2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
#OCCUPYGEZI
ARCHITECTURE

HERKES İÇİN MİMARLIK

Yelta Köm (editör), Ayşe Selin Gürel, Alican İnal, Begüm Sarışın, Beril Sezen, Beyza Derbentoğulları, Burçak Sönmez, Ceren Kılıç, Ceren Sözer, Erdem Tüzün, Erdem Üngür, Emre Gündoğdu, Cansu Cürgen, H. Cenk Dereli, Hayrettin Günç, Hilal Menlioğlu, Kerem Özcan, M. Sarper Takkeci, Merve Gül Özokçu, Pelin Tan, Sait Ali Köknar, Yasemin Sünbül ve zaman içinde eklenebilecek diğer katılımcılar.

Doğum yeri: Çeşitli

Merkez: İstanbul, Türkiye

Manifesto malzemeleri: bir hashtag, bir dergi, fotoğraflar, mimari çizimler

#occupygezi architecture kriz dönemlerindeki mimariyi inceleyen çizimleri bir araya getiriyor. Bu koleksiyon, sosyal konulara mimarlık bağlamında çözümler getirmeye çalışan ve kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Herkes İçin Mimarlık tarafından yaratıldı. Organizasyon Taksim Meydanı’na ilişkin tartışmalarda özellikle aktif bir rol oynadı. Gezi protestolarının ardından da Taksim’de Neler Oluyor? isimli yayını çıkardı ve ayrıca ziyaretçilerin yanlarına alabilecekleri #occupygezi mimarlık dergisinin yeni bir edisyonunu hazırladı.

Çizimler protestolar sırasında parkta oluşmuş doğaçlama “mahalle”yi, çeşitli malzemelerden bir araya getirilmiş “Konuşmacı Köşeleri”, “Kütüphaneler” ve “Toplantı Masaları” gibi yapılar ile belgeliyor.

Mimari ileriye dönük momentumla, planlamayla, eyleme geçirmeyle ve inşa etmeyle ilişkili bir alan. Bu örnekte, mimariye ait araçlar incelemeyi sağlayabilecek bir kayıt meydana getiriyor. Bir hatırlama manifestosu olarak, proje soruyor: Yeni tip kamu süreçlerine başvurarak yeni mimari biçim ve yöntemleri icat edebilir miyiz?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
#OCCUPYGEZI
ARCHITECTURE

ARCHITECTURE FOR ALL

Yelta Köm (editor), Cansu Cürgen, H. Cenk Dereli, Beyza Derbentoğulları, Merve Gül Özokçu, Hayrettin Günç, Emre Gündoğdu, Ayşe Selin Gürel, Alican İnal, Ceren Kılıç, Sait Ali Köknar, Hilal Menlioğlu, Kerem Özcan, Begüm Sarışın, Beril Sezen, Burçak Sönmez, Ceren Sözer, Yasemin Sünbül, M. Sarper Takkeci, Pelin Tan, Erdem Tüzün, Erdem Üngür, and potentially more to come

Born: Various

Based: Istanbul, Turkey

Manifesto materials: a hashtag, a zine, photos, architectural drawings

#occupygezi architecture, is a collection of drawings that examines architecture in times of crisis. They were created by Herkes İçin Mimarlık (Architecture for All), a nonprofit organization working on social solutions through architecture. The organization became particularly active in the debates around Taksim Square. After the Gezi protests, they issued the publication What’s Happening in Taksim?, as well as a new edition of the #occupygezi architecture zine that visitors can take with them.

The drawings document the improvised “neighborhood” of Gezi Park during the protests, with its “Speakers Points,” “Libraries,” and “Meeting Tables” made from cast­off materials.

Architecture is a field associated with forward momentum, with planning, with action and construction. In this case the tools of architecture are used to document events for examination. As a manifesto of remembering, the project asks: Can we invent new architectural forms and methods through the engagement of new kinds of public processes?

occupygeziarchitecture.tumblr.com

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —