2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
PROGRAMLAR
PROGRAMMES
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
ATÖLYELER / WORKSHOPS

“Kağıttan Elektronikler: Temelleri öğrenmek”

Coralie Gourguechon

Atölyede, kağıt, iletken boya veya bant ve LED’leri kullanarak basit elektronik devreler yaratacağız. Anahtarlar, yaratılan diziler ve paralel devreler gibi elektroniğin temellerini gözden geçireceğiz.

Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, 1 Kasım, 10.30 – 13.00

Atölye 12 kişiyle sınırlıdır.

“Paper electronics: Learning the basics”

Coralie Gourguechon

In this workshop, we will use paper to create simple electronic circuits, using conductive paint or tape and LED’s. We will review the bases of electronics, such as creating series and  parallel circuits, as well as switches.

Galata Greek Primary School, 1 November, 10.30 – 13.00

Maximum participants 12.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 “Yeni Hayatta Kalmacılık: Alternatif Bir Acil Durum Çantası Tasarlamak”

Tim Parsons & Jessica Charlesworth

Bu sergiyi bir ilham aracı olarak kullanarak, katılımcılar gösterideki koleksiyonun üretimindeki yaklaşımı izleyen spekülatif bir tasarım atölyesine katılmaya davet edilecektir. Spekülatif tasarım çalışmalarında kullanılan yöntemlere ilişkin bir seanstan sonra, kurgusal bir kahraman ve Yeni Hayatta Kalmacılık senaryosu geliştirecekler ve bunlar acil durum çantalarının tasarımının odak noktası olacak. Kahraman ve senaryo, kişisel çıkarlar ve yeni malzemeler, teknoloji, insan vücudu, sentetik biyoloji, uzay seyahatleri, iletişim, ritüeller ve inançlar gibi atölye araştırmasında paylaşılan konuların bir karışımı ile beslenecektir. Katılımcılar kendi alternatif acil durum çantalarını tasarlayıp, görselleştirecekler ve buna eşlik eden bir anlatı yaratacaklardır.

Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, 2 Kasım, 11.00 – 14.00

Katılımcı sayısı 15 kişiyle sınırlıdır, katılımcılar 16 yaşın üzerinde olmalıdır.

“New Survivalism: Design An Alternative Bug-Out-Bag”

Tim Parsons & Jessica Charlesworth

Using the New Survivalism - Alternative Bug-Out-Bags exhibit as inspiration, members of the public will be invited to participate in a speculative design workshop that follows the approach taken to produce the collection on show. After a session on the methodologies used in speculative design work, participants will develop a ?ctional protagonist, and a scenario of New Survivalism and these will be focussed into a design for an alternative bug-out-bag. The protagonist and scenario will be informed by a mixture of personal interests and research shared in the workshop on subjects such as new materials and technology, the human body, synthetic biology, space travel and communications and rituals and beliefs. Participants will design and visualize their alternative bug-out-bag and create an accompanying narrative.

Galata Greek Primary School, 2 November, 11.00 – 14.00

Maximum participants 15, age 16+

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“Kağıttan Hoparlörler: Bir hoparlör nasıl çalışır?”

Coralie Gourguechon

Bu atölyede, teller, iletken bantlar ve mıknatıslar gibi malzemeler kullanarak kağıttan bir hoparlör yapacaksınız. Size kağıt elektronik etkileşimi ile deney yapmanıza izin verecek bir kaç kısıtlayıcı kural sunacağız ve el-işi malzemelerini kullanarak basit bir elektronik proje meydana getireceğiz.

Atölye İstanbul iş birliği ile.

Atölye İstanbul, Çukurcuma Cad., No: 19/A, Beyoğlu, 2 Kasım, 11.00 – 13.30

Atölye, 10 kişiyle sınırlıdır.

“Paper speakers: How does a speaker work?

Coralie Gourguechon

During this workshop, you will be making a speaker with paper, using materials such as wires, conductive tape and magnets. We will introduce a few folding principles which will allow you to experiment with paper electronic interactions, and build a simple electronic project using craft  materials.

In collaboration with Atölye İstanbul.

Atölye İstanbul, Çukurcuma Ave., No: 19/A, Beyoğlu, 02 November, 11.00 – 13.30

Maximum participants 10.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Zuzanna Skalska ile Trend Analizi

Arçelik sponsorluğunda 360 Inspiration ve Polonya’da School of Form kurucularından Trend Analiz Uzmanı Zuzanna Skalska deneyimlerini ve güncel trend bilgilerini paylaşmak için İstanbul’a geliyor. Bienal kapsamında gerçekleşecek olan etkinlikte trend analizi ve bu analizin tasarım sürecine dahil edilişi üzerine yoğunlaşılacak.

Antrepo 7, 15 Kasım

Trend Analysis With Zuzanna Skalska

Under the sponsorship of Arçelik, Trend Analyst Zuzanna Skalska, who is the founder of 360 Inspiration and the School of Form in Poznan, will be in Istanbul to share her experience about trends at Istanbul Design Biennal. Zuzanna will talk about analysing trends and translating them into the design process.

Antrepo 7, 15 November

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

% 100 Tasarım Atölyesi

İstanbul Tasarım Bienali kapsamında 2015 Festival sezonuna hazırlık yapılıyor. % 100 Tasarım Atölyesi’nde müzik teması altında bir atölye çalışması gerçekleştirilecek. Bu atölyeye özel kutu tasarımlarını yaratmak üzere genç tasarımcılar bekleniyor.

Antrepo 7, 22 Kasım

100 % Design Workshop

Get ready for the 2015 festival season within the Istanbul Design Biennial. The 100 % Design Workshop will be realized under the theme music. We are waiting for young designers to create these special can designs during the workshop.

Antrepo 7, 22 November

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“Paylaştığımız Tuvaletler”

VitrA sponsorluğunda gerçekleşen “paylaştığımız tuvaletler” atölyesi, ortak yaşam alanlarında; AVM’lerde, okullarda ve benzeri yerlerde; farklı yaş, kabiliyet ve kültürlerden kullanıcıların paylaştığı tuvaletlerde neler yaşandığını sorguluyor. Hangi durumlarda temiz, hangi durumlarda kirli hissediyoruz? Rahat etmek için yaptığımız şeyler nedir? Katılımcıların kendilerine sunulan materyaller aracılığı ile bu sorulara cevap aramaları ve deneyimlerini paylaşmaları amaçlanmaktadır.

Antrepo 7, 29 Kasım, 11.00-16.15

20 Kişi ile sınırlıdır, önceden kayıt gerekmektedir. (Kayıt Antrepo 7/VitrA alanında)

 “Our Shared Toilets”

Under the sponsorship of VitrA, the workshop “Our Shared Toilets” will question and examine behaviours of people of di?erent ages, skills and cultures in collective living areas, shopping malls, schools or similar spaces. In what situations is our perception clean or dirty? What are our e?orts to feel comfortable? Participants of the workshop will search for an answer with given materials and will share their experience.

Antrepo 7, 29 November, 11.00-16.15

Limited to 20 participants, pre-registration is required. (Registration: Antrepo 7/VitrA area)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Prof. Hartmut Esslinger Atölyesi

Arçelik sponsorluğunda Frog Design’ın kurucusu Prof. Hartmut Esslinger genç tasarımcılar ile buluşuyor. Provokatif bir süreçle olumlu ve yapıcı bir yaklaşım teması altında yürütülecek eğitim ve atölye programı İstanbul Tasarım Bienali kapsamında gerçekleşecek. Atölye çalışması kavrayış yöntemleri ve kalıplaşmış olanı kırmak ve yeniden tasarlamak üzerine yoğunlaşacak.

Söyleşi 5 Aralık, 14.00, Antrepo 7 (katılım herkese açıktır)

Atölye 6 Aralık 10.00-17.00, Antrepo 7 (katılım sınırlı)

Prof. Hartmut Esslinger Workshop

Sponsored by Arçelik, Prof. Hartmut Esslinger, founder of Frog Design, meets with the young designers. As part of the 2nd Istanbul Design Biennial, this education and workshop program will be held under the theme provocative but positive-constructive. The workshop will focus on ideation methods and also on un-learning“ old stuff.

Lecture 5 December, 14.00, Ortak alan / Biennial hub (open to all)

Workshop 6 December, 13.00, Antrepo 7 (limited capacity)


Söyleşi:


GELECEK TARİHTİR


Geleceğe yönelik öngörüler hep tarihsel modellere, hikâyelere, mitlere ve deneyimlere dayandırılır; ve öğrenilenlere ne yazık ki nadiren başvurulur. Ben modern dünyamızın ve onun tarihteki temellerinin yapı taşlarına odaklanarak, “birbirine bağlanan modelleri” açıklayacağım ve aynı zamanda insan zihnine dayalı gelişmenin tasavvuru, tasarımı ve taklidinin karmaşık sürecine örnekler vermek için kendi bazı çalışmalarımdan yararlanacağım. Gelecekteki gelişim sadece bilimsel ve teknik öncülere dayanmaz; kültürel anlambilimi, ekolojik ve toplumsal tepkileri ve politik gerçeklikleri de kucaklaması gerekir. Biz tasarımcılar, doğa ve doğal kaynaklar ile birçok kişiye yönelik (sadece ayrıcalıklı seçkinlere değil) “yapay nesneler ve deneyimler dünyası” arasında bağlantı kurarak önemli bir rol oynuyoruz ve bu rol, mesleğimiz için benim “Stratejik Tasarım” dediğim bütünsel bir tanım gerektiriyor: ruhsal değeri etkileyen atom ve parçacıkların mümkün olduğu kadar aza indirildiği fiziksel ve sanal ürünler yaratmak. 


Atölye:


DİJİTAL KÖPÜK


Biyolojik ve duygusal aklın mekanik makinelerle desteklemesi çabası, kayıtlı insanlık tarihi boyunca her zaman bir misyon olmuştur. İster bir abaküs olsun, ister bir antikythera düzeneği veya Leibnitz’in mekanik bilgisayarı ya da Vanevar Bush’un Meccano’su olsun. Bütün bu aygıtlar işlevlerini açıkça gösterirler ve bu yüzden, dönemlerinin fiziksel gerçekliği tarafından kısıtlandırılmış da olsalar, fiziksel varoluşları çok bağımsızdır. Dijital mikro elektroniğin gelişmesiyle beraber, bilgisayar fonksiyonları çıplak gözle görülmeyecek moleküllerin ve hatta atomların hâkimiyetine geçti ve “şekiller” artık işlevsel gereklerine göre değil sadece anlambilimle tanımlanıyor; geriye kalan tek ortak öğe de hem fiziksel hem de sanal anlamda insan etkileşimi. Birçok tasarımcı, mekaniğin kaybına hayıflanıp bir “şekilsizlik” konseptine teslim olurken, bizim insanlığın kültürel tarihiyle yeninden bağlantıya geçmemizi ve dijital köpük olarak adlandırdığım kavramdan yeni semboller yaratmamızı istiyorum. Tüm gün sürecek atölyemizin amacı bu olacak. 


Lecture:


FUTURE IS HISTORY


Projections of the future always are based upon historic patterns, stories, myths and experiences – and regrettably rarely on learning. I will focus on the building blocks of our modern world and their foundation in history, explain the “patterns which connect”, and also use some of my own work as examples of the complex process of envisioning, designing and simulating human-minded progress. Future progress not only depends on scientific and technical vanguards, but also needs to embrace philosophy, cultural semantics, ecological and social challenges and political realities. We designers play an important role by connecting nature and natural resources with an “artificial world of objects and experiences” for many – not just for a privileged elite – and this requires a holistic definition of our profession, which I call “Strategic Design”: to create physical and virtual artefacts which inspire spiritual value by as few atoms and bits as possible.


Workshop:


DIGITAL FOAM


The endeavor of supporting biological and emotional intelligence via mechanical machines has been a mission since human history has been recorded. Be it a simple device such as an abacus, the antikythera mechanism, Leibnitz’ mechanical computer or Vanevar Bush’s Meccano. All these devices show their function openly and therefore have a very distinct physical presence, even as they were very limited by physical reality. With the advent of digital micro-electronics, computing functions were taken over by molecules and even atoms, not visible to the naked eye, and “shapes” aren’t defined anymore by functional needs but just by semantics – the only common element remaining is human interaction, both physical and virtual. Where many designers regret the loss of mechanics and resign into a concept of “shapelessness”,

I want us to re-connect into human cultural history and create new symbols out of what I call digital foam – and his will be the goal of the full-day workshop.


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

İstanbul Akıllı Şehir: Kamu Bilgilendirme Ağları

İstanbul Bilgi Üniversitesi / Lin Architects / Japonya Bilişim Tasarımı Enstitüsü ile TAK Kadıköy ve WICS 2014 iş birliği ile.

Bu etkinlikte geleceğin ‘Akıllı Şehir’i İstanbul için yerel müdahaleler tartışılacak, değerlendirilecek ve desteklenecekler. Stratejik olarak seçilen mahallelerdeki bilgilendirme ağları, sadece yerel işletmeleri ve kamusal aktiviteleri desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda daha büyük ölçekte markalaşan bir plana öncülük edecekler.

Atölye: TAK Kadıköy (TAK ortaklığı ile), 10 Aralık

Katılım 30 kişi ile sınırlıdır.

Panel: Conrad İstanbul Hotel (WICS 2014 ortaklığı ile), 11 Aralık

*Kayıt yapılması ve Aslı Yiğit, EurAsia Strategies, asli@eurasiastrategies.com emailinden onay mesajının alınması gerekmektedir. Bu panele kayıtlı ziyaretçiler etkinlik alanına sadece belirtilen panel saatleri içerisinde alınacaktır.

Istanbul Smart City: Public Information Hubs

Istanbul Bilgi University, LIN Architects, Institute for Information Design Japan in collaboration with TAK Kadıköy and WCIS 2014.

In this workshop local interventions will initiate, support, and facilitate for the future Istanbul as Smart City. A series of Information hubs in strategically selected neighborhoods not only act as enablers for local businesses and communal activities, but also become part of a larger city branding master plan.

Workshop: TAK Kadıköy (with TAK collaboration), 10 December

Maximum participants 30.

Panel: Conrad İstanbul Hotel (with WICS 2014 collaboration), 11 December

*For registration contact Aslı Yiğit, EurAsia Strategies, asli@eurasiastrategies.com, please make sure to receive an approval email. Only registered visitors will have access to the event area during assigned hours.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —