2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
PHOENIX
BİLDİRGESİ

ARCTIC PERSPECTIVE INITIATIVE
(KUTUP DAİRESİ PERSPEKTİFİ GİRİŞİMİ)

Matthew Biederman ve Marko Peljhan ile API Open Space Conference, 2010, ortakları ve katılımcıları

Doğum yeri: Chicago, ABD ve Sempeter pri Gorici, Slovenya

Merkez: Montreal, Kanada; Santa Barbara, ABD ve Nova Gorica, Slovenya

Manifesto malzemeleri: temel meseleler üzerine açık bir tartışma, bir belge, bir ekran, devam eden çeviri ve katılım, çevrim içi dağıtım sistemi

Bu kolektif manifesto Kuzey’in egemenliğine ilişkin konuları ele alıyor ve Kuzeyli (özellikle de Kuzey’e özgü) yaklaşım ve gelenekleri küresel toplum içinde konumlandırmayı amaçlıyor.

Bir sivil toplum örgütü olan Kutup Dairesi Perspektifi Girişimi (API) Phoenix Bildirgesi’nin ilk adımını 2010 yılında düzenlenen bir açık alan konferansıyla attı. Açık alan toplantıları katılımcıların bir ana tema etrafında kendi gündemlerini oluşturdukları ve yönettikleri forumlardır. Almanya’da HMKV Phoenix Halle’de gerçekleştirilen API toplantısında siyaset, kültürel üretim, sanayi ve çevre alanlarıyla ilgilenen hem Kuzeyli hem de Güneyli katılımcılar yer aldı. Üç gün süren toplantı boyunca katılımcılar Kuzey’de sanat, bilim ve kültürü ele alan bir gündem oluşturdular.

API farklı kesimlere ulaşmak için sergilerden ve çevrim içi araçlardan faydalanıyor. Phoenix Bildirgesi bienal vesilesiyle ilk kez hem Türkçe hem de Kürtçe olarak yayınlandı. Kutup Dairesi Perspektifi Girişimi (API) benzersiz yaklaşımlarını temel alarak “bireyler sistem içinde eyleme geçmek için nasıl güçlendirilebilir?” diye soruyor.

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
PHOENIX
DECLARATION

ARCTIC PERSPECTIVE INITIATIVE

Matthew Biederman and Marko Peljhan with collaborators and participants of the API Open Space Conference, 2010

Born: Chicago, USA, and Sempeter pri Gorici, Slovenia

Based: Montreal, Canada; Santa Barbara, USA and Nova Gorica, Slovenia

Manifesto materials: an open conversation on key issues, a document, a display, ongoing translation and participation, an online distribution system

This collectively authored manifesto addresses issues of Northern sovereignty. It attempts to position specifically indigenous Northern approaches and traditions within a global society.

The Arctic Perspective Initiative (API), a nonprofit organization, initiated the Phoenix Declaration in 2010 through an open-space conference. Open-space meetings are facilitated forums where participants create and manage their own agenda around a central theme. Held in Germany at the HMKV Phoenix Halle, it included stakeholders from both the North and the South, with interests in politics, cultural production, industry, and ecology. Over the course of three days, participants set an agenda about art, science, and culture in the North.

The API uses exhibitions and online tools to engage new publics. For the biennial, the Phoenix Declaration is available for the first time in both Turkish and Kurdish. Based on their unique approach, the API asks: How can individuals be empowered to act within a system?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —