2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
PROGRAMLAR
PROGRAMMES
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

PARALEL ETKİNLİK PROGRAMI
PARALLEL EVENTS PROGRAMME

Peter Greenaway ile Sinematik Bir Sohbet

Koç Üniversitesi

Sevgi Gönül Kültür Merkezi, Koç Üniversitesi, Sarıyer, 23 Ekim, 19:00

Koç Üniversitesi Design Lab öğretim üyesi, ressam ve sinema ustası Peter Greenway’i son filmi “Eisenstein Guanajuato'da” gösterimi arifesinde, tasarımcılarla buluşturuyor. Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Kültür Merkezi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün himayesinde, İstanbul Tasarım Bienali kapsamında gerçekleşecek bu etkinlikte, Greenaway, anlatımsal olmayan, çok ekranlı, o an yaşanan bir sinemaya ait tutkulu dönüşümünü anlatacak. Bu dikkat çekici ve zorlu yolculuğunda Greenaway geçirdiği evreleri göz önüne sererken, onun iyimserliğine katkıda bulunan Milano Tasarım Müzesi’nin yaptırdığı “Bir İtalyan Tasarım Tarihi”, Lucca Belediyesi’nin yaptırdığı “Kuleler – Lucca Hubris”, Venedik CINI Vakfının yaptırdığı “Veronese’nin Cana’da Düğünü” ve “Yeryüzüne Düşen Atom Bombaları” adlı dört filmi gösterecek. Bu filmleri tartışırken, sinemanın ölümü hakkındaki eleştirel yaklaşımını bizlerle paylaşacak.

Etkinliğe katılım ücretsizdir. Kayıt için http://designlab.ku.edu.tr/sgkm

A Cinematic talk with Peter Greenaway

Koç University

Sevgi Gönül Cultural Center, Koç University, Sarıyer

23 October, 19.00

Academic, painter and master of cinema, Peter Greenaway, will release his new film, “Eisenstein in Guanajuato”, this year. Prior to the film’s release, Mr. Greenaway will meet with designers in a talk organized by Koç University Design Lab. At the event that will take place as part of the Istanbul Design Biennial, and with support from the Koç University Sevgi Gönül Cultural Centre and the Social Sciences Institute, Greenaway will speak about the passionate transformation of his cinema into a present-tense, multi-screen and non-narrative one. By exhibiting the phases he experienced in this remarkable and challenging journey Greenaway will show four films which he considers that might aid his optimism: “A History Of Italian Design” commissioned by the Milan Design Museum, “Atomic Bombs Dropped On The Planet Earth”, a speculative venture, “The Towers - Lucca Hubris”, commissioned by the City of Lucca in Italy, and “Veronese's The Marriage” commissioned by the CINI Foundation in Venice. While discussing these films, he will share with us his critique on the Death of Cinema.

The event is free of charge. Registration at http://designlab.ku.edu.tr/sgkm.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Zero Design Festival

It’s Istanbul

Antrepo 7, 30 Ekim - 1 Kasım

Üç gün sürecek konuşmalar, atölye çalışmaları ve etkinlikler eşliğinde yepyeni bir şehir dergisini birlikte yaratıyoruz. O Dergi’nin ilk sayısı, 2. İstanbul Tasarım Bienali sırasında, festival katılımcıları ve şehrin kilit isimlerinin fikirleri ve yönlendirmesiyle, içeriğinden tasarımına dek tüm süreçleriyle canlı ve interaktif bir şekilde kurgulanacak.

Etkinlik herkese açıktır.

Together, we are creating a brand new city magazine, in company with the three-day talks, workshops and events. During the biennial, the first issue of the O magazine, with the ideas and guidance of the festival participants and the key figures of the city, will be constructed in a lively and interactive manner with all the process, from its content to its design.

Event is open to everyone.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Şimdi Burada Ütopya

Magnus Ericson, Ramia Mazé ve Meike Schalk

İsveç Başkonsolosluğu iş birliği ile

Bir seri diyaloglar ve çeşitli gezintiler, 30 Ekim – 6 Kasım

Sunum: Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, 4 Kasım, 16.00

Şimdi Burada Ütopya, bienal sırasında geçici bir platform olarak yer alacak. Sunum, açık ve davetiyeli toplantılar ve kentsel gezileri kapsayan bir dizi diyalogdan oluşan bir program aracılığıyla, örnekler paylaşılacak ve deneyimler yerel ve uluslararası uygulayıcılar ile halk arasında el değiştirecek. Daha fazla bilgi için: www.utopianowhere.org

Utopia Now Here

Magnus Ericson, Ramia Mazé, and Meike Schalk

In collaboration with the Conculate General of Sweden.

A series of diologues and various excursions, 30 October – 6 November

Public Presentation: Galata Greek Primary School, 4 November, 16.00

Utopia Now Here is manifested during the Istanbul Design Biennial as a temporary platform. Through a public program with a series of dialogs (including a public presentation, open and invited meetings and urban excursions), examples are shared examples and experiences exchanged among local and international practitioners and the public. More info: www.utopianowhere.org

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Studio X İstanbul

Panel: Geri Çekilme

Malkit Shoshan, Ethel Baraona, Marina Otero ve Merve Bedir

Geri Çekilme, sivil hayattan elini ayağını çekme eylemini tanımlayan bir “sözlük” veya lisan envanteri. Bienal manifestoları arasındaki bu sözlük, gelişmeye ve küresel dengesizliklerin telafisine ilişkin bir duruş öneriyor ve soruyor: Geri çekilme, savaşta ve barışta ne anlama gelir?

Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, 31 Ekim, 16.00 - 17.00

Panel Discussion: Retreat

With Malkit Shoshan, Ethel Baraona, Marina Otero and Merve Bedir

In the future… will you retreat?

Retreat is a “lexicon,” or inventory of language, to describe the action of withdrawal from civic life.

As a manifesto in the biennial, the Retreat lexicon presents a position on progress and redressing global imbalances, asking: What might retreat mean in peace, and in war?

Galata Greek Primary School, 31 October, 16.00 - 17.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Kitap Tanıtımı: After the Manifesto

Craig Buckley ve James Graham

After the Manifesto mimar ve akademisyenleri manifestonun geçmişi, bugünü ve geleceğini yeniden düşünmek üzere bir araya getirecek ve mimari kültürün günümüzdeki durumunu bir prizmadan geçirerek sorgulayacak.

Studio-X Istanbul, 1 Kasım, 18.00

Book Launch: After the Manifesto

With Craig Buckley and James Graham

After the Manifesto brings together architects and scholars to revisit the past, present, and future of the manifesto, a prism through which to question the present state of architectural culture.

Studio-X Istanbul, 1 November, 18.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Sergi Açılışı: Air Manifest: Los Angeles, 1965

Mark Wasiuta ve Adam Bandler

Studio-X Istanbul, 1 Kasım, 19.30

 

Exhibition Opening: Air Manifest: Los Angeles, 1965

Curated by Mark Wasiuta and Adam Bandler

Studio-X Istanbul, 1 November, 19.30

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Atölyeler / Workshops

WBYA?

Mabel Wilson ve Kadambari Baxi

WBYA? inşaat sektöründeki işçi sınıfına yönelik olarak küreselleşmenin etkileri üzerine mimarları ve diğer müttefik alanları eğitmek için çalışan disiplinlerarası bir savunma grubudur. WBYA? dünya çapında inşaat alanlarındaki adil çalışma koşullarını ve sürdürülebilir yapı uygulamalarını teşvik etmektedir.

Studio-X Istanbul, 3 Kasım - 16.00

WBYA?

With Mabel Wilson and Kadambari Baxi

WBYA? is an interdisciplinary advocacy group that works to educate architects and other allied fields on the effects of globalization on architecture labor. WBYA? promotes fair working conditions and sustainable building practices at buildingsites worldwide.

Studio-X Istanbul, 3 November - 16.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

HEY! Hayal Edilebilir Yörüngeler

Alexis Şanal

Studio-X Istanbul, 7 ve 29 Kasım, 16.00

HEY! Imaginable Guidelines

With Alexis Şanal

Studio-X Istanbul,7 and 29 November, 16.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

SALON/dantel

Manon Schaap & Gijs Stork ile Özlem Yalım Özkaraoğlu

Bir seyahat kavramı olan SALON/dantel Hollandalı sanatçı, tasarımcı ve modacılar ile Türk katılımcılardan oluşan bir seçki sunacaktır.

Adahan İstanbul Hotel, General Yazgan Sok. No: 14 Asmalımescit, 1 Kasım – 14 Aralık

Rezervasyon için IST-PCZ@minbuza.nl

Katılım herkese açıktır.

SALON/dantel

Curated by Manon Schaap & Gijs Stork with Özlem Yalım Özkaraoğlu

As a travelling concept, SALON/dantel will show a selection of artists, designers and fashion designers from the Netherlands, combined with Turkish participants.

Adahan İstanbul Hotel, General Yazgan Sok. No: 14 Asmalımescit, 1 November – 14 December

Please register at IST-PCZ@minbuza.nl

Open to public

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Polska In Between Polonya Tasarım Sergisi

Adam Mickiewicz Institute

Küratör: Magda Kochanowska

Sergi Tasarımı: Małgorzata Pieniak, Jakub Marzoch

Grafik Tasarımı: Emilia Pyza / Poziomka Studio

Proje Danışmanı: Zuzanna Skalska

İki ayrı bölümden oluşan sergi, sınır bölgesinde, Doğu ve Batı'nın farklı gerçeklikleri arasında bir irtibat noktası olma duygusuna dayanıyor. Birinci bölüm Polonya’nın çağdaş tasarım anlayışını, ülkenin en önemli tasarım noktalarını gösteren özel geliştirilmiş bir harita ile destekleyerek tanıtmakta; ikinci kısım ise Leh ve Türk atölyelerinin ortaklığı aracılığıyla seramik ve kaligrafi, mutfak sanatları, tasarımcılar ve zanaatkarlar arasındaki işbirliğine odaklanmaktadır.

Sergi

Design from Poland “Connecting”

Atölyeler

“Word: Feast Of Words”, “Food: Cook For Book”, “Craft : Old For New”

Antrepo 7, 1 Kasım – 14 Aralık

Polska In Between The Polish Design Presentation

Main curator: Magda Kochanowska

Exhibition design: Małgorzata Pieniak, Jakub Marzoch

Graphic design: Emilia Pyza / Poziomka Studio

Consultant on the Project: Zuzanna Skalska

Polska In Between has two distinct parts. The first concentrates on presenting contemporary design (Connecting – Design from Poland) and is supplemented by a specially developed map that shows the most important Polish design hubs (A Subjective Map of Polish). The second part focuses on presenting the fruit of three, joint Polish- Turkish workshops: ceramics and calligraphy (Word – Feast of Words), culinary arts (Food – Cook for Book) and cooperation between designers and artisans (Craft – Old for New). The Polish presentation is based, first and foremost, on the subtle feeling of being on the borderlands, a liaison between the different realities of East and West. This component is present in the cultures of both Turkey and Poland, and the countries share a strong thread of understanding because of it.

Antrepo 7, 1 November – 14 December

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tekrarsız

Box in a Box Idea - Agence Le Journal

GEÇMİŞ, ŞİMDİ VE GELECEĞİN BİRLİKTELİĞİ MÜMKÜN MÜ?

Yeni bir üslup ve yeni bir üretim biçimiyle geçmişi arayan ve ona sahip çıkmak niyetinde olan proje geçmişle köprü kurulabilen mekânları keşfederek, bu mekânlarda geçmişi zaten taşıyan, şimdinin içinde bulunan ve geleceğimizde yer alacak insanların varlığını hatırlatıyor. “Tekrarsız” isimli proje, “Geçmiş olan her şey aynı zamanda eski mi?”, “Geçmiş tekrar edilmeli mi?”, “Tekrarlamak suç mu?”, “El emeği nostalji mi oldu?”, “Değişim, geçmişi reddetmek mi?” gibi soruların kesin olmayan cevaplarını geçmişin gerçek sahiplerinden duymayı ve duyurmayı hedefliyor.

Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, danışma, 01 Kasım – 14 Aralık

Unrepeatable

Box in a Box Idea - Agence Le Journal

IS THERE ANY POSSIBILTY FOR THE COMPANIONSHIP OF THE PAST, THE PRESENT AND THE FUTURE?

Pursuing the past with a new style and new production technique, and with an intention of attending to it, the project is exploring the spaces that build bridges spanning the past with the present, and reminding the presence of the people who are inside the present and will be inside our future. The project “Unrepeatable” aims to hear indefinitive answers of such questions like, “Is something bygone always worn-out?”, “Is the past to be repeated?”, “Is repeating a crime?”, “Is ‘Handwork’ a nostalgic perception?”, “Is change to reject the past?” from the real owners of the past and let them be heard.

Galata Greek Primary School, info point, 01 November – 14 December

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Hiperarkaik Tektonik: Dijital Teknoloji ve Zanaat, Matematiksel Formül ve Geometriden Forma...
Panel, ortak alan, 21/11 17.00-19.00
Ifeanyi Oganwu, Bruce Davison, Ebru Ulu

Hyperarchaic Tectonics: Digital Fabrication and Craft, From Mathematical Formula and Geometry to Form...
Panel, biennial hub,  21/11 17.00-19.00
Ifeanyi Oganwu, Bruce Davison, Ebru Ulu


Hiperarkaik Tektonik: Bilgisayar Destekli Tasarım, Dijital Üretim ve Zanaat ile Üretilen Mermer Mozaikler Sergisi

SİLKAR

Eski çağlardan gelen mozaik sanatı bilgisayar destekli tasarım, ileri matematik uygulamaları ve dijital üretim teknikleri ile yeniden hayat buluyor. Gökhan Karakuş'un küratörlüğünde İstanbullu tasarım stüdyosu Emedya ile Londralı araştırma ortakları ve mühendisleri Adams Kara Taylor II'nin ortak çalışmasıyla yaratılan ve Türkiye'nin önde gelen doğal taş markalarından AKDO tarafından üretilen mermer mozaik duvar panoları ve heykeller mimari form ve alan oluşturmada yeni ifade olanakları ve rasyonel imkanlar sunuyor. En son ortaçağ İslam medeniyetinde kullanılan sonsuz ancak tekrarsız geometrik desenlere dayalı düzensiz dizin, bilgisayar destekli hesaplama ile bugünün tasarım ve mimarisi için yeni bir ifade biçimi ortaya koyuyor. Bu mermer duvar panoları önerdikleri geniş açılımlı mekansal ve tektonik geometrilerle çağdaş tasarımın söz varlığını düzenleyip genişletiyor.

311 Artworks, Lüleci Hendek Caddesi, Tophane, 1 - 29 Kasım

Hyperarchaic Tectonics: An Exhibition of Marble Mosaics Produced Using Computational Design, Digital Fabrication and Handcraft

SİLKAR

Computational design rejuvenates the ancient art of mosaics through the application of advanced mathematics and digital fabrication methods. The marble mosaic murals and sculptures on exhibition created in a collaboration between Istanbul design studio Emedya Design and research collaborators and engineers, Adams Kara Taylor II of London, curated by Gökhan Karakuş andproduced by Turkey’s leading global stone brand AKDO, present new expressive and rational opportunities in the generation of form and space for architecture. Aperiodic tiling based on the infinite but never repeated geometric patterns last used in architecture in the medieval Islamic era, are presented as a new idiom for architecture and design today using computation. These marble murals suggest expansive spatial and tectonic geometries organizing and expanding the vocabulary of contemporary design.

311 Artworks, Lüleci Hendek Ave., Tophane, 1 - 29 November

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Talimatlar: Üretim Sürecine ve Müellifliğe Dair Bir Sergi

DHOKU

Kilim dokumacılığı, mevsimler, flora, fauna, yün, dokumacı gibi aktörlerin karşılıklı olarak birbirlerini gerçekleştiregeldikleri, kendine yeten yaşamsal bir örgüdür. Talimatlar, önceden belirlenmiş bir tasarımda diretmek yerine, kilimi yorumlamaya açık birtakım talimatlarla dokuyucuyla bir arada üretmeyi hedefler.

Bu ilişkide talimatları veren ile kilimi dokuyan kilimin eş müellifleri olurlar.Kilimi kendi tasarrufuyla yorumlayan dokumacı ile talimat veren arasında hiyerarşisiz ve iki yönlü çalışan bir ilişki / süreç başlar.

Kapalıçarşı Takkeciler Sokak No: 49 - 51, 03 Kasım – 14 Aralık

“Instructions: An exhibition on process and authorship”

DHOKU

Kilim weaving has a fabric of life that is self sufficient and interwoven with interactions amongst actors such as the seasons, fauna, flora, wool and the weaver. “Instructions” intends to produce kilims in collaboration with weavers by way of instructions open for interpretation rather than imposing a completed and predetermined design ordered to be woven. In this relationship, the instructor and the weaver become co-authors of the kilim. This setup initiates a non-hierarchical and two-way relationship / process between the instructor and the weaver who can chose to interpret the instructions of her own free will.

Grand Bazaar, Takkeciler Street No: 49-51, 03 November – 14 December

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

33. Grafik Ürünler Sergisi

GMK, Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği

Grafik Ürünler Sergisi, 33. yılında tam da bu bağlamda, biz tasarımcıları hayata bağlayan, sorgulayıp dert edinerek tasarladığımız işleri bir araya getiriyor. Sergi, Türkiye’deki grafik tasarımın bir nevi nabzını tutarak gelenekselleşen yarışmasıyla birlikte, son dönem işlerinin seçkisiyle, 29 kategoride toplanan işler ile 7’si özel olmak üzere birçok ödül sahiplerini bulacak.

Katılım herkese açıktır.

Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi Galerisi, At Meydanı Sk. No: 1 Sultanahmet, 3 Kasım – 19 Aralık

33rd Graphic Design Products Exhibition

Turkish Graphic Designers Association

Graphic Design Products Exhibition, within this context on its 33rd year, is gathering us, designers, with our designs which are products of our fret over questioning that tie us to life. Having become a tradition, while taking the pulse of graphic design in Turkey, the exhibition has concluded with selected designs from designers. 7 of them being special, many prizes will be given to the winners in 29 categories.

Free admission.

Marmara University’s Cumhuriyet Museum, At Meydanı St. No: 1 Sultanahmet, 3 November – 19 December

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

MUIP Bienali, 3. Uluslararası Çağrılı Afiş Bienali

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Fakültemizin Grafik Bölümü önderliğinde ilk kez 2010 yılında gerçekleşen Uluslararası Çağrılı Afiş Bienali/MUIP Biennial, afiş tasarımı alanında üretmeye devam eden tasarımcılar başta olmak üzere tüm sanat ve tasarım öğrencilerine, dünyanın farklı ülkelerinde üretilen tasarımları izleme ve inceleme olanağını sunmaktadır. 2010 yılında, 23 ülkeden, 71 sanatçı ve tasarımcının yapıtları, Üniversitemizin Cumhuriyet Müzesi'nde izleyicilerle buluşmuştur. Bienalin İkincisi Kasım 2012'de gerçekleşmiş ve sergide 25 ülkeden 80’i aşkın tasarımcının 200’den fazla afişi yer almıştır. Üçüncüsü 3 Kasım-19 Aralık 2014’te gerçekleşecek olan Bienal, 2. İstanbul Tasarım Bienali ile paralel etkinlik olarak yine Sultanahmet Cumhuriyet Müzesinde izlenebilecek.

Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi Galerisi, At Meydanı Sk. No: 1 Sultanahmet, 3 Kasım– 19 Aralık

MUIP Biennial, 3rd International Invitational Poster Biennial

Marmara University Faculty of Fine Arts

With the initiation and leadership of the Graphic Design Department of Marmara University Faculty Fine Arts, the first International Invitational Poster Biennial/MUIP Biennial took place in 2010 providing art and design people, students and followers with the opportunity to follow developments of poster design in the international arena. In 2010, the works of 71 artists and designers from 23 country reached visitors at the Cumhuriyet Museum of Marmara University. In 2012, more than 80 artists and designers from 25 country exhibited their works again in the Cumhuriyet Museum. Between the dates November 3 and December 19, 2014, the third International Invitational Poster Biennial/MUIP Biennial will take place one more time in the Cumhuriyet Museum. The exhibition is also be the parallel event with the 2nd International Istanbul Design Biennial.

Marmara University’s Cumhuriyet Museum, At Meydanı St. No: 1 Sultanahmet, 3 November – 19 December

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Yeraltı İmgeleri

The School of Visual Arts, New York

Fakültemizin Grafik Bölümü girişimi ile The School of Visual Arts, New York tarafından organize edilen, daha önce Çin, Bosna, Sırbistan, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Fransa ve Boston HOW Tasarım Konferansı kapsamında izlenmiş olan ve ABD’nin tanınmış birçok grafik tasarımcısının çalışmalarını içeren gezici yeraltı poster sergisi, "Underground Images" Fakültemiz Ana Galerisinde izleyicilerle buluşacak.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ana Galeri, Küçük Çamlıca, Kadıköy, 3 Kasım – 19 Aralık

Underground Images

The School of Visual Arts, New York

A poster show for the School of Visual Arts, which includes some of the best Graphic Designers in the U.S.A.The School of Visual Arts, New York, is organizes the traveling Subway Poster Exhibition "Underground Images," that has visited China, Bosnia, Serbia, Slovenia, Croatia, Montenegro, France and was shown in Boston HOW Design Conference.

Marmara University Faculty of Fine Arts, Main Gallery, Küçük Çamlıca, Kadıköy, 3 November – 19 December

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Küçük Ütopyalar, tarih, araştırma ve yenileşim arasında üçüncü milenyum İtalyan mimarisi

İtalyan Dış İşleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanlığı, MAXXI Roma (21. yy Sanatları Ulusal Müzesi), İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Taşkışla Kampüsü, Taksim, 3 Kasım – 3 Aralık (09:00-17:00 / Pazar hariç her gün)

Konferans

Konferans salonu 127, Zemin kat, 3 Kasım, 17:00

Sergi Açılışı

Sinan Salonu, 1.Kat, 3 Kasım, 19.00

Küratörlüğünü Pippo Ciorra’nın yaptığı sergi Dışişleri Bakanlığı iş birliği ile MAXXI Roma (XXI yy. Sanatları Ulusal Müzesi) tarafından gerçekleştirilmiştir. İstanbul’daki sergisi İtalyan Kültür Merkezi ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından organize edilmiştir. “Küçük Ütopyalar, tarih, araştırma ve yenileşim” arasında üçüncü milenyum İtalyan mimarisi üç paralel yolda ilerleyen “yeni” italyan mimarisi en canlı dokusunda bir keşif olmayı istemektedir: Sanatçılar, projeler, konular. Çakışan farklı bakış açıları, tartışılan konular - ekolojiden sürdürülebilirliğe, şekillerde, tekniklerde ve materyallerde yenilenmeye; yeni teknolojilerden kamusal mekâna ve eski ile yeni toplulukların hayatlarıyla ilişkiye, sürekli gelişmede olan bir dünyaya ışık tutuyorlar. İtalyan mimarlar Matilde Cassani, Matteo Scagnol ve Pippo Ciorra Türk tasarımcı ve mimarlarla 3 Kasım günü İstanbul Teknik Üniversitesi’nde bir seminerde buluşacaklar.

İtalyanca / Türkçe simultane çeviri sağlanacaktır.

Small Utopias: Italian Architecture of the third millennium between history, research and innovation

Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, MAXXI Rome (National Museum of XXI Century Arts), Italian Institute of Culture in Istanbul, Istanbul Technical University

Istanbul Technical University, Faculty of Architecture, Taşkışla Campus, Taksim, 3 November – 3 December (09:00-17:00 / Everyday except Sunday)

Conference

Conference hall 127, Ground floor, 3 November, 17.00

Exhibition Opening

Sinan Hall, 1st fl oor, 3 November, 19.00

The exhibition, curated by Pippo Ciorra, is realized by MAXXI Rome (National Museum of XXI Century Arts) in collaboration with the Italian Ministry of Foreign Affairs. The exhibition and panel in Istanbul are organized by the Italian Institute of Culture in Istanbul and the Istanbul Technical University. “Small Utopias. Italian Architecture of the third millennium between history, research and innovation” represents a survey of the most vital fabric of the “new” Italian architecture, conducted along three parallel strands: architects, projects, themes.

The overlaying of the different points of view and the issues discussed – from ecology and sustainability to innovation in form, techniques and materials, from new technologies to public space and the relationships between old and new communities – sheds light on a world in rapid evolution. Italian architects Matilde Cassani, Matteo Scagnol and Pippo Ciorra together with Turkish architects and designer will take part to a conference on November 3rd at Istanbul Technical University (simultaneous translation Italian/Turkish will be provided).

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Süreç ve Tasarım Atölyeleri

Tasarım Vakfı İstanbul

Tasarımı elde etme biçimleri değişiyor. Deneysellik bireyselliği tetikliyor ve DIY (kendin yap) kültürüne yeni bir bakış açısı getiriyor. Üretimde yeni alternatif arayışları, tasarımcıyı yapmaya, bozmaya, kırmaya yöneltiyor. Sonuç değil, sürece odaklı gelişen bu yaratma eylemi yeni bir çağın habercisi. Bu yeni çağda, Tasarım Vakfı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile II. İstanbul Tasarım Bienali paralelinde Süreç ve Tasarım Atölyesi’ni gerçekleştiriyor.

Panel Serisi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Eski Silahtarağa Elektrik Santralı, Kazım Karabekir Cad., No: 2/13 Eyüp

“Uçsuz Kentlerin Geleceği”

Faruk Malhan, Asu Aksoy, Murat Güvenç, Faruk Göksu, Emrah Altınok

2050 yılında dünya nüfusunun %80’i kentlerde yaşıyor olacak. Kentsel tehditlerin ne kadar farkındayız, ne yapmalıyız?

5 Kasım, 18:00

“What is Next?”

Özlem Yalım Özkaraoğlu, Levent Yılmaz

Yaşamın farklı alanlarından gelecek öngörüleri. Moda, ekonomi, tasarım, eğitim üzerine “bir sonraki” adımımız nasıl olmalı?

7 Kasım, 18:00

Atölyeler

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Eski Silahtarağa Elektrik Santralı, Kazım Karabekir Cad., No: 2/13 Eyüp

Elektrörgü Atölye

Benay Gürsoy Toykoç

Atölyede, ana kartı sökülüp bilgisayara bağlanmış, 200 piksele kadar her türlü bitmap imajını ören ve bir nevi 3 boyutlu yazıcıya dönüşmüş olan bir Brother KH-940 elektronik örgü makinesi yer alıyor.

Katılımcılar, atölyenin ilk gününde, hacklenmiş* örgü makinesini bilgisayar ortamında tasarladıkları örüntüleri örmek için kullanacaklar. İletken özelliğe sahip yünlerin kullanılacağı atölyede üretilmiş olan örgü yüzeyler, atölyelerin ikinci gününde, "Duyarlı Günlük Objeler ve Dokunsal Arayüz Atölyesi"nde dijital arayüzler haline getirilecek.

“Hack süreci ile ilgili detaylı bilgi için: materialsandmethods.wix.com/hacking

5 Kasım, 10.00 - 17.00

[Make] Sense Multi-Disipliner Etkileşimli Tasarım Üretimi Atölyesi

Salih Küçüktuna & Osman Koç

Kaktüs ve sulu meyvelerin kullanılacağı atölyede, bu malzemelerden 3d yazıcı aracılığıyla elde edilecek prototip ile malzeme ve kişi arasında bir iletişim kurulması hedefleniyor. Sistematik tasarım düşüncesi, üretim yöntemleri ve araçlarının tasarımın farklı alanlarını nasıl etkilediğini deneyimlemek ve çok katmanlı deneysel bir öngörüyü yaratabilmek atölyenin diğer amaçları arasında yer alıyor.

6 Kasım, 10:00 – 17:00

Duyarlı Günlük Objeler ve Dokunsal Arayüz Atölyesi

Osman Koç

Dijital dünya ile iletişim için kullandığımız fiziksel arayüzler kullanıcı deneyiminin temel taşıdır. Bu çalıştay kapsamında fiziksel objeleri dijital arayüzler haline çevirip, hem farklı fiziksel arayüz tasarımlarının dijital uygulamaların kullanımındaki etkisi deneyimlenecek, hem de günlük objeleri duyarlı hale getirirsek verebilecekleri tepkiler üzerine tasarımlar denenecektir. Elektrörgü atölyesinde üretilmiş örgü yüzeyler burada dijital arayüzler haline getirilecektir.

7 Kasım, 12:00 – 17:00

Şarjsız mı kaldın?

Selçuk Artut

Mobil telefonların gün geçtikçe daha da akıllı olmalarına karşın kullandıkları pillerin hızla tükeniyor olması sorununa yönelik olarak, cep telefonlarımıza acil enerji üreten bir birim yapabilir miyiz? Enerji üretmeye dair pratik yöntemlerin araştırılacağı bu çalıştayın sonunda herkesin taşınabilir bir şarj “can simidi” olacak.

7 Kasım, 10:00 – 12:00

Kırılmış Oyuncaklar

Avşar Gürpınar & Selçuk Artut

Bu çalıştayda şarkı söyleyen, konuşan, masal anlatan, dua eden oyuncakların ses devreleri çıkartılıp yeniden programlanacak ve içlerine katılımcıların karar vereceği politik konuşmalar, manifestolar, sanat kuramları, ders metinleri veya katılımcıların kendilerinin oluşturduğu metinler kaydedilecek. Bu şekilde normal şartlar altında farklı katmanlarda işleyen politik, sanatsal ve ideolojik söylemler kendi belirli çerçevelerinden çıkartılarak gündelik yaşam nesneleri seviyesinde yeniden üretilecek.

7 Kasım, 13:00 – 17:00

Process and Design Workshops

Design Foundation Istanbul

The process of design is changing. Experimentality stimulates the individualism and brings a new way of looking to the DIY culture. Search for alternative production systems direct the designers to make, break and hack. This act of creating that is focused on the process rather than the outcome, is the messenger of a new era.

In this new era, Design Foundation and Istanbul Bilgi University Faculity of Architecture held “Process and Design Workshops” within the parallel of II. Istanbul Design Biennial.

Panel Series

Istanbul Bilgi University, Faculty of Architecture, Eski Silahtarağa Elektrik Santralı, Kazım Karabekir Ave., No: 2/13 Eyüp

“The Future of Endless Cities”

Faruk Malhan, Asu Aksoy, Murat Güvenç, Faruk Göksu, Emrah Altınok

%80 of the world population will be living in the cities by the year 2050. How much are we aware of the urban threats?

5 November, 18:00

“Uneasiness of the Creator”

Tansel Korkmaz, Fatih Özgüven

Moderator: Elif Gül Tirben

Every creation process is a destruction

6 November, 18:00

“What is Next?”

Özlem Yalım Özkaraoğlu, Levent Yılmaz

Future forecasts on different areas of lide. How our next step should be on fashion, economy, design and education.

7 November, 18:00

Workshops

Istanbul Bilgi University, Faculty of Architecture, Eski Silahtarağa Elektrik Santralı, Kazım Karabekir Ave., No: 2/13 Eyüp

Electroknit

Benay Gürsoy Toykoç

Workshop participants will use a Brother KH-940 electronic knitting machine dating back to 1988. The machine is hacked and connected to computer, so that it can knit any bitmap image up to 200 pixels*. In the first day of the workshop, the participants will use the hacked electronic knitting machine to knit the patterns they will design using computers. Conductive yarns will be used to make conductive knitted surfaces. These conductive surfaces will then become digital interfaces to be used in the "Responsive Everyday Objects and Tactile Interface Workshop" by Osman Koç, the second day.

* The knitting machine is hacked during the elective course "Hacking: Materials and Production Methods" offered by the workshop tutor in 2014 at Bilgi University, faculty of architecture. For more information about the process, please visit the website: http://materialsandmethods.wix.com/hacking.

5 November, 10.00 - 17.00

[Make] Sense, Multi-Discipline Collaborative Interactive Design, Additive

Salih Küçüktuna & Osman Koç

We have the ability to perceive the quality in nature through our senses. As a designer, the ability that we possess allows us to understand nature and translate it into a design language. Although we are still in the process of developing and innovating this language.

Cactus and succulents will be used in the workshop. The prototype that will be produced referenced to these materials by 3d printers, aims to build communication between the material and the person.

Besides, the other aim of the workshop is to experience how systematic design thinking, production methods and tools effect different areas of design and to be able to build an experimental multi-layered forecast.

6 November, 10:00 – 17:00

Responsive Everyday Objects and Tactile Interface Workshop

Osman Koç

Physical interfaces are fundamental in user experience design for communicating with the digital world. As context of this workshop we are going to transform objects into physical interfaces in order to experience the effects of using different physical interfaces for digital applications and design various ways of responses for everyday objects.

7 November, 12:00 – 17:00

Left without a charger?

Selçuk Artut

Despite the fact that the mobile phones are increasingly becoming more and more smart, it is inevitable to end up in a situation where you are left with no battery at all. Could we figure out an easy fix for this situation? At the end of this workshop all participants will assembly a spare battery charger for their mobile devices.

7 November, 10:00 – 12:00

Hacked Toys

Avşar Gürpınar & Selçuk Artut

In this workshop automatic toys, commonly encountered in İstanbul, will be hacked and reset. Singing, talking, praying, storytelling, praying toys will be opened up, their circuits will be reprogrammed with new audial material. This material can be pre-existing such as political speeches, manifestos, art and science theories and lecture materials or newly recorded, decided by participants. In this way, politic, artistic and sociologic discourses working on different layers of society under normal circumstances will be taken out of their context and reproduced on the level of daily objects.

7 November, 13:00 – 17:00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Yavaşla & Keşfet! Atölyesi

Şehrine Ses Ver

"Kasım'da İstanbul başkadır" diyor, insana ve kente dair ögeleri keşfetmeye çıkıyoruz! Hızlı ve kalabalık şehir hayatımızda yavaşlayıp dikkatlice çevremize bakıyoruz. Ana temamız, kent araştırmaları, kentsel farkındalık ve yerel ile iletişim olacak. Kent etkinliğimizde, Üsküdar'da ve Beşiktaş'ta belirlediğimiz alanlarda, yakın çevre incelemesi, ihtiyaç araştırması, tarihi ve güncel durum belgelemesini harita, metin, video, resim, infografik, eskiz ve şema üretimleri gibi yöntemler ile yapacağız.

Konu başlıklarımız; tarih ve tarihi yerler; işlev ve kullanım; su yapıları; çarşılar (açık veya kapalı); yerel halk ve ziyaretçiler; panolar/cepheler/tabelalar; esnaf ve seyyar satıcı nitelik ve nicelikleri; kapalı/yapı kapalı/ açık kamusal alanlar, vb. olacak. Disiplinlerarası olacak çalışmada, yerel halkın da çalışmaya katılmasını yüreklendiriyoruz. Ekiplerin çevreden toparlayacağı yerel malzemeler ile anlık sergiler tasarlanıp yapılacak, etkileşimli bir yüzey elde edeceğiz. Boğaz'ın karşılıklı kıyılarındaki iki semtte çalışacak ekiplerin, haftalık çalışmalarını hep beraber tartışacağız. Tüm çalışmalar, iklimsel etkiler beraberinde açık alanlarda ilerletilecek. Kamusal çevreyi keşif niteliğindeki çalışmamız, yaşadığımız yerle ilgili güncel farkındalığımızı canlandırmayı hedefliyor.

Herkese açıktır. Ekiplerin ön seçimleri sehrinesesver.com'dan kayıt formu başvurusu ile yapılacaktır.

Üsküdar ve Beşiktaş’ta Belirlenen Kentsel Açık Alanlar, 8 – 30 Kasım, Hafta sonları

Slow Down & Discover! Workshop

Generate The Sound of Your City

Telling "Sweet November in İstanbul", we would go to discover human and urban elements! Slowing down from our fast and crowded city life, we would look to our surrounding carefully. Our main themes are urban researches, urban awareness and communication with local. Our topics will be history and historical places; function and usage; water architectures; bazaars (open or closed); local people and visitors; boards/facades/signs; craftsman and peddlars, open/half open/closed urban spaces, etc. In our urban activity, at the specified places from Üsküdar and Beşiktaş, we would make near surroundings analyses, requirement research and historical & current situation documentation by productions like maps, texts, videos, illustrations, infographics, sketches, diagrams, etc.. As an interdisciplinary study, we are encouraging local people to participate. Combining local materials, interactive screens could be designed. Studying at mutually seasides of Bosphorus, weekly discussions would organized. All studies would be at open spaces with climatic factors. As a discovering public space workshop, it is supposed to raise current awareness for our living surroundings.

(Open for all citizens. Primary elections for teams made by application forms at sehrinesesver.com)

Open urban spaces at Üsküdar and Beşiktaş, 8 – 30 November, Only weekends

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Hafif Konuşmalar

SALT

Açık Sinema, SALT Beyoğlu, İstiklal Caddesi, N: 136

8 Kasım, 15.00-17.00

Katılım herkese açıktır.

Light Talks

SALT

Open Cinema, SALT Beyoğlu, İstiklal Ave.,N: 136

8 November, 15.00-17.00

This event is offered only in Turkish.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

TAK Konuşma Programı / TAK Talks Program

Tasarım Atölyesi Kadıköy / Design Atelier Kadıköy

“Tasarlasak da mı Kaplasak?”

Kategorini seç!

Belirtilen ürün çeşitlerinden birini seç.

Komşunu bul!

Mahalleliyle takımını oluştur.

Ambalajını tasarla!

Masada bulunan malzemelerle ambalajını üret.

Esnafı, ikna et!

TAK’a ziyarete gelecek olan esnafa ambalajını anlat ve onu kullanmaya ikna et.

Katılım herkese açıktır.

TAK Kadıköy, 8/11, 13:00-17:00

“Shall we design to pack it up?”

Choose your category!

Choose one from the product types.

Find your neighbor!

Create a team with the neighbors.

Design your package!

Create a packaging with the current materials.

Convince the shopkeeper!

Explain your design to the visiting shopkeeper in TAK, and try to convince him/her.

Workshop is open to everyone.

TAK Kadıköy, 8 November, 13:00-17:00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Yeldeğirmeni Oyuncak Atölyesi

Yeldeğirmeni’ndeki konfeksiyon, terzi ve kostümcülerden toplanan artık kumaşlar, tasarımcıların fikirleri ve mahallelilerin desteği ile oyuncaklara dönüştürülecek ve ve atölye sonunda mahalledeki çocuklara hediye edilecekler.

Katılım herkese (ev hanımları, terzi ve kostümcüler, tasarımcılar) açıktır.

TAK Kadıköy, 6 Aralık, 13.00-17.00

Yeldeğirmeni Toy Atelier

The waste fabric collected from tailors and dressmakers of Yeldegirmeni are being converted to toys by designers’ ideas with the support of our neighbors. The output as toys will be gifts for the kids of the neighborhood.

Everybody (housewives, tailors and dressmakers, designers etc.) can apply.

TAK Kadıköy, 6 December, 13.00-17.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Beden ve Mekan için Arayüzler

amberPlatform/BIS

“Beden eski beden değil!”

Bu bir günlük etkinlik, bedenin kapasitelerini arttıran teknolojiler üzerine sürmekte olan sanatsal araştırmaları ve bedensel harekete-ve-ifadeye odaklanan bazı uygulamaları örnekliyor. Yeni teknolojiler bedenin kapasitelerini arttırır ve bedenlerimizi dönüştürürken, biz bu etkinlikte özellikle farklı bedenlere ve bedensel farklılıklara yeni teknolojilerin perspektifinden bakmak istedik. Engelli bedenlerden değil, farklı bedenlerden söz ediyoruz; çünkü her beden kendine özgü iletişim ve işleme becerileri ile donanmıştır. Bu durumu engellilik olarak değil farklılık ve çeşitlilik olarak görüyoruz. Bedenin geleceği teknoloji ile belirleniyor. Yeni teknolojiler bedensel çeşitliliği arttırıyor, bedenin sınırlarının bulanıklaştırıyor ve beden algısını değişiyor.

Bu etkinlikte izleyiciler katılımcı. Katılımcılar performansları izleyecek, tartışmalara katılacak, gün boyu çeşitli araç ve uygulamaları deneyimleyecekler. Bütün performans ve atölyeler farlı bedenleri ve bendensel farklılıkları odağına alarak geliştirildi. Farklı bedensel kapasiteleri olan herkes davetli; beden, haraket ve mekan bedensel çeşitlilik göz önüne alınmadan ve farklı bedenlerin katılımı sağlanmadan tartışılamaz.

Katılım serbesttir.

SALT Beyoğlu, 9 Kasım, 12:00 -18:00

Interfaces for Body and Space

amberPlatform/BIS

“Body is not what it is used to be”

This one-day event presents ongoing artistic researches and some of the implementations that focus on gesture/movement based technologies extending different bodies. While new technologies extend and change the bodies we preferred to make a special emphasis on the disabilities. We call it different bodies but not disabled, since each single body has its own communication and performance capacities, which are not indeed subject of disability but divergence. Bodies’ future lays in new technologies. Technology is increasing the diversity of the bodies and blurring the borders of the body, as well as its perception.

In this day the audience is the participant. Participants will watch the presentations and discuss the topics; experience different technologies and learn and create with others along the day. All the presentations and workshops are designed for different bodies. Differently-abled people are encouraged to participate and very welcome. The technologies of body and movement in the space can only be discussed with the participation of diverse bodies.

Free Admission

SALT Beyoğlu, 9 November, 12:00 -18:00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“Kolektivite ve otorite: Tasarım ve komşu disiplinlerden yansımalar”

Kümülatif

Tasarım sürecini kolektif bir deneyim olarak tanımlamayı hedefleyen ve hiyerarşik olmayan bir girişim olan kümülatif tarafından organize edilen bu toplantıda amaç, tasarım ve komşu disiplinlerde birarada üretim kavramlarını masaya yatırmak. Katılımcılar, teorik yaklaşımlar ve bireysel mesleki deneyimlerden hareketle, otorite ve demokratikleşme kavramlarını inceleyecekler. Yuvarlak masa formatında gerçekleşecek olan bu toplantıda, Biennal katılımcıları, akademisyenler ve sanatçılar kürsüyü ve fikirlerini, dinleyicilerle olabildiğince interaktif bir şekilde paylaşacaklar.

Panel: Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, 22 Kasım, 15.00 – 17.00

“Collectivity and authority: Reflections from design and neighbouring disciplines”

Kümülatif

kümülatif, a non-hierarchical initiative that aims to define the design process as a collective experience, is organising this session to explore communal production in design and neighbouring fields. Drawing upon theoretical approaches and individual professional experiences, participants will reflect on the issues of authority and democratisation. In an informal roundtable format, Biennale participants, academics and practising artists will share the floor and ideas with the audience in an interactive way.

Talk: Galata Greek Primary School, 22 November, 15.00 – 17.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Yaratıcı Endüstrilerin Yükselişi ve Fikri Haklar

YEKON Yaratıcı Endüstriler Konseyi

Yaratıcı endüstriler 2000’li yıllardan beri küresel krize direnen, her koşulda büyümeyi sürdüren önemli bir ekonomik gerçeklik. Pazara yakın olan yaratıcı endüstrileri bünyesinde toplayan YEKON, ülkemizde yaratıcılığa verilen önemin ve desteklerin artması için çalışıyor. Aynı zamanda yaratıcı endüstrilerin ortak paydasındaki sorunları ele alıyor. Bunların başlıcası, fikri haklar. İşverenler kadar, yaratıcıların da fikri haklar konusunda desteklenmesi gerekiyor. YEKON 2013-14 dönemindeyürüttüğü İSTKA projesiyle, fikri hakların gelişimine yönelik bir yol haritası çıkarttı. YEKON Başkanı Yiğit Şardan konuşmasında bu konuyu ele alıyor.

Herkese açıktır.

Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, 29 Kasım

The Rise of the Creative Economy and Intellectual Property Rights

YEKON, Creative Industries Council of Turkey

Creative industries which become a major economical phenomenon, have enjoyed a constant growth since 2000s. YEKON, Creative Industries Council of Turkey is an advocate of creativity, a non profit working for increasing public support and incentives for the creative industries. YEKON also tackles with the problems of the member associations, intellectual property rights in particular. President of YEKON, Yiğit Şardan will address issues and problems of creative industries, particularly the need for developing awareness for intellectual property rights in Turkey.

Free Admission

Galata Greek School, 29 November

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Daan Roosegaarde Sunumu

İnsan, teknoloji ve uzay arasındaki yansımayı araştırmak üzere yarattığı sosyal tasarımlar ile tanınan sanatçı ve yenilikçi Daan Roosegaarde, Dutch Chapel’de halka açık bir konferans verecek ve aynı zamanda sanatçının çalışmalarından iki tanesi Hollanda Başkonsolosluğu’nda sergilenecektir.

Katılım herkese açıktır. Kayıt için IST-PCZ@minbuza.nl

Hollanda Başkonsolosluğu, Dutch Chapel, 4 Aralık, 19.30

Presentation by Daan Roosegaarde

Artist and innovator Daan Roosegaarde (1979) is internationally known for creating social designs that explore the reflection between people, technology and space. He will bring two of his art/technology pieces to Istanbul; they will be exhibited at the Consulate of the Netherlands.

During the design biennial Daan Roosegaarde will be in Istanbul for 5 days. He will give a lecture open

for public at the Dutch Chapel at the Istiklal street (Consulate General of the Netherlands). Roosegaarde has won several prices such as INDEX award 2013, Dutch Design Award and the Charlotte Kohler Award in 2012.

Open to public. Please register at IST-PCZ@minbuza.nl.

The Consulate of the Netherlands., Dutch Chapel, 4 December, 19.30

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Hackathon: Teknoloji Aracıyla Sosyal Yenilik Tasarımı

THINGS

Proje kapsamında yapılacak çağrı ile teknoloji aracılığıyla fark yaratmak isteyen bireyler, sivil toplum kuruluşları veya resmi olmayan oluşumlar 9 Ekim ve 10 Kasım tarihleri arasında yourthings.org adresi üzerinden fikirlerini sunabilecekler. Fikirler jüri tarafından değerlendirilecek ve 7 fikir seçilecektir. Things ekibi 17 Kasım’da açıklanacak olan seçilmiş projelere 13 Aralık’a kadar mentorluk ve uzman desteği sağlayacak. Mentor desteğiyle fikir sahipleri, tasarımcı ve kod yazanlar ile birlikte 2 hafta boyunca proje fikri geliştirip, projeleri demo haline getirmek için 2-günlük Hackathon etkinliğinde çalışacaklardır.

TAK Kadıköy, 13 – 14 Aralık

Hackathon: Social Innovation Design with Technology

THINGS

The ‘Challenge’ (an open call for ideas) will be launched in October 9th. An individual, NGO or an inofficial initiative will be able to claim their ideas on yourthings.org. The jury will evaluate the ideas and seven of the submitted ideas will be chosen (The selected projects will be made public by the jury). The Things team will support the idea owners by mentorship and expertness. The idea owners will work with mentors, designers and coders; and finalize their project ideas in 2 weeks, before working the ideas up into demos that will happen in Hackathon event.

The main aim of the Hackathon is to create project demos in a creative space. There will be mentors and experts that will support the seven teams during Hackathon.

The applications can be made between October 9th and November 10th.

TAK Kadıköy, 13 – 14 December

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Her Yer Bahçe / Everywhere is a garden

Her yer bahçe, Ek-Biç Kütüphanesi’ni tamamlayan bir programdır.

Kent bahçeciliğine dair amatör ve uzman sunumlar ve atölye çalışmalarıyla olası kent bahçeciliği yöntemleri kadar alternatif yollarını da sergilemeyi hedefler.

www.ekbicyeic.com

Everywhere is a garden is a complimentary program to the Ek-Biç Library.

It aims to illustrate alternative approaches to urban gardening through presentations and workshops by professionals and dedicated amateurs. Please join us at the events below, and follow us on www.ekbicyeic.com

Sunum ve Atölyeler

Ek-Biç Kütüphanesi

Andrew Merritt ve Paul Smyth

İngiliz kolektif Something & Son, kendi sanat pratiklerini ve bienal mekanında inşaa ettikleri dikey bir ortak kent bahçesi örneği olan Ek-Biç Kütüphanesi hakkında konuşacak ve bunun Taksim Meydanı yakınındaki daha kapsamlı bir kentsel tarım projesi olan Ek-Biç, Ye-İç’le bağlantısını anlatacak.

Andy & Paul will discuss their artistic practice, and present the Ek-Biç Library, the communal vertical allotmentthey envisioned for the Biennial site, and its relationship with the larger urban farming project Ek-Biç, Ye-İç located at Taksim Square.

Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, Kemeraltı Cd No: 49,

02 /11, 11:00-13:00

Balkon Bahçeciliği

Leyla Kabasakal ve Murat Doğan

Balkon bahçeciliğini anlatırken, 3m2’lik balkonunda tasarlayıp uyguladığı aqua ponic sistemi adım adım sunacak.

Leyla and Murat will discuss various approaches to balcony gardening, and step-by-step go overthecustom aquaponic system Murat built on his balcony of 3m2.

The talk will be held in Turkish.

Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, Kemeraltı Cd No: 49,

08/11, 10:30-12:30

Çatı Bahçeciliği

Shaul Shaham

Shaul Cihangir’deki çatı bahçesinde hem kendi hikayesini anlatacak, hem de çatı bahçeciliğiyle ilgili ipuçlarını paylaşacak.

Cihangir’deki bir çatı bahçesinde, 22/11, 10:30 - 12:30

Bu atölye çalışmasına katılım 15 kişi ile sınırlıdır. Katılmak için lütfen info@ekbicyeic.com adresine mesaj atınız.

Shaul will share his story of rooftop gardening, and demonstrate the edible plants he is growing on his rooftop with tips on how to get started and avoid some pitfalls.

22/11, 10:30 - 12:30

This workshop is limited to 15 people. To register, please send ane-mail toinfo@ekbicyeic.com.

Gerilla Bahçecilik

Arzu Türk ve Murat Hot

Dünyadan ve Türkiye’den gerilla bahçeciliği örnekleri sunacaklar. Sunumu takip eden atölye çalışmasında hep birlikte tohumlara ve killi toprağa dalıp tohum bombaları yapacağız. Dilerseniz, bu çalışmaya kendi tohumlarınızı getirerek katkıda bulunabilirsiniz.

Arzu and Murat will share stories of guerrilla gardening in Turkey and around the world. After the presentation, a workshop will be held to demonstrate how to prepare seed-bombs.

Contributions of seeds welcome.The talk will be held in Turkish.

Ek-Biç, Ye-İç, Taksim, İnönü Cad. No: 9, 06/12, 10:30 - 12:30

Yürüyüş Rotası

Ek-Biç Kütüphanesi Ek-Biç, Ye-İç’e taşınıyor

Ek-Biç Kütüphanesi’nde yetişmiş olan bitkileri Bienal’in son gününde hep beraber Taksim’deki Ek-Biç- Ye-İç’e taşımaya ve orada yerel bahçe ve bostanlardan gelen ürünlerle hazırlanmış çorba ve salataları tatmaya davet ediyoruz.

Galata Özel Rum İlköğretim Okulu’ndan Taksim’deki Ek-Biç, Ye-İç’e, 14/12, 11:00-15:00

We invite you to carry the plants grown at the Ek-Biç Library to Ek-Biç Ye İç for a meal of soups and salads.

14/12, 11:00-15:00

*Ek-Biç Ye-İç ,yoğun yapılaşmış kentsel bir cevrede sürdürülebilir bir yaşam için stratejiler sunmayı amaçlayan ve Taksim Meydanı yakınında yer alan deneysel bir sosyal girişimdir.

*Ek-Biç Ye İç is an experimental social venture located at the edge of Taksim Square that aims to showcase strategies for sustainable living in a densely-built urban environment.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Enformel Akademi

Aslı Kıyak İngin - Made in Şişhane

Antrepo/ Şişhane-Galata Bölgesi Zanaat Atölyeleri, 1/11 – 14/12

Enformel Akademi, Made in Şişhane öncülüğünde, Şişhane-Galata bölgesi ve çevresindeki zanaat ağının bölgeye yayılmış informal bir akademi mantığı ile sürdürülmesi projesidir. Bölgenin açık bir akademiye dönüştürüleceği projede kente, tasarıma ve üretime dair yeni olasılıklar araştırılacak; birbirini izleyen ve tetikleyen etkinlikler ile karşılıklı bilgi, deneyim paylaşımları ve kolektif üretim ortamları yaratılacaktır. Akademi, bulunduğu zanaat mahallesinin geleceği için kendi içinden ve dışından aktörler arası ilişkiler kurarak katalizör görevi görmeye çalışacaktır. Bienal süresince yürüyüş, konuşma & tartışma, atölye ve müdahale çalışmalarının yer alacağı bir dizi etkinlik gerçekleşecektir.

Daha fazla bilgi için: www.InformalAcademy.net

“Yakın ve Uzak: Zanaat Kültürü Geçici Müzesi“

Tartışma Programı

Nicoline Dorsman, Onur Karaoğlu, Aslı Kıyak İngin

Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, 7/11, 18.00

(Simültane tercüme yapılmayacaktır / Simultaneous translation will not be offered)

Yürüyüş & Atölye

Nicoline Dorsman ve Aslı Kıyak İngin

Galata Kulesi Meydanı, 8/11, 11.00

Atölye Çalışması

Design Academy Eindhoven, İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ve Made in Şişhane

8-12/12

Yürüyüş Rotası

Şişhane & Galata Bölgesi, 13/12, 11.00

Tartışma Programları

“Bir Sonraki Günün Emeği”

Artin Aharon, Pelin Tan, Aslı Kıyak İngin

Harunlar Mekanik, 7A Tatar Bey Sok. Galata, Beyoğlu, 13/12, 18.00

“Zanaatkar: Bilgi ve Deneyimden Paylaşıma”

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ID 202 Öğretim Görevlileri, Öğrencileri ve Zanaat Atölyeleri, Antrepo 7, 27/12, 16.00

“Önlüğü Çekip Çalışma Sevdası”

Turgay Ebcim, Sevgi Ortaç, Aslı Kıyak İngin

Efsane Avize, Yolcuzade Mektebi Sokak, No:14 Kat:3 Şişhane, 4/12, 18.00

Turistler İçin Tasarım Kılavuzu

Atölye & Sergi

Sabine Voggenreiter, Pierre Kracht, Aslı Kıyak İngin

13 – 18/11

Yürüyüş & Sunum, 22/11

Tartışma Programları herkese açıktır.

Yürüyüş Rotası etkinlikleri için önceden kayıt gerekmektedir.

Informal Academy

Aslı Kıyak İngin - Made in Şişhane

Antrepo / Şişhane-Galata District Crafts workshops, 1/11 – 14/12

Under the leadership of Made in Şişhane, Informal Academy project aims to sustain the craft network in Şişhane-Galata and the surrounding area by an informal academy which spread across the region.

During the biennial, the series of events, including tours, talk & discussion programme, workshops and interventions, will be held.

More information at www.informalacademy.net

“Near and Far: The Temporary Museum for Craft Cultures”

Talk & Discussion

Nicoline Dorsman & Onur Karaoğlu & Aslı Kıyak İngin

Galata Greek School, 7/11, 18.00

Walk & Workshop

Nicoline Dorsman & Aslı Kıyak İngin

Galata Tower Square, 8/11, 11.00

Workshop

13/11


Zanaat &Emek &Eğitim

Craft & Labour & Training


13/11, 18.00 - Artin Usta'nın Atölyesi / Artin Usta's Workshop

Konuşma & Tartışma / Talk & Discussion

"Bir Sonraki Günün Emeği" / "Labor of the Day After"

Artin Aharon/ Zanaatkar-Galata, Pelin Tan/ MAÜ Mimarlık Fakültesi, Aslı

Kıyak İngin/Made in Şişhane

Adres: Harunlar Mekanik, 7A Tatar Bey Sok. Galata, Beyoğlu


Design Academy Eindhoven & İstanbul Bilgi University

Department of Industrial Design & Made in Şişhane,

8-12/12

Walk

Nicoline Dorsman & Aslı Kıyak İngin

Şişhane & Galata Bölgesi, 13/12, 11.00

Talk & Discussion Program

“The Next Day’s Work”

Artin Aharon, Pelin Tan, Aslı Kıyak İngin

Harunlar Mekanik, 7A Tatar Bey Sok. Galata, Beyoğlu, 13/12, 18.00

“Craftsman: From Knowledge and Experience to Share”

İstanbul Bilgi University Department of Industrial Design ID

202 Öğretim Görevlileri, Students and Craft workshops, Antrepo 7, 27/12, 16.00

“For the Love of Donning an Apron and Getting to Work”

Turgay Ebcim, Sevgi Ortaç, Aslı Kıyak İngin

Efsane Avize, Yolcuzade Mektebi Street, No:14 3rd Floor Şişhane, 4/12, 18.00

Design Manual for Tourists

Workshop & Exhibition

Sabine Voggenreiter, Pierre Kracht, Aslı Kıyak İngin, 13 – 18/11

Walk & Presentation, 22/11

Notes Talks & Discussions are public.

Registration is required for Walks.


IN.FORMAL academy

2. Istanbul Tasarım Bienali işbirliğinde

 

“Turistler için Tasarım Kılavuzu”

Sabine Voggenreiter, Pierre Kracht ve Aslı Kıyak İngin ile atölye çalışması


14/11, 10.00 Tanışma ve Tanıtım Sunumları, Antrepo 7
14/11-17/11, Atölye, Galata ve Şişhane Zanaat Atölyeleri
18/11, Sunum

İstanbul’daki kent içi zanaat mahalleleri, tepeden inme yaklaşımların ve kentsel dönüşümün parçası olan kent vizyonlarının ve planlama kararlarının sonucu olarak yok olma tehdidi ile karşı karşıyadır.  Bu sürecin bir uzantısı olarak Galata-Şişhane bölgesindeki  zanaat atölyelerinin kaldırılması ve yerine turizm ve hizmet sektörlerinin getirilmesi hedeflenmektedir. Turistler için Tasarım Kılavuzu Atölyesi, bölgedeki zanaat atölyeleri ve turizm arasındaki bu gerilimli ilişkiden yola çıkarak  her ikisinin birlikteliğini barındıran yeni bir gelecek tahayyülünü gündeme getirecektir. Atölye kapsamında üretilmeye çalışılacak olan “tasarım kılavuzu” bu noktada turizm ve bölgedeki zanaat atölyeleri arasında  bir nevi iletişim ve bağlaç görevi görmeye çalışacaktır. Bölgedeki zanaat atölyelerinin sürdürülebilirliği için mevcut turizm vizyonları ters-yüz edilerek yeniden tanımlanabilir mi? Atölye kapsamında kentsel bağlamda yürütülen çalışmalarda hem zanaat atölyeleri hem de turizm perspektifinden bakılacaktır. Bu noktada atölyelerin üretim kabiliyetleri değerlendirilmeye çalışılırken yeni bir turizm deneyimi ve bunun ürünleri de ortaya konacaktır. Bu kapsamda tasarımın rolü tartışılırken açık kaynak tasarım yaklaşımının yer alacağı kılavuzlar Galata-Şişhane bölgesinde dağıtılarak kullanıma ve etkileşime sunulacak; süreç geçici bir sergi ile de desteklenecektir.

Atölyenin odaklanacağı bazı sorular:

-Turizm ve zanaat atölyeleri arasında ne tür ilişkiler kurulabilir?

-Bölgedeki üretim süreci ve ürün üretimi, turizm için yeni bir deneyim alanı yaratabilir mi?

-Turistler zanaat atölyelerinin yeni müşterileri olabilir mi?

Atölye tüm tasarım disiplinlerine ve aynı zamanda sosyal disiplinlere de açıktır. Lisans, Yüksek Lisan Öğrencileri ve aynı zamanda genç profesyoneller katılabilir.

Atölye dili İngilizcedir.

Katılım için kayıt: IN.FORMAL academy Web Sayfası


IN.FORMAL academy

In collaboration with 2nd Istanbul Design Biennial

 

“Design Manual for Tourists”

A workshop by Sabine Voggenreiter, Pierre Kracht and Aslı Kıyak İngin

14/11-17/11, Workshop - Antrepo 7

18/11, Presentation 

Craft neighbourhoods in Istanbul are under threat by the city politics and master plan decisions which are the part of transformation process and top down approach. Related to this process the craft neighbourhood in Galata- Şişhane District will be replaced with the tourism and service sector. The workshop “Design Manual for Tourist”  will focus on tension between craft workshops and tourism, and try to define a new future which is cover both of them togetherness in the city. The design manual will be a kind of communication & connection tool between craft and tourism. We will search and discuss if it is possible to redefine and reverse the tourism visions and habits to sustain the craft neighbourhood. The research will be made in its urban context that covers both tourism and atelier’s perspectives. The role of design within craft workshops and tourism will be defined. During the workshop, we will enlarge the potential of the craft workshops in Sishane and create new productive tourism experiences and products. The open source design approaches will be used in the manual which will be hand out in the Galata-Şişhane district. There will be a temporary exhibition in Galata Tower Square and also in Antrepo 7 at the end of the workshop.

Workshop focus on some questions:

- What kind of relations can be constructed between craft and tourism?

- Could a production process and producing a product be a part of touristic experience?

- Could a tourist be a new customer for the craft workshops?

 

Notes:

The workshop will be open to all design disciplines like product design, graphic design, architecture, urban planning, and also open to social disciplines.

The workshop is open to undergraduate and post graduate students and also young professionals.

The workshop language: English

Registrations : IN.FORMAL academy Web Page-----------------------------------------------------------------


WORKSHOP. THE NEW LOCALITY BY DESIGN CRIT 

MEKAN: MIXER


ATÖLYE ÇALIŞMALARI:


Ahşap fontlar ile slogan baskı

Tarih: 1-2 Kasım 2014, 16:00-18:00

Sanatçı: Robert Chwałowski

Anahtar kelimeler: tipo baskı, linotip, baskı atölyesi

Nedir? Varşova’daki Cardinal Stefan Wyszyński Üniversitesi’nin akademik tipografi dersinin yöneticisi olan Robert Chwałowski, tipo baskı, linotip (metal/ahşap harfler ile polimer plakaların  kullanıldığı) baskı tekniklerinde uzman bir baskı sanatçısı. Back-street Letterpress House isimli bir baskı dükkanına sahip olan Chwałowski, çeşitli malzemeler üzerine tipo baskı tekniklerini izleyicilerle paylaşacak, tişörtler üzerine uygulama yapacak.


Risografi baskı atölyesi

Tarih: 8 Kasım 2014, 15:00-18:00

Sanatçı: Studio Arizona

Anahtar kelimeler: risografi, baskı tasarımı, çoğaltım, keşif

Nedir? Risografi nedir? Riso baskı sistemi nasıl çalışır, neden popülerdir? Bu teknolojiyi kullanarak üretilmiş en ilginç tasarımlardan örnekler nelerdir? Poznan’dan Michał Loba ve Piotrek Łożykowski tarafından kurulan bir baskı tasarımı ve risografi atölyesi olan Studio Arizona yaklaşık bir hafta boyunca Mixer’de yapacakları çalışmaların sonucunda, 8 Kasım’da katılımcılar ile birlikte risografi makinesinin ve bu makinenin üretimlerinin sınırlarını keşfedecek. 


‘Samizdat’ baskı atölyesi

Tarih: 15-19 Kasım 2014, 16:00-18:00

Sanatçı: Robert Kwiatek

Anahtar kelimeler: samizdat, şehir, bildiri, dayanışma

Nedir? Tesfir / çoğaltma nedir? Yüzlerce, binlerde hükümet karşıtı basılı yayın, malzeme 1980‘lerde Polonya’da basıldı? Komünist Polonya’da yeraltı, yasa dışı dağıtım gerçekleşti ve yasa dışı matbaalar çalışabildi? Gdańsk’taki dayanışma örgütü Federation of Fighting Youth ‘’Solidarity’’nin kurucularından, Polonyalı fotoğrafçı, baskı sanatçısı ve yayıncı Robert Kwiatek, 15 Kasım’dan itibaren Mixer’de çalışacak, 16 Kasım günü bir atölye çalışması ile çeşitli baskı makine ve tekniklerini kullanarak, İstanbul ile ilgili bir ‘’samizdat’’ üretecek.


KONUŞMALAR:


TİPOAKTİVİZM NASIL OLUR?

Konuşmacılar: Marian Misiak, Katarzyna Roj

Tarih: 9 Kasım 2014

Saat: 16:00-18:00

 

Fontları kullanarak bir şehri değiştirebilmek mümkün müdür? ''Tipoaktivizm'' kavramı nereden geliyor? Tipografi, dönüşümün bir aracı olabilir mi? Bir tipografi aktivisti nasıl olunur? Bir araştırmacı ve tipografi sanatçısı olan Marian Misiak ile BWA Wrocław-Galleries of Contemporary Art'ın eğitim ve sergi programı yöneticisi Katarzyna Roj, Wroclaw'da geçtiğimiz 4 senedir gerçekleştirilen tasarım aktivizmini örnek olarak kullanarak ''tipoaktivizm'' ile bağıntılı kavramlardan bahsedecekler.

 

GÖRSEL İLETİŞİM ARACI OLARAK SOKAK SANATI

Tarih:15 Kasım 2014

Saat: 16:00-18:00

Konuşmacılar: Ewa Zielinska ve Franciszek Cieślak (Culture-making Association Miastodwa), Marcin Rutkiewicz

İşaretler, harfler ve yazılar politik bir öneme sahip olabilir mi? Sosyal ve politik aktivizm şehrin duvarları ve parmaklıklarında nasıl ifade bulur? Peki şehri tabela ve afişler yoluyla değiştirmek mümkün müdür? Harfler, esnaf ve zanaatkarlarla işbirliği içerisinde nasıl tasarlanmalıdır? Bir sokak sanatı küratörü olan Marcin Rutkiewicz Polonya'daki grafiti alanının tarihini sunacak, tasarımcı Jan Cieślak ise, sosyolog Ewa Zieleniecka (MiastoDwa Derneği) ile birlikte güncel kentsel tipografi ile katılımcı tasarım hakkında konuşacak.


TASARIM LABORATUVARI

Tarih: 4-9 Kasım 2014

Sanatçılar: Katarzyna Roj, Filip Zgórski ve Michał Loba ile Piotrek Łożykowski (Studio Arizona)

Anahtar kelimeler: risografi, slogan, samizdat, kolektif, şehir

Nedir? Sayısız proje ve serginin küratörlüğünü yapmış, BWA Wroclaw sergi programları yöneticisi Katarzyna Roj, Varşova’da bir tasarım stüdyosu sürdüren ve özellikle editöryel tasarım, kitaplar, kimlik, sergi ve poster tasarımı ve illüstrasyonlarına odaklanan Filip Zgórski, Studio Arizona sanatçılarıyla bir araya geliyor. Tasarım laboratuvarı süresince her gün şehri gezip duvar yazılamaları ve grafitilerin fotoğraflarını çekecek olan tasarımcılar, bunlardan yola çıkarak ‘’samizdat’’lar, yani geleneksel bildiriler hazırlayacak. #TheNewLocality hashtag’ini kullanarak, veya proje alanı Mixer’de bulunan tahtaya asarak fotoğraflarınızı iletebilir, projenin parçası olabilirsiniz. 9 Kasım Pazar günü 14:00’te ise, Studio Arizona deneyimleri üzerine bir konuşma yapacak.

------

Tarih: 11-16 Kasım 2014

Sanatçılar: Agata Szydłowska, Marcin Rutkiewicz ve Robert Kwiatek

Anahtar kelimeler: dayanışma örgütü, kamusal alanda sanat, yayın, aktivizm

Nedir? Bir tasarım eleştirmeni ve küratör olan Agata Szydłowska, Design Critique Platform’un da kurucularından. Japonya, Küba, Rusya ve Almanya gibi dünyanın birçok yerinde grafik tasarım sergileri organize etti, 4 dilde birçok makalesi yayınlandı. Gdańsk’taki dayanışma örgütü Federation of Fighting Youth ‘’Solidarity’’nin kurucularından Robert Kwiatek ise fotoğrafçı, baskı sanatçısı ve yayıncı. Marcin Rutkiewicz, kamusal alanda sanatı destekleyen ve belgeleyen Outdoor Art Foundation’ın kurucusu ve yöneticisi, Varşova’daki Forty / Forty Gallery’nin yazar ve küratörlerinden. Bu üç tasarımcı, İstanbul’da bir araya gelerek Tasarım Laboratuvarı kapsamında, kamusal alan odaklı deneysel işler üretecekler.


KONUK TASARIMCI PROGRAMI

Tarih: 6-12 Kasım 2014

Sanatçı: Marian Misiak

Anahtar kelimeler: tipografi, font tasarımı, konuk sanatçı, grafik tasarım

Nedir? Workshop.The New Locality, Polonyalı tasarımcıları Mixer’de ağırlıyor. Varşova’da sosyoloji ve İngiltere’de Reading Üniversitesi’nde tipografi ve grafik iletişim eğitimi alan Marian Misiak, Londra ve Polonya’nın çeşitli yerlerinde, Leh kültürü üzerine birçok projede çalıştı, sayısız dergi ve gazeteyle işbirliği yaptı. Tipografi üzerine araştırmalar yapan Misiak, aynı zamanda bir font ve grafik tasarımcısı. Konuk tasarımcılığı süresince ise, Cumhuriyet’in kuruluşu ve harf devrimine odaklanarak Osmanlıca, arap alfabesi, Türkçe ve Latin alfabesinin ilişkilerini araştırarak araştırma çıktılarını Mixer’de izleyici ile paylaşacak.

----------

Tarih: 12-19 Kasım 2014

Sanatçılar: Ewa Zielinska ve Franciszek Cieślak (Miastodwa)

Anahtar kelimeler: sosyoloji, ortak alan, katılımcı tasarım, iletişim tasarımı

Nedir? Kültür Oluşturma Derneği “Miastodwa”, sosyologların yaratıcı davranmasını ve tasarımcıların sosyal öğeyi çerçevelemesini sağlamak için oluşturulmuş bir kurum. Bir sosyolog ve arabulucu olan, ortak şehir alanlarında katılımcı tasarım konusunda araştırmalarına devam eden Ewa Zielinska ile “iletişim tasarımı”nın geniş, sosyal bir aktivite olması konsepti üzerinde çalışan, aynı zamanda yerel tasarımı ve şehirlerin görsel kültürlerini belgeleyen Franciszek Cieślak tarafından kurulan Miastodwa, tasarımın sosyal bağlamda rolü üzerinde deneyler yapıp, soyut fikirleri elle tutulabilir çözümlere dönüştürüyor. 


---------

Tarih: 14-18 Kasım 2014

Sanatçılar: Jan Bajtlik ve Mert Tügen

Anahtar kelimeler: hikaye, illüstrasyon, kolektif üretim, çocuk kitabı

Nedir? Jan Bajtlik, çocuk kitapları, fontlar, posterler ve illüstrasyonlar, kültürel etkinlikler ve sosyal projeler için görsel kimlikler üretmiş ve çocuklar için tipografi atölyeleri düzenlemiştir. İllüstrasyonları “Time Magazine”, “The New York Times”, gibi bir çok yerde yayınlandı, sayısız ödül aldı. Mert Tügen ise Anadolu Üniversitesi, Çizgi Film mezunu bir illüstratör. Işleri Bant Dergi başta olmak üzere birçok dijital ve basılı ortamda yayınlandı, birçok sergiye katıldı. Program öncesi birbirleriyle tasarımları üzerine anahtar kelimeler ve ilham aldıkları sanatçıları paylaşan iki illüstratör, program süresince her gün bir araya gelerek ortak bir hikaye üretecekler.


WORKSHOP. THE NEW LOCALITY BY DESIGN CRIT 

VENUE: MIXER


WORKSHOPS:


SLOGAN PRINTING WITH WOODEN FONTS

Dates: November 1-2, 2014

Time: 16:00-18:00

Artist: with Robert Chwałowski

Keywords: letterpress, linotype, print workshop

Info: Robert Chwałowski is the chief director of the Academic Typography Course at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. He is also an expert and enthusiast of letterpress printing, where metal / wood type and polymer plates are used. Chwałowski, who runs a print shop called Back-street Letterpress House, will share different techniques of letterpress and linotype printing and apply slogans on t-shirts with the letterpress machine.

-----------

HOW TO RISO

Date: November 8, 2014

Time: 15:00-18:00

Artists: ‘How to Riso’ with Studio Arizona

Keywords: risography, print design, multiplication, discover

Info: What is a Risograph? How does the Riso printing system work, and why is it so popular? What are the most interesting examples of designs which make use of this technology? Michał Loba and Piotr Łożykowski (Studio Arizona) will talk about the history of the Risograph, present the best designs, and discuss their own projects. Moreover, they will give a lecture and will discover, with the audience, the risography machine and its prints’ limits.  

----------

HOW TO SAMIZDAT?

Date: November 16, 2014

Time: 16:00-18:00

Artist: Robert Kwiatek

Keywords: samizdat, city, urban, solidarity

Info: What is a “duplicator”? How were hundreds of thousands of anti-government publications printed on this machine in Poland in the 1980s? How did the huge underground circulation of information become established in Communist Poland, and how did illegal printing-houses function? Robert Kwiatek, an activist, printer and one of the leaders of the Federation of Fighting Youth, will present simple printing techniques and talk about anti-government activities in Poland in the 1980s.On November 16th, Kwiatek will also print a ‘’samizdat’’ about Istanbul using different printing machines and tecniques, which is the last phase of its production.

----------


LECTURES / TALKS


HOW TO TYPO ACTIVISM

Lecturers: Marian Misiak, Katarzyna Roj

Date: November 9, 2014

Time: 16:00-18:00

How is it possible to use fonts to change a city? Where did the concept of “typoactivism” come from? Can typography be an instrument of transformation? How to be a typography activist? Marian Misiak, a researcher and typographer, and Katarzyna Roj, the director and author of the education and exhibition programme at the BWA Wrocław-Galleries of Contemporary Art, will talk about the concepts involved in “typoactivism”, using as an example the design activism carried out over the past 4 years in the Polish city of Wrocław.

--------

STREET ART AS VISUAL COMMUNICATION

Date: November 15, 2014

Time: 16:00-18:00

Lecturers: Ewa Zielinska and Franciszek Cieślak (Culture-making Association Miastodwa), Marcin Rutkiewicz

Can signs, letters and inscriptions have political significance? How does social and political activism find expression on urban walls and fences? Is it possible to alter the city by means of signs and banners? How to design letters in cooperation with artisans and shopkeepers? Marcin Rutkiewicz, a curator of street art, will present the history of the Polish graffiti scene, and Jan Cieślak, a designer, together with sociologist Ewa Zieleniecka (MiastoDwa Association), will talk about contemporary urban typography and participatory design.

------

DESIGN LAB

Dates: November 4-9, 2014

Designers: Katarzyna Roj, Filip Zgórski, Michał Loba and Piotrek Łożykowski (Studio Arizona)

Keywords: risography, slogans, samizdat, collective, urban

Info: Studio Arizona designers come tohether with Katarzyna Roj, who is the director and author of the education and exhibition programme at the BWA Wrocław and the curator of numerous exhibitions and projects; and Filip Zgórski, who runs a design studio based in Warsaw and is specializes in editorial / book / identity / exhibition / poster design and illustration. During the design lab, the artists will wander around the city and take photograpghs everyday,  and then prepare specially made ‘’samizdat’’s. Anyone who wants to take part can deliver their photos either by using the hashtag #TheNewLocality or by pinning them on the open board at Mixer.

-------

Dates: November 11-16, 2014

Artists: Agata Szydłowska, Marcin Rutkiewicz and Robert Kwiatek

Keywords: solidarity, organization, public space art, publishing, activism

Info: Agata Szydłowska, who is a design critic and curator, is one of the founders of Design Critique Platform. She is an author of several dozen articles on design published in 4 languages and she has co-ordinated and organised numerous graphic design exhibitions in many countries including Japan, Germany, Cuba and Russia. Robert Kwiatek is one of the leaders of the Federation of Fighting Youth “Solidarity” in Gdańsk, and he is a photographer, printer, and publisher. And Marcin Rutkiewicz, founder and president of the Outdoor Art Foundation documenting and promoting public art, is an author and curator of Forty / Forty Gallery in Warsaw. These three different artists will come together in Istanbul and create experimental graphic design works focusing on public space during the Design Lab.

-------

DESIGNERS IN RESIDENCE

Dates: November 6-12, 2014

Artist: Marian Misiak

Keywords: typography, font design, residency, graphic design

Info: Marian Misiak, who studied sociology at the University of Warsaw and type design at the University of Reading, is a passionate multi-script typography researcher, type and graphic design. She collaborated with numerous magazines and newspapers in his homeland, worked on numerous projects connected with Polish culture. During his residency in Istanbul, the artist will look into the relations between Ottomanish, arabic alphabet, Turkish and latin alphabet focusing on the founding of the Republic and alphabet reform; and later on share the outputs with the viewers at Mixer. 

--------

Dates: November 14-18, 2014

Time: 15:00-18:00

Artists: Jan Bajtlik and Mert Tügen

Keywords: story, illustration, collective production, children’s books

Info: Jan Bajtlik has designed several children’s’ books, fonts, posters and illustrations, visuals identifications for cultural events, social projects, and has also conducted typography workshops for children. He has cooperated with numerous publications like TIME magazine, and The New York Times among others and received many awards. Mert Tügen is an illustrator graduated from the Animation department in Anadolu University. His works has been published on many online and printed media, and took part in many exhibitions. The two artists will exchance keywords and inspirations on their artworks before the workshop begins, and will come together everyday to create a collaborative story. During their time in the workshop, viewers can visit Mixer everyday and contribute to the story.

-----------

Date: 12-19 Kasım 2014

Artists: Ewa Zielinska and Franciszek Cieślak ( Culture-making Association Miastodwa)

Keywords: sociology, urban areas, collaborative design, communications design

Info: The culture-making association "Miastodwa" was established to support sociologists in creative approach and to encourage designers to take into account the social context. The association conducts research on the city and its grassroots cultures. Founded by Ewa Zielinska, who is a sociologist and mediator and who conducts a research on participatory design of common urban spaces; and Franciszek Cieślak, who works on the concept of “communication design” as a broad, social activity and at the same time documents vernacular design and cities’ visual identity; Miastodwa experiments with the role of design in a social context and turn abstract ideas into tangible solutions.


-------------------------------------------------------------------------

"AKILLI YAŞAM (...) AKILLI TASARIM" ATÖLYELERİ 

"SMART LIFE (...) SMART DESIGN" WORKSHOPS


Jacob de Baan, 18/11, 4/12 - 14.30 - 15.30, ortak alan / biennial hub

Rianne Koens, 22/11, 27/11, 13/12 - 15.00 - 16.00, ortak alan / biennial hub

 

JACOB DE BAAN

Tasarımcı Jacob de Baan, lambalarının yapımının altyapısını gösterecek ve katılımcıları birçok muhtemel kombinasyonda SAFIR lamba inşa etmeye davet edecek. Katılımcılar tasarım sürecini, eskiz ve 3D çizimden son aşamasına kadar gözlemleme fırsatı bulurken, yeni kombinasyonlar biçmeye de çalışacaklar. 

SAFIR lambalar ince, yarı saydam, toprakta çözünebilir polimer, Hint keneviri, akrilat ve/veya huş levhalardan oluşuyor. Bu levhalar, enerji tasarruflu lamba içeren standart bir elektrik ampulü soketiyle bir arada tutuluyorlar. Tutkal veya vida kullanılmıyor, bu da atık ayrımında kolaylık sağlıyor. SAFIR, çevresel zararlar ve yüksek nakliye ücretlerinden kaçınmak için verimli bir şekilde yassı bir kutu içinde paketleniyor.  

RIANNE KOENS

Rianne Koens, İstanbul Tasarım Bienali sırasında “akıllı tasarım (...) akıllı yaşam” sergisinde gösterilen üç tasarım ürününü sunacağı üç atölye yönetecek. 

1. Otura

Otura® tasarımı, samimiyetle tasarlanmış, ayrı ayrı istiflenebilir çekmeceler sunuyor. Bu bileşenlerle, yüksek ve alçak kabinler, yan masalar, yatak başları ve tabureler hayal edilebiliyor. 

Kısa bir sunumdan sonra, Rianne katılımcıları Otura’nın mekân içindeki farklı kombinasyonlarını denemeye davet edecek. Evdeki birçok ihtiyacın görünüşte basit bir nesneyle nasıl karşılayabileceğini gösterecek. 

Katılımcılar ayrıca Otura için özel olarak üretilmiş bir iPad uygulamasında yaratıcılıklarını kullanabilirler. 

2. Peelpride

Peelpride, meyve kabuklarını yiyecek ve içecek için tat kuvvetlendirici olarak kullanan bir dizi mutfak gereci. Kabuklar, ince doğrandıklarında kurutulup öğütülerek yiyecek ve içecekler için tat kuvvetlendirici olarak kullanılabiliyorlar. Yepyeni bir tat dünyası yaratılıyor ve esin kitabına yazılıyor. 

Bir tasarımcı sunumunun ardından, Rianne, Peelpride’ın nasıl kullanıldığını gösterecek. Basit bir hareket, bir sürü organik maddenin çöpe atıldığı günlük bir rutini dönüştürebilir ve güzel ve kullanışlı bir tat koleksiyonu yaratabilir.    

3. Lamba Turca

Lamba Turca, kolay tutuşan bir kâğıdın Türk ev kadınlarınca katlanmasıyla yapılan, bu ev kadınlarına biraz para kazanma imkânı da sunan bir sosyal aktivite. 

Rianne Koens, katılımcıları yapım deneyimine katarak bu özel lambanın nasıl üretildiğini gösterecek. 


JACOB DE BAAN

Designer Jacob de Baan will show the background making of his lamps and invite participants to try building SAFIR in its many possible combinations. Participants will be able to observe the design process, from sketch and 3d drawing to final realization as well as try to cut out new combinations.

SAFIR lamps consists of thin translucent sheets of biodegradable polymer, jute, acrylate and/or birch, held together by a standard light bulb socket containing an energy-efficient lamp. No glue or screws are used, which allows for easy waste separation. SAFIR is efficiently packed in a flat box to avoid environmental damage and high transportation costs.

RIANNE KOENS

Rianne Koens will lead 3 workshops during Istabul Design Biennale in which she will present 3 design products shown in "smart design (...) smart life" exhibition.

1. Otura

Otura® design offers friendly designed, separate stackable drawers. With these components both high and low cabinets, side tables, bedsides table and stools are conceivable.

 After a brief presentation, Rianne will invite participants to try different combinations of Otura in the space. She will show how to meet many domestic needs with an apparantely simple object.

Participants can use their creativity also on an iPad application specifically developed for Otura.

2. Peelpride

Peelpride is a serial kitchen tools to use fruit peels as flavour enhancers for food and drinks. Thin peeled, the peel can be dried and grinded to use as a flavour enhancer for food and drinks. A complete new world of tastes is created and written in the inspiration book 

After a designer's presentation, Rianne will show how to use Peelpride. A simple gesture can transform a daily routine saving from rubbish bin a lot of organic material and creating a beautiful and useful collection of flavours.

3. Lamba Turca

Lamba Turca is a lamp folded from inflammable paper by Turkish housewives as a social activity with the chance to earn a little pin money. 

Rianne Koens will show how to construct this special lamp involving the participants in the building experience— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —