2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
NATÜRMORTTAN
YAŞAYAN
RESİMLERE

ATELIER MANFERDINI

Elena Manferdini

Doğum yeri: Bolonya, İtalya

Merkez: Los Angeles, ABD

Manifesto malzemeleri: meyve ve böcekler, dijital tarama teknikleri ve yazılım algoritmaları, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu asmakatı

Elena Manferdini natürmort resmin kurallarından yola çıkarak ve geniş ölçeklerde dijital görselleştirme tekniğini kullanarak mimari çevrelerin algılanma biçimlerine meydan okumayı amaçlıyor.

Eskiden genç ressamlara gerçekliği olduğu gibi resmetmeyi öğretmek üzere kullanılan natürmort resim, aynı zamanda sanat hamileri tarafından, yaşam ve ölümü anmak için de ısmarlanıyorlardı. Manferdini tarafından günümüze taşınan natürmort ikonografisi kökten bir dönüşüm geçirerek insanı sarmalayan bir ortam haline geliyor. Burada resmedilen görsel malzeme, taranmış bitki ve hayvanlardan türetildi ve dijital araçlar kullanılarak görsellerin üzerinde oynandı. Orijinal görseller ile onların zengin ve doygun renklerinin son derece gerçekçi olması sayesinde, vinil malzemeye alınan çıktılar, düz olmalarına rağmen yoğun bir üç boyutluluk algısı yaratabiliyorlar.

Sonuç olarak inişli çıkışlı, kımıldayan, öne doğru fırlayan ve düzlük ile heykelsi bir boyut arasında gidip gelen bir ortam yaratıldı. Proje, bir bienal manifestosu olarak şu soruyu soruyor: Yeni mekânsal anlatımların yaratılmasında dijital teknoloji nasıl bir rol oynayabilir?

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
STILL LIFE TO
LIVING PICTURES

ATELIER MANFERDINI

Elena Manferdini

Born: Bologna, Italy

Based: Los Angeles, USA

Manifesto materials: insects and fruit, digital scanning techniques and scripting algorithms, the Galata Greek Primary School mezzanine

Taking the canon of still life painting as her starting point and using digital renderings at large­scales, Elena Manferdini aims to challenge perceptions of architectural environments.

Historically, still life painting was used to train young painters to accurately depict reality, yet it was also commissioned by patrons to commemorate life and death. Brought into the present by Manferdini, the familiar iconography of the still life is radically transformed into an immersive environment. The visual material depicted here is derived from flora and fauna that has been scanned and manipulated using digital tools. Output on vinyl, the images—although flat—are able to produce an intense three­dimensionality due to the hyperrealism of the original images and their lush saturated color.

The resulting environment seems to undulate, pop, and flutter, hovering between flatness and a sculptural dimension. As a manifesto for the biennial, the project asks: What role can digital technology play in creating new spatial narratives?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —