2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
YETİŞTİRME
MANİFESTOSU

SOMETHING & SON

Andrew Merritt ve Paul Smyth’le Ek-Biç, Ye-İç

Doğum yeri: Guilford ve Portsmouth, Birleşik Krallık

Merkez: Londra, Birleşik Krallık

Manifesto malzemeleri: tohumlar, pislik, yapı, sohbet

Yetiştirme Manifestosu, Londra’da kurulan ve yenilikçi bir çiftlik ekosistemi için zemini deneyen Farm:Shop gibi projelerle tanınan Something & Son’ın projesinin devamı niteliğindedir.

Burada yer alan proje, Taksim Meydanı’nın kenarında “Ek-biç, ye-iç” adıyla yakında açılacak yeni bir çorba ve salata restoranının ön izlemesidir. Gitgide kalabalıklaşan İstanbul’daki yeşil alan ihtiyacını dikkate alan ve yoğun seviyede şehirleşmiş ortamlardaki yerel gıda üretme imkânlarını gözler önüne sermek isteyen Something & Son’ın tasarladığı açık ve kapalı yemek ortamında, bir toplantı odası, bir eğitim ve bilgi alanı ile birlikte, girişim bünyesinde yetiştirilen ürünleri sunan bir restoran bulunuyor.

Bienalde henüz çok yeni bir prototip olarak sunulan proje, kent bahçelerinin buluşma alanları olarak, fikirleri paylaşmak ve kolektif bir şekilde çalışmak üzere insanları nasıl bir araya getirebileceğini sorguluyor.

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
GROWING
MANIFESTO

SOMETHING & SON

Andrew Merritt and Paul Smyth for Ek-Biç, Ye-İç (Sow-Harvest, Eat-Drink)

Born: Guildford and Portsmouth, UK

Based: London, UK

Manifesto materials: seeds, dirt, structure, conversation

Growing Manifesto continues an ongoing urban gardening project by making a public space for plants and people in Istanbul. It follows Farm:Shop, in London, which is a testing ground for an innovative farm ecosystem. On­site meeting rooms and workshops have built an engaged community around the shop.

The project shown here is a preview of a new venture called "Sow­Harvest, Eat­Drink" soon to open in Istanbul on the edge of Taksim Square. Responding to a burgeoning need for green spaces in Istanbul’s increasingly dense urban population, and to demonstrate the possibilities of local food production even in highly urbanized environments, Something & Son have designed an indoor/outdoor edible landscape, including a meeting space and education area, and a restaurant that uses produce grown in­house.

Presented as a first­stage prototype in the biennal, the project asks: How can urban gardens function as meeting spaces, bringing people together to work collectively and share ideas?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —