2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
KÜLTÜREL HAMAM

ÅBÄKE

Tuomas Toivonen ve Nene Tsuboi ile

Doğum yeri: Fransa, Finlandiya, Japonya, İsveç ve Galler

Merkez: Londra, Birleşik Krallık ve Helsinki, Finlandiya

Manifesto malzemeleri: bir kitap sayfası, bir çeviri, bir grup insan

Kültürel Hamam, tasarımın sosyal ve kültürel potansiyellerine odaklanan araştırmanın bir parçası. Mimar Alvar Aalto’nun inşa edilmemiş (hamam ile kültür merkezi birleşimi) projesi "Kulttuurisauna"dan esinlenilerek Helsinki’de başlatılan bir çalışmayı yeniden değerlendiriyor. Farklı tekil ve kolektif deneyimlere ve yaratıcı uygulamalara ilgi duyan ekip bu metni kendine özgü bir hamam kültürüne sahip İstanbul’da dağıtılmak üzere Türkçe’ye tercüme edilmesini sağlıyor.

Ayrıca, bienalde ekip kültürel fikirlerin iletimi düşüncesini bir adım ileriye taşıyarak ele alıyor ve burada görülen, Le Corbusier’nin Eileen Gray’in villa E­1027’in duvarına yaptığı fresklerden esinlenen “Le Centre de Bronx SOLEIL” başlıklı seramik duvar çalışmasını yaratıyorlar.

Aalto’nun metnini ilk defa Türkçe’ye çeviren ve bu freski yeni bağlamında okumak için yeniden konumlandıran manifesto soruyor: Fikirlerin iletiminden ne öğrenebiliriz?

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
THE CULTURAL
SAUNA

ÅBÄKE

With Tuomas Toivonen and Nene Tsuboi

Born: France, Finland, Japan, Sweden, Wales

Based: London, UK, and Helsinki, Finland

Manifesto materials: a book page, a translation, a group of people

The Cultural Sauna is part of ongoing research into the social and cultural potentials of design. It revisits a project that originated in Helsinki inspired by architect Alvar Aalto’s unbuilt proposal for a "Kulttuurisauna": a cross between a sauna and a cultural space. Interested in alternative sites of personal and collective experience and creative practice, Åbäke has translated this text into Turkish for distribution in Istanbul, a place known for its own bathing culture.

In addition, for the biennial, the team has also taken the idea of transference of cultural ideas a step further, creating the mural, seen here, entitled “Le Centre de Bronx SOLEIL,” inspired by Le Corbusier’s frescos painted at Eileen Gray’s villa E­1027.

By translating Aalto’s text for the first time in Turkish and re­positioning this mural to be read in a new context, this manifesto asks: What can we learn from the transference of ideas?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —