2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
RETROAKTİF
MANİFESTO

RURAL URBAN FRAMEWORK

Joshua Bolchover ve John Lin

Doğum yeri: Manchester, Birleşik Krallık ve Dajia, Tayvan

Merkez: Hong Kong, Çin

Manifesto gereçleri: yansıtma, zaman, okullar, eğitim politikaları, taşra hayatı

Rural Urban Framework (RUF) ortak girişimi, Çin’in hızla genişleyen kent alanlarının kırsal sınırları için tasarımlar üretmek amacıyla analiz ve hipotez stratejilerini kullanır. Girişim, bienal için tasarladıkları birkaç okul projesini yeniden değerlendirip, yapıların eğitim politikalarındaki değişimlere paralel olarak nasıl kullanıldığının, uyarlandığının ve dönüştürüldüğünün envanterini çıkartıyor.

Joshua Bolchover ve John Lin, RUF’u 2006’da Hong Kong’dan Guanxi Bölgesi’nin sınırı yakınında bulunan Guangdong’daki bir taşra projesi alanına yaptıkları yolculuk sonrasında oluşturdular.

Gelişmemiş tarım alanlarından yoğun yerleşim mekânlarına uzanan geniş bir kesimi kapsayan bu yolculuk, taşra hayatının kent dokusuna nasıl direndiğini, onu beklenmedik şekilde nasıl bilgilendirdiğini ya da dönüştürdüğünü ortaya koydu. RUF kentten taşraya ya da tam tersi bir şekilde, bir bağlamdan diğerine fikirlerin aktarımını temel alarak bir uygulama geliştirdi.

Bienal için 2008 ve 2012 yılları arasında tamamlanmış bir grup okul projesi yeninden ele alarak RUF soruyor: Mimariyle beraber yaşayarak ne öğrenebiliriz?

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
RETROACTIVE
MANIFESTO

RURAL URBAN FRAMEWORK

Joshua Bolchover and John Lin

Born: Manchester, UK and Dajia, Taiwan

Based: Hong Kong, China

Manifesto materials: reflection, time, schools, educational policies, rural life

Rural Urban Framework (RUF) uses strategies of analysis and conjecture to create designs for the rural edge of the rapidly expanding urban areas of China. For the biennial they revisit a group of school projects they designed to take stock of how the structures have been used, adapted and transformed in paralel to changes in educational policies.

Joshua Bolchover and John Lin created RUF in 2006 after journey ing from Hong Kong to a rural project site in Guangdong near the border of Guanxi Province. The trip traversed a diverse cross section of undeveloped farmland to densely inhabited spaces, revealing how rural life was resisting, informing, or transforming urban fabrics in unexpected ways. RUF has since developed a practice based on the transference of ideas from one context to another: urban to rural or vice versa.

For the biennial, RUF revisits a group of school projects completed between 2008–12 to ask: What can we learn from living with architecture?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —