelona, Spain, New York, USA and Amsterdam, the Netherlands

Manifesto materials: research, interviews, drones, cages, perspectives

Retreat is a “lexicon,” or inventory of language, to describe the action of withdrawal from civic life. Creating a spatial approach to the language of “escape,” Malkit Shoshan, Ethel Baraona, and Marina Otero attempt to widen the definitions of familiar terms such as safety, surveillance, and self­reliance, and to draw attention to current global events.

The Retreat vocabulary collects words expressive of approaches from numerous points of view. What results is an idea of retreat that describes not only militarized zones but the situations of individuals across the globe, helping us better understand how we might negotiate our personal rights and freedoms within civic society at large.

As a manifesto in the biennial, the Retreat lexicon presents a position on progress and redresses global imbalances, asking: What might retreat mean in peace, and in war?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —