2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
KAMUYA AÇIK
ÇİZİM

ATELIER BOW-WOW

Yoshiharu Tsukamoto ve Momoyo Kaijima

Doğduğu yer: Kanagawa ve Tokyo, Japonya

Merkez: Tokyo, Japonya

Manifesto malzemeleri: insanlar, yerler, kurşun kalemler, kâğıt

Mimari çizimler, fikirlerin iletilmesinde (kullanılan) güçlü birer araçtırlar. Atelier Bow­Wow bu aracı, işbirliği halinde çizilen eskizlerle, fiziksel çevremize dikkat çekmek için kullandı. Kamuya Açık Çizim İstanbul’da Galata Köprüsü’ne odaklı mekâna özgü bir proje. Şehrin iki bölümünü birbirine bağlarken aynı zamanda kendisi de adeta bir şehir gibi davranan köprü, balık tutmak, teknelerde yemek pişirmek, sokakta yemek ve otobüs beklemek gibi çok çeşitli davranışlara ev sahipliği yapıyor.

Bulundukları yerdeki ve Tokyo’daki öğrencilerle birlikte çalıştıkları bu seride ekip yaşanan çevreyi inceleyip kayıt altına alıyor. Bu sürece 10 civarında kişi katılıyor ve buradaki etkileşim ve müzakereler kamusal alanda başkalarıyla birlikte var olmaya benzer özellikler taşıyor.

Mimari düşüncenin etkin bir aracı olarak çizim sürecinin altını çizen Bow­Wow şunu soruyor: Bilgiyi nasıl kaydedebilir ve bir durumdan diğerine aktarabiliriz?

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
PUBLIC DRAWING

ATELIER BOW-WOW

Yoshiharu Tsukamoto and Momoyo Kaijima

Born: Kanagawa and Tokyo, Japan

Based: Tokyo, Japan

Manifesto materials: people, places, pencils, paper

Architectural drawings are powerful tools for communicating ideas. Atelier Bow­Wow has harnessed this tool to direct attention to our physical environment, through a collaborative process of hand drafting. Public Drawing is a site­specific project focusing on Istanbul’s Galata Bridge. Joining two sides of the city, the bridge also functions as a kind of city itself, hosting a variety of activities such as fishing, cooking on boats, eating on the street, and waiting for the bus.

Working with local students and students from Tokyo, the team spent time studying and recording the lived environment. The resulting interaction and negotiation between the individuals making the drawing is evident in the different handwork, which resembles the experience of being with others in a public space.

By emphasizing the drawing process as an active tool for architectural thinking, Bow­Wow asks: How might we record and transpose knowledge from one condition to another?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —