2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
KARŞILAŞMA
KÜLTÜRÜ YA DA
KATILIMIN YEDİ
YOLU

SIBLING

Amelia Borg, Nicholas Braun, Jonathan Brener, Jessica Brent, Jane Caught,

Qianyi Lim, Timothy Moore ve Alan Ting ile yönetmen Nicole Rose

Doğum yeri: Çeşitli

Merkez: Melbourne, Avustralya

Manifesto gereçleri: yerler, durumlar, tasarım stratejileri, sorular, eylemler, bir video, yedi alan çalışması

Karşılaşma Kültürü manifestosu, vaka incelemeleri ve katılımı teşvik etmek için sık sık kullanılan stratejileri dramatize etme vasıtasıyla, iş birliğine geleneksel yaklaşımları sorguluyor. Tasarımdaki katılımcı iş birliği deneyimlerini yeniden ele alan SIBLING, bir arada çalışmak için yeni bir dil oluşturmaya çalışıyor.

Kolektif, 2012 senesinde film yapımcısı Nicole Rose ile beraber çektikleri kısa Karşılaşma Kültürü filmini bienal için yeniden ele alıyor. Gülümseyen bir grup insan sanki egzersize hazırlanmak için ısınırmış gibi esneme hareketleri ve jestler yaparken, seslendirmedeki anlatıcı, “Merhaba... ve katılıma hoş geldiniz” diyor. Video boyunca bizim de katılabileceğimiz senaryolar arasında bize rehberlik ediliyor ve gündelik dünyalarımızı yeniden şekillendirilebileceğimiz potansiyel stratejiler öneriliyor. Bununla beraber film arkadaşça simalarla gönlümüzü çelerken, seslendirme bizi katılımın “anlaşılması gereken sorunlar getirebileceği” konusunda uyarıyor.

Bir katılımcı manifesto olarak SIBLING soruyor: Katılım bir rutinden ziyade bir eylem nasıl olabilir? Var olan yaklaşımlardan nasıl yeni tipolojiler yaratabiliriz?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
THE
ENCOUNTERCULTURE
OR, SEVEN WAYS
TO PARTICIPATE

SIBLING

Amelia Borg, Nicholas Braun, Jonathan Brener, Jessica Brent, Jane Caught, Qianyi Lim, Timothy Moore, and Alan Ting, with Nicole Rose (director)

Born: Various

Based: Melbourne, Australia

Manifesto materials: places, situations, design strategies, questions, actions, a video, seven case studies

The Encounterculture manifesto questions conventional approach es to collaboration through case studies and dramatization of strategies often used to encourage participation.

By revisiting their experiences of participatory collaboration in design, SIBLING attempts to forge a new language for working together.

For the biennial, the collective revisits The Encounterculture, a short film they made with film­maker Nicole Rose in 2012.

“Hello... and welcome to participation,” says the narrator in voice-over, as a group of smiling people stretch and gesture, limbering up as if for exercise. Throughout the video we are guided through scenarios by which we might also participate and offered potential strategies to reshape our day­to­day worlds. However, as the film seduces us with friendly faces, the voiceover cautions that participation “comes with complications that need to be understood.”

As a participatory manifesto SIBLING asks: How can collaboration be an action rather than a routine? How can we create new typologies from existing approaches?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —