2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
UNFACEBOOK

VIBOK WORKS

Paula Alvarez ile Ángel González Doce ve davetli yazarlar

Doğum yeri: Sevilla, İspanya

Merkez: Sevilla, İspanya

Manifesto malzemeleri: bir Facebook duvarı, fotoğraflar, yorumlar, “beğen”iler, paylaşım

Unfacebook, Facebook’taki yüzleri mekân yorumlarıyla ve imajlarla değiştiriyor. Sosyal ağlar mekânlar ve etkileşim hakkındaki düşünme şeklimizi değiştirdi. Unfacebook ile Alvarez “duvar”, “albümler” ve “yorum” gibi standart Facebook araçlarını şiirsel bir kitabı ve açık uçlu anlatımları kamusal alanda yayına hazırlamak üzere harekete geçiriyor.

Bienal için Paula Alvarez, Unfacebook’tan elde edilen malzemeleri ziyaretçilerin seçebilecekleri ve kendi mesajlarıyla bienalde postalayabilecekleri kartpostallara dönüştürdü. Böylelikle Alvarez, Facebook’un anlık mesajlaşma sistemini bozarak, zaman ve mekânın ötesinden gönderilen mesajlarla postanın yavaş biçimine geri döner.

Mimarlık eğitimi almış olan Alvarez, hiperkültür mimarisinin bir parçası olarak gördüğü Facebook’u, özel bir kamusal alan ve ticari güçlerin sıkı kontrolüne rağmen insanların buluşup fikir alışverişi yaptıkları şeffaf fakat kapalı bir AVM olarak yorumluyor.

Unfacebook manifestosu, Facebook’un sunduğu araçları ortaklaşa kullanmak üzere alternatif kurallar geliştirirsek ne olacağını soruyor.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
UNFACEBOOK

VIBOK WORKS

Paula Alvarez with Ángel González Doce and invited authors

Born: Seville, Spain

Based: Seville, Spain

Manifesto materials: a Facebook wall, photos, comments, likes, sharing

Unfacebook replaces the faces of Facebook with images and commentary on places. Social networks have changed the way we think about spaces and interaction. With Unfacebook, Alvarez catalyzes the standard Facebook tools such as the “wall,” the “album of pictures,” and the “comment”, to edit a book of poetic and open­ended statements on public space.

For the biennial, Paula Alvarez has transformed materials from Unfacebook into postcards that visitors can select from and mail from the biennial with messages of their own. In this way, Alvarez disrupts Facebook’s instant messaging system and returns to the slow form of mail, with messages being sent across time and place.

An architect by training, Alvarez sees Facebook as part of the architecture of hyperculture, a private public domain, a transparent but enclosed mall where individuals can meet to exchange ideas despite being highly controlled by commercial forces.

Her Unfacebook manifesto asks: What will happen if we craft alter native rules to collectively use tools that Facebook offers?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —