2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
GELECEKTE
HERKES 1,5
DAKİKALIĞINA
KAHRAMANLAŞACAK

SARRAF GALEYAN MEKANİK

Memduh Can Tanyeli, Erhun Erdoğan ve Emine Seda Kayım

Doğum yeri: İstanbul, Türkiye

Merkez: İstanbul, Türkiye

Manifesto malzemeleri: katılımcılar, bir koşu bandı, bir grup soru, bir hikâye ve bir patlama

Proje gitgide daha dolaylı hale gelen bir dünyada kendini gerçekleştirme ihtimalini sorguluyor. Multimedya enstalasyonu, ziyaretçileri video oyunlarında sıkça rastlanan çeşitli senaryolarla karşı karşıya getiriyor. Bağımsız hareket etmenin kurtuluş getirebildiği kahramanlık anları bunlar. Ancak enstalasyon, koşu bandı temelli interaktif sistemiyle, oyunun kurallarını radikal bir biçimde değiştiriyor ve etkileşim için yeni dinamikler öneriyor.

Sarraf Galeyan Mekanik; hikâye anlatmaya ve farklı anlatım yolları bulmaya takmış, zaman ve mekân içinde beklenmedik şekillerde gelişen hikâyelere yoğun ilgi duyan bir multimedya tasarım grubu. Bienal için, bireysel kimlik, gündelik seçimler ve video oyunlarından gazetelere, türlü medya kanalında rastlanan “kahraman” tasvirleri üzerine düşünmeye davet eden bir oyun tasarladılar. Bu manifesto soruyor: Manifestolara kahramanlar mı, yoksa anti­kahramanlar mı can verir? Siz hangisi olabilirsiniz?

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
IN THE FUTURE,
EVERYONE WILL BE
HEROIC FOR 1.5
MINUTES

SARRAF GALEYAN MEKANIK

Memduh Can Tanyeli, Erhun Erdoğan and Emine Seda Kayım

Born: Istanbul, Turkey

Based: Istanbul, Turkey

Manifesto materials: participants, a treadmill, a series of questions, a story and an explosion

This project questions the possibility of self­realization in an increasingly mediated world. The multimedia installation places the visitor in a series of scenarios that are often found in video games, heroic moments in which taking independent action might save the day. Through its treadmill­based interactive system, however, the installation radically transforms the rules of this game, suggesting new dynamics for interaction.

Sarraf Galeyan Mekanik is a multimedia design group obsessed with telling stories and with finding multiple ways of telling stories, in particular stories that might unfold in unexpected ways over space and time. For the biennial the studio has designed a game that invites us to reflect on personal identity, everyday choices, and depictions of the “hero” in media from video games to journalism. It asks: Are manifestos enacted by heroes or antiheroes? Which one might you be?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —