2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
TWTRATE

CANSU CÜRGEN, EREN TEKİN, YELTA KÖM, BARIŞ GÜMÜŞTAŞ, AVŞAR GÜRPINAR (İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ), YAĞIZ SÖYLEV, ARZU ERDEM

Doğum yeri: İstanbul, Türkiye

Merkez: İstanbul, Türkiye

Manifesto gereçleri: Twitter, bilgi patlamaları, analiz, yansıtma

TWTRATE soruyor: “140 karakter nelere kadir!”

TWTRATE manifestosunun esprili alt başlığı, Samuel Morse’un yolladığı ilk telgraf mesajı “Tanrı nelere kadir!” üstüne bir kelime oyunu. Twitter, 2006’da ilk açıldığında şu an “mikrobloglama” olarak adlandırılan, parçalar halindeki bilgi notları ya da kısa güncellemeler yollama pratiğinde bir evrimi temsil ediyordu.

TWTRATE bienal süresince tasarım bağlantılı tweet’leri toplayacak ve bunlardan edindikleriyle dinamik bir manifesto canlandırmayı deneyecek. Bu yöntemle TWTRATE alternatif bir manifesto yazarlığı biçimini ifade ediyor ve Twitter’daki bireylerin bir merkezden yoksun olsa da kolektif bir ses yaratabileceğini ortaya koyuyor.

Türkiye’de önayak olunan bu çalışmanın hükümetin sosyal medya üzerindeki kontrolünü göz önüne alırsak özel yankıları var. TWTRATE hem erişimi hem de izlenebilirliği sorgulayan bir uyarı manifestosu ve neredeyse sonsuz sayıdaki Twitter yazarlarından bir manifesto ortaya çıkıp çıkamayacağını soruyor.

TWTRATE, değerli katkıları ve yardımları için Doç. Dr. Fialho Teixera (MEF Üniversitesi) ve Bengi Gizem Turan'a teşekkür eder.

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
TWTRATE

CANSU CÜRGEN, EREN TEKİN, YELTA KÖM, BARIŞ GÜMÜŞTAŞ, AVŞAR GÜRPINAR (İSTANBUL BİLGİ UNIVERSITY), YAĞIZ SÖYLEV, ARZU ERDEM

Born: Istanbul, Turkey

Based: Istanbul, Turkey

TWTRATE asks “What hath 140 characters wrought!”

Manifesto materials: Twitter, bursts of information, analysis, and projection

The witty sub­title of the TWTRATE manifesto is a play on the first telegraph message transmitted by Samuel Morse: “What hath God wrought!” When Twitter was launched in 2006 it represented an evolution in the posting of fragmentary information or short updates, now commonly referred to as “microblogging.”

Throughout the biennial, TWTRATE will collect and visualize a dynamic manifesto drawn from design­related tweets. In this way, TWTRATE expresses an alternate form of manifesto authorship, suggesting that the totality of individuals on Twitter might create a collective, although decentralized voice.

Instigated in Turkey, this research project has a special resonance given the governmental control over social media. TWTRATE is a cautionary manifesto, questioning both access and accountability, and asking: Can a manifesto emerge from the nearly infinite authors of Twitter?

TWTRATE would like to thank Asst. Professor Fialho Teixeira (MEF University) and Bengi Gizen Turan for their assistance and valuable contribution.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —