2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
PEKİ, YA GÜZELLİK

STUDIO FRITH VE THIRTEEN WAYS

Doğum yeri: Londra, Birleşik Krallık

Merkez: Londra, Birleşik Krallık

Manifesto malzemeleri: bir ifade, davetiye kartları, bir duvar stensili, peçeteler, kitap ayraçları, tek sayfalık bir reklam

Peki, Ya Güzellik davetiye şeklinde bir manifesto. Günlük yaşamda estetik kavramını dikkate almak ve düşünmek üzere bir provokasyon. Studio Frith ve Thirteen Ways, bienal için, Türkiye’de ve başka yerlerde hayata geçirilecek yerel ve uluslararası bir kampanya hazırlıyor: Davetiye, peçete ve kitap ayraçları üzerine basılan “Peki, Ya Güzellik” ifadesi İstanbul sokaklarında beliren posterlerle birlikte bienalin medya kampanyasına bile sızıyor ve mesajın etki alanı böylece genişliyor. Studio Frith ve Thirteen Ways’in bu müdahaleleri, güzelliği eleştirel ve zevkli bir biçimde değerlendirmeye ortam hazırlıyor.

Güzelliğin sosyal işlevini ele alan proje görünüşte basit, fakat sosyal önem ve anlam bakımından hayli yüklü bir ifadeyi etrafa yayıyor ve bienal bağlamında bazı temel soruları tartışmaya açıyor: Güzellik sizin için nedir? Kullanışlı ve ekonomik olan mı, yoksa özgün ve şaşırtıcı ya da nadir ve değerli olan mı?

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
CONSIDER BEAUTY

STUDIO FRITH & THIRTEEN WAYS

Born: London, UK

Based: London, UK

Manifesto materials: a phrase, invitation cards, a wall stencil, napkins, bookmarks, a one-page advertisement

Consider Beauty is a manifesto as invitation. It is a provocation to reflect on and consider aesthetics in everyday life. For the biennial, Studio Frith & Thirteen Ways have created a local and international campaign to be distributed in Turkey and beyond.

Printed on invitations, napkins, and bookmarks, the phrase “Consider Beauty” even infiltrates the biennial media campaign, with the words printed on posters and billboards displayed throughout Istanbul, thus expanding the reach of the message. Through these interventions, Studio Frith & Thirteen Ways offer a space for the critical or pleasurable consideration of beauty. A collaborative project which addresses the social function of beauty, the collaborators disseminate a seemingly simple statement that is actually loaded with social significance and meaning.

Read in the context of the biennial, the project invites inquiry into fundamental questions such as: What is beauty to you? Is it useful and economical, inventive and surprising, rare and precious?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —