2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
KADIKÖY’DEN BUL,
KADIKÖY’DE
BULUŞTUR!

72 HOUR URBAN ACTION

Kerem Halbrecht ve Gilly Karjevsky; Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK): Onur Atay, Ömer Kanıpak, Sıla Akalp ve katılımcı tasarımcılar

Doğum yeri: Çeşitli

Merkez: Tel Aviv, İsrail ve İstanbul, Türkiye

Manifesto malzemeleri: geri dönüştürülmüş malzemeler, geri dönüştürülmüş abideler, yeni kent mobilyaları, nasıl-yapılır videoları

72 Hour Urban Action (72 HUA) ile Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK) tarafından bienalin bir parçası olarak başlatılan ve iş birliğine dayanan bir eylem olan Kadıköy’den Bul, Kadıköy’de Buluştur!, kamusal alanı kapsayan projelerle ilgilenmek üzere bir araya geldi. Tasarımcılara gönderilen bir açık davet ile ekip, kent mobilyaları için öneriler getirmeye çağırıldı. Bienal ile eşzamanlı olarak, Kadıköy'de hayata geçirilecek beş proje seçildi.

Kadıköy sakinleriyle işbirliği içerisinde, tasarımlar kolayca bulunabilen malzemelerle yapılıyor ve özel alet ya da beceri gerektirmeden inşa edilebiliyorlar. Buradaki amaç insanları, kendilerine ait kamusal alanları oluşturan unsurları bizzat yapmak ve yerleştirmek için teşvik etmektir. Bu mobilyaların yapım süreçleri belgelenerek bir dizi nasıl­yapılır videoları haline geliyor ve hem yerel hem de uluslararası düzlemde paylaşılıyor.

Bienal için açık ölçekli bir manifesto ortaya koyan proje soruyor: Küçük ölçekli çok sayıda müdahale toplum içinde nasıl büyük bir etkiye sahip olabilir?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
HOW TO DO TOO
KADIKÖY

72 HOUR URBAN ACTION

Kerem Halbrecht and Gilly Karjevsky with Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK): Onur Atay, Ömer Kanıpak, Sıla Akalp; and participating designers

Born: Various

Based: Tel Aviv, Israel, and Istanbul, Turkey

Manifesto materials: recycled materials, recycled landmarks, new urban furniture, how-to videos

How To Do Too Kadikoy is a collaborative action initiated as part of the biennial by 72 Hour Urban Action (72 HUA) and Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK; Design Atelier Kadikoy), collect ives engaged in projects involving public space. Through an open call to designers, the team invited proposals for urban furniture. Five projects were selected for implementation in Istanbul’s Kadikoy neighborhood.

Working in collaboration with Kadikoy residents, the designs use easily sourced materials and are constructible without specialized tools or skills. The aim is to encourage people to both make and place the elements in their own public spaces. Documentation of the experience of building the furniture becomes a series of how­to videos on view here to share the process locally and internationally.

As an open­scale manifesto for the biennial, the project asks: How can multiple interventions at a small scale have a large impact across a community?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —