2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
HAKKINDA
ABOUT
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

İSTANBUL TASARIM BİENALİ EKİBİ / ISTANBUL DESIGN BIENNIAL TEAM

İSTANBUL TASARIM BİENALİ DANIŞMA KURULU
ISTANBUL DESIGN BIENNIAL ADVISORY BOARD


Alexander von Vegesack
Han Tümertekin
Joseph Grima
Özlem Yalım Özkaraoğlu
Paul McMillen
Tevfik Balcıoğlu
Yeşim Demir

KÜRATÖRYEL EKİP / CURATORIAL TEAM

Küratör / Curator
Zoë Ryan

Yardımcı Küratör / Associate Curator
Meredith Carruthers

Küratör Asistanı / Curatorial Assistant
Denise Marie Bennett

Editör / Editor
Amy Peltz

Araştırmacı / Researcher
Maggie Taft


İstanbul’daki Danışmanlar / Istanbul Advisory

Ali Dur

Ali Taptık

Atölye İstanbul : Kerem Alper, Engin Ayaz

Bilge Kalfa

Can Altay, Aslı Altay

Cenk Hasan Dereli

GOTWOB: Begüm Çelik, Berk Şimsek

Kerem Piker

Meriç Öner

Pattu: Cem Kozar, Işıl Ünal

Tamer Nakışçı

Yelta Köm


Uluslararası Danışmanlar / International Advisory

Esra Akcan

Johanna Agerman Ross

Paola Antonelli

Giovanna Borasi

Aric Chen

Sarah Herda

Alice Twemlow


İSTANBUL TASARIM BİENALİ EKİBİ / ISTANBUL DESIGN BIENNIAL TEAM

Direktör / Director
Deniz Ova

İletişim ve Operasyon Koordinatörü
Communications and Operations Coordinator

Bahar Türkay

Sergi ve Proje Koordinatörü / Exhibition and Project Coordinator
Merve Yücel

Kaynak Geliştirme Koordinatörü / Fundraising Coordinator
Yeşim Birhekimoğlu

Editoryal Koordinatör / Editorial Coordinator
Kerim Bayer

Akademi Programı / Academy Programme
Ümit Mesci

Sergi ve Proje Asistanı / Exhibition and Project Assistant
Elif Çak

Asistan / Asisstant
Tane Mavitan

Editoryal Asistan / Editorial Assistant
Ceren Şenel

Akademi Programı  Asistanı / Academy Programme Asistant
Selen Erkal

Konuk Ağırlama / Hospitality
Bahar Akbaş

Grafik Tasarım / Graphic Design
Project Projects

Sergi Tasarımı / Exhibition Design
SUPERPOOL

Bienal Tanıtım Kampanyası / Biennial Promotional Campaign
Uğurcan Ataoğlu, Pemra Ataç Açıktan

Film Programı / Film Program
Perplekcity
Handan Uzal

Akademi Dijital Platform / Academy Digital Platform
Appsoria Digital Solutions
Be Wonk Production House

Nakliye, Tasarım Rotaları, Rehberli Turlar
Logistics, Design Walks, Guided Tours

Yeşim Birhekimoğlu

Sergi Asistanları Koordinatörü / Exhibition Assistants Coordinator
Tuna Ortaylı Kazıcı

Rehber Eğitimi / Guide Training
Mine Küçük

Stajyerler / Interns
Kardelen Bayraktar
Makbule Büşra Eyiiş
Sebastien Bernard

Mekan Sorumluları / Venue Coordinators
Senem Menteşe, Umut Ceyhan

Sergi Teknik Danışmanı / Exhibition Technical Advisor
Gökhan Urulu

Sergi Teknik Asistanları / Exhibition Technical Assistants
Başat Karakaş
Sergen Tertemiz

Prodüksiyon Asistanları / Production Assistants
Aslı Önen
Asya Berfu Atalay
Bengü Güngören
Betül Uçak
Dilan Gülbaba
Ekin Sıla Üstüner
Fulden Ateş
Gökçe Durmaz
Gözde Çelebi
Harun Kohen
İdil Akşehirli
Meltem Bağcı
İrem Altınsu Melodi
Nazlı Aral
Pelin Arslan
Simge Menteşe
Sinem Alanya
Ömercan Çakır
Zeynep Toktaş

Teknik Ekip Destek / Technical Team Support
Deniz Tertemiz
Mehmet Sayan
Sebahattin Tertemiz
Özgür Küçüktülü

MEDYA İLİŞKİLERİ
MEDIA RELATIONS

Direktör Director
Ayşe Bulutgil

Koordinatörler Coordinators
Berna Özdemir
Özlem Bekiroğlu
Elif Obdan (Uluslararası Basın International Press)

Görsel İçerik Sorumlusu Visual Archive Associate
Özge Özgüleryüz

Asistanlar Assistants
Ayşen Gürkan
Hüma Üster
Zeynep Seyhun (Uluslararası Basın International Press)

Arşiv Fotoğrafları Archives Photos
Ali Güler
Onur Doğman

Video Çekimleri Video Recordings
Hamit Çakır

İKSV STÜDYO
İKSV STUDIO

Yönetici Manager
Selçuk Metin

Asistan Assistant
Erman Pehlivan

SPONSORLUK PROGRAMI
SPONSORSHIP PROGRAMME

Yönetici Manager
Yasemin Keretli Çavuşoğlu

Koordinatörler Coordinators
Zeynep Pekgöz
Aslı Yurdanur

Sponsor İlişkileri Sorumluları
Sponsor Relations Associates
Zeynep Karaman
Irmak Kaleli

Operasyon Sorumlusu Operation Associate
Pelin Davidyan

PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME
MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT

Direktör Director
Tuba Tortop

Pazarlama Yöneticisi
Marketing Manager
İrem Akev Uluç

Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi
Sales and Business Development Manager
Dilan Beyhan

Üye İlişkileri Sorumlusu
Member Relations Associate
Yıldız Lale Yıldırım

Üye İlişkileri Asistanları
Member Relations Assistants
Lara Eram
Gülce Şahin

Bilet Satış Sorumluları Ticket Sales Associates
Ercan Kaya
Gonca Varol

Bilet Satış Asistanı Ticket Sales Assistant
Neva Abrar

Pazarlama Sorumlusu Marketing Associate
Cansu Aşkın

Saha Operasyonları Sorumlusu
Field Operations Associate
Sezer Kari

Sosyal Medya Sorumlusu
Social Media Associate
Bahar Helvacıoğlu

CRM Sorumlusu CRM Associate
Özge Genç

Gişe Görevlileri Box Officers
Yağmur Korkmaz
Derya Öztürk

KURUM KİMLİĞİ VE YAYINLAR
CORPORATE IDENTITY AND PUBLICATIONS

Yönetici Manager
Didem Ermiş

Editörler Editors
Cüneyt Tabanoğlu
Merve Evirgen

Yayın Operatörü Publications Operator
Ferhat Balamir

Grafiker Graphic Designer
Selin Pervan

Web Sitesi Yöneticisi Webmaster
Sezen Özgür

BİLGİ VE BELGE MERKEZİ
INFORMATION & RECORDS CENTRE

Sorumlu Associate
Esra Çankaya

Arşiv Görevlisi Archives Assistant
Dilan Bolluk

PRODÜKSİYON
PRODUCTION

Yönetici Manager
Umut Kurç

Prodüksiyon Asistanı
Production Assistant
Erdal Hamamcı

Saha Asistanı Field Assistant
Nihat Karakaya

MALİ İŞLER
FINANCE

Yöneticiler Managers
Ahmet Buruk (Bütçe ve Muhasebe Budget and Accounting)
Hasan Alkaya (Satın Alma ve Yurtdışı Projeler Purchasing and International Projects)
Başak Sucu Yıldız (Finans Finance)

Muhasebe Accountants
Emine Töre
Figen Kıyıcı
Kadir Altoprak
Deniz Yılmaz

Davetiye Sorumlusu Invitations
Berfin Kılıç

KÜLTÜR POLİTİKALARI ÇALIŞMALARI
CULTURAL POLICY STUDIES

Direktör Director
Özlem Ece

Araştırma Uzmanı Research Specialist
Ceren Yartan

İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER
HUMAN RESOURCES AND ADMINISTRATION

Direktör Director
Semin Aksoy

İnsan Kaynakları Uzmanları
Human Resources Specialists
Seda Yücesoy Çakıroğlu
Seren Karasu

Bina Yönetimi ve Güvenlik Yöneticisi
Building Administration and Security Manager
Ersin Kılıçkan

Bilgi Teknolojileri Destek Sorumlusu
IT Support Technician
Kadir Ayyıldız

Danışma Görevlisi Reception Officer
Işıl Öztürk

Depo Sorumluları Shopkeepers
Muzaffer Sayan
Kadir Gelmen

Yardımcı Hizmetler Services
Azmi Aksun
Özden Atukeren
Hatice Bayman
Aşkın Bircan
İbrahim Çakmak
Aydın Kaya
Hayrullah Nişancı
Serap Sürgit

İKSV TASARIM MAĞAZASI
İKSV DESIGN STORE

Direktör Director
Aylin Kutnay

Ürün ve Tasarım Müdürü
Product and Design Manager
Esra Üstündağ

Tasarım ve Planlama Asistanı
Design and Planning Assistant
Deniz Diniz

Mağaza Sorumlusu
Cenk Burduroğlu

Satış Sorumlusu Sales Representative
Merve Kubilay

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —