2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
YAPILARINIZI KİM
İNŞA EDİYOR?

WBYA?

Kadambari Baxi, Jordan Carver, Laura Diamond Dixit, Tiffany Rattray, Beth Stryker, Mabel O. Wilson ile birlikte Lindsey Lee ve MTWTF, Columbia Üniversitesi GSAPP desteğiyle.

Doğum yeri: Yeni Delhi, Hindistan; Neptune ve Evergreen, ABD

Merkez: New York, ABD

Manifesto malzemeleri: küresel insan ağları konulu haritalama, istihdam, inşaat sektörü

Yapılarınızı Kim İnşa Ediyor? (WBYA?), küresel işgücünü ve bilhassa inşaat sektöründeki göçmen çalışanları derinlemesine analiz ederek, küresel mimari projelerin sonuçlarına dair bir harita çıkarıyor.

Sanatçılar tarafından başlatılan işçi hakları kampanyası Gulf Labor’ın, Abu Dabi’deki inşaat alanlarında yaşanan işçi hakları sorunlarını çözümlemek üzere kültür kurumlarını göreve çağıran protestolar düzenlemesiyle birlikte, inşaat sektöründeki göçmen işçileri ve çarpıcı küresel mimari çalışmalarını konu alan bir tartışma 2011 yılında kamu gündemine taşındı. WBYA?, 52 Hafta başlıklı Gulf Labor kampanyası kapsamında, Amerikan Mimarlar Enstitüsü’ne (AIA) ait Meslek Etiği Kılavuzu içinde kısaca tanımlanmış insan hakları standartlarının geliştirilmesini önerdi.

WBYA? bienal için önerilerini örneklerle açıkladıkları bir çalışma odası yarattılar ve insan hayatının sürdürülebilirliğini de kapsayacak şekilde sürdürülebilir mimarinin tanımını nasıl genişletebileceğimiz gibi sorular soruyorlar.

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
WHO BUILDS YOUR
ARCHITECTURE?

WBYA?

Kadambari Baxi, Jordan Carver, Laura Diamond Dixit, Tiffany Rattray, Beth Stryker, Mabel O. Wilson; with Lindsey Lee and MTWTF; and support from Columbia University GSAPP

Born: New Delhi, India; Neptune, USA; Evergreen USA

Based: New York, USA

Manifesto materials: mapping of global human networks, employment, building trade

Who Builds Your Architecture? (WBYA?) maps the implications of global architecture projects through in­depth analyses of globalized workforces, in particular migrant construction labor.

The ethics around migrant labor and iconic global architecture became a matter of public debate in 2011 when Gulf Labor, an artist­led campaign for workers rights, staged protests calling on cultural institutions to resolve labor rights issues on building sites in Abu Dhabi. As part of Gulf Labor’s 52 Weeks campaign, WBYA? proposed expanding the human rights standards briefly noted in the American Institute of Architects’ Code of Ethics.

For the biennial, WBYA? Has created a workroom that illustrates their proposal, asking questions such as: How can we expand the definition of sustainable architecture to include sustaining human life?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —