2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
HAKKINDA
ABOUT
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
İKSV

İstanbul Tasarım Bienali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenleniyor. / Istanbul Design Biennial is organised by the Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV).

İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI — İKSV

Kâr amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan bir kültür kurumu olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 1973 yılında kuruldu. İKSV’nin temel amaçları, İstanbul’u dünya kültür sanat başkent- leri arasında ön sıralara taşımak, kültür ve sanat yoluyla ulusal ve evrensel, geleneksel ve çağdaş değerler arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim sağlamak ve kültür politikalarının oluşturulmasında etkin rol oynamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda İstanbul Müzik, Film, Tiyatro ve Caz Festivalleri, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali ve Filmekimi’nin yanı sıra yıl boyunca özel etkinlikler düzenleyen vakıf, Nejat Eczacıbaşı Binası’nda yer alan Salon ile etkinliklere ev sahipliği yaparken İKSV Tasarım Mağazası’nda da sanatla tasarımın buluştuğu özel bir koleksiyon sunuyor. Venedik Bienali’ndeki Türkiye Pavyonu’nun organizasyonunu ve Fransa’daki Cité International des Arts sanatçı atölye- sindeki bir misafir sanatçı programının koordinasyonunu da üstlenen İKSV ayrıca kültür politikalarının geliştiril- mesine katkıda bulunmak amacıyla araştırmalar yürütüyor ve raporlar hazırlıyor.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS — İKSV

Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV) is a non-profit cultural institution that was founded in 1973. The general objectives of the Foundation are: to make Istanbul one of the world’s foremost capitals of culture and the arts; to create continuous interaction between national and universal values and traditional and contemporary values via culture and the arts; and to contribute actively to the development of cultural policies. With these objectives, İKSV organises the Istanbul Festivals of Music, Film, Theatre and Jazz, as well as the Istanbul Biennial, the Istanbul Design Biennial, autumn film week Filmekimi and other special events. The Foundation hosts cultural and artistic events at Salon and presents an exclusive collection of items at the İKSV Design Store, both located at the Nejat Eczacıbaşı Building. İKSV also organises the Pavilion of Turkey at la Biennale di Venezia and coordinates an artist residency programme at Cité International des Arts, France. Furthermore, İKSV conducts studies and drafts reports with the aim of contributing to cultural policy development.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —