2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
TASARIM
AKTİVİZMİ: BİR
ÇAĞDAŞ TASARIM
BEYANI

MANUFAKTURIST VE GOTWOB

Manufakturist: Mia Bogovac, Matea Bronic, Maša Milovac ve Kristina Volf; GOTWOB: Begüm Çelik ve Berk Şimşek

Doğum yeri: Zagreb, Hırvatistan ve İstanbul, Türkiye

Merkez: Zagreb, Hırvatistan ve İstanbul, Türkiye

Manifesto malzemeleri: iki tasarım stüdyosu, iki masa, iki bilgisayar, bir dosya paylaşım yazılımı, e-posta yazışması, ilham verici imgeler, eskizler ve dahası...

Benzersiz bir paylaşımlı (P2P) değişim programında Hırvat tasarım stüdyosu Manufakturist ve İstanbul merkezli tasarım stüdyosu GOTWOB, Bienali fikirleri ve etkileri paylaşmak üzere bir fırsat olarak kullandı. Her iki endüstriyel tasarım stüdyosu da sıkı bir deneme­yanılma sürecinde beraber çalıştılar. Bienal için her iki stüdyo sanal bir çalışma ortamı aracılığıyla birbirini ağırladı.

Bienalin oluşturulması sırasında, paralel stüdyoların her birinde bulunan bir bilgisayar, Manufakturist için özel olarak üretilmiş bir dosya paylaşım yazılımını çalıştırdı. E­posta yazışmaları, imgeler ve eskizler gibi süregiden projeye ait toplanmış veriler sanal bir sergi yarattı. Her stüdyo diğerinin bilgilerini hem kendi işlerine bir ilham kaynağı olarak gözden geçirebildi, hem de stüdyolar arasında diyalog ve tartışmayı teşvik eden bir sohbet başlatıcı olarak kullandı. Burada gösterilen görüntüler bu deneyin zirve noktasını görünür hale getirmektedir.

İletişimsel bir eylem olarak bu manifesto soruyor: ”İlerici fikirler, etkileyici faktörler ve esin kaynakları paylaşılıp dönüştürülebilir mi?”

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
DESIGN ACTIVISM:
A CONTEMPORARY
DESIGN MANIFEST

MANUFAKTURIST AND GOTWOB

Manufakturist: Mia Bogovac, Matea Bronic, Maša Milovac, and Kristina Volf;

GOTWOB: Begüm Çelik and Berk Şimşek

Born: Zagreb, Croatia, and Istanbul, Turkey

Based: Zagreb, Croatia, and Istanbul, Turkey

Manifesto materials: two design studios, two desks, two computers, a file-sharing software, e-mail correspondence, inspirational images, sketches, and more...

In a unique peer­to­peer exchange, Croatian design studio Manufakturist and Istanbul­based design studio GOTWOB used the biennial as an opportunity to share ideas and influences. Both industrial design studios work with a rigorous process of trial and error. For the biennial, the two studios hosted each other via virtual workstations.

During the build up to the biennial, a computer operated file­sharing software developed for Manufakturist occupyied a desk in each parallel studio. Pulling ongoing project data from e­mail correspondence, images, sketches, etc., it created a virtual display. Each studio was able to view the other’s information as a source of inspiration for their work but also as a conversation starter between them, encouraging dialogue and debate. The displays shown here make visible the culmination of this experiment.

As a communicative action this manifesto asks: Can progressive ideas, influences, and inspirations be shared and transformed?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —